Φασιστικὰ ξυλοφορτώματα ἀπὸ …«ἀντιφασίστες»!!!

Οἱ «ἀντί-φασίστες» φασίστες διαδηλώνουν …«εἰρηνικά…!!!

 

Συνέχεια

Δὲς τὸν ἐχθρό σου ὅπως ἀκριβῶς εἶναι

Ὁ ἐχθρός σου δὲν εἶναι κάποιο «Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο»!!!

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν φίλη Πολυξένη Δελῆ:

Oἱ δέκα ἐντολὲς τοῦ Δ.Ν.Τ.:

  1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Δανειστής σου, οὐκ ἔσονται σοῖ δανειστές ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ.
  2. Οὐ ἐκποιήσῃς σὲ ἕτερον εἴδωλον Κινέζον ὴ Ῥῶσσον, οὐδὲ παντὸς δικαίωμα πλὴν ἡμῶν, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Συνέχεια

Χολυγουντιανὲς (μὴ …αὐθόρμητες) «ὀρθοπολιτικές» προπαγάνδες

«Ποιοί εἶναι πίσω ἀπό τήν προπαγάνδα τοῦ Χόλυ-Γοῦντ περί τῆς μίξεως τῶν φυλῶν;;;»!!!

Μὲ Ἀφορμὴ τὸ σύντομο ντοκιμαντὲρ τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸ «Χόλυ-γοῦντ» τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται στὸ 100%  του ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους (ὅπως Ἀκριβῶς καὶ οἱ ἴδιες οἱ ΗΠΑ…), ὁ θεατής που δὲν φορᾶ τὶς «παρῳπίδες» Συνέχεια

Ἰσλαμικό, πολυπολιτισμικό, εὐρωπαϊκὸ …«μέλλον» (;;;)!!!

Λαθρο-πίθηκοι…

Στὸ κέντρο τῆς πρῴην «αἰωνίας πόλεως», τῆς Ῥώμης…
…«ποιοτικοί» «ἐπισκέπτες»…
Συνέχεια

Φθόριον καὶ λίθιον (πάντα) γιὰ τὸ …«καλό» μας!!!

Ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια στὶς ΗΠΑ προσθέτουν τὸ Δηλητήριο φθόριον (τὸ γνωστὸ «φλούοραιντ» πού… «συνιστοῦν οἱ ὀδοντίατροι» βλάκα) στὸ Δημόσιο Νερό…

Συνέχεια

Ψηφιακὴ ἐποχή, «συνθετικὸς ἄνθρωπος» καὶ ἄλλες …«ῥεαλιστικότητες»!!!

««Συνθετικὸς ἄνθρωπος» σὲ ψηφιακὴ μορφὴ σὲ Πρόγραμμα video game (CGI) ἀκραίας ῥεαλιστικότητος καὶ σὲ πραγματικὸ χρόνο»

πηγὴ

Τί νά λέμε τώρα γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη…;
Τὰ ἔχουμε πῆ πολλὲς φορές…

Ὑπ’ ὄψιν  ὅτι τὰ πάντα, ἀπὸ  ὅσα παρουσιάζουν, σὰν τάχα μου νέες Τεχνολογίες, ὑπάρχουν ἤδη, καὶ ἁπλᾶ εἶναι συμφωνημένο νὰ τὰ ἐμφανίζουν «σταδιακῶς» στὴν ἀγορά….
Ἁπλῶς μόνον τὸ κάνουν μὲ ἐπιταχυνομένους ῥυθμούς…

Ἀνάμεσα στὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου «τσόντα» καὶ ἡ διαφήμισις τῶν «Μᾶκ Ντόναλντς»…

Πραξιτέλης Νότιος