Ὑπάρχει ἤδη ἡ Παγκόσμιος Κυβέρνησις;

Θέλει ἡ πουτάνα νὰ κρυφθῇ, ἀλλὰ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει…!!!

Συνέδριο Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως στὸ Ντουμπάι!!!

Συνέχεια

Ὁ Τσᾶβες, ὁ καρκίνος καὶ οἱ «περίεργοι» θάνατοι ὅσων δὲν… συμβαδίζουν μὲ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων!

Το σχόλιό μου στο παρακάτω άρθρο που θα διαβάσετε, προέρχεται από τον Ηenry Kissinger, το ερπετό της ΝΤΠ εκείνο, που έχει στην ντουλάπα του κρυμμένους τους περισσότερους «σκελετούς»της γης..
Κι αν το λέει αυτός αυτό, εγώ γιατί να το αμφισβητήσω;;

Συνέχεια

Τὰ σύμβολα τῶν …Α.Τ.Ι.Α.

  Ποὺ ἔχουν τὰ ἐργαλεῖα τους. Διότι αὐτὰ τὰ κατασκευάσματα παραμένουν γήινα. Μόνον!!!
Ἄλλως τέ, τὸ ἔχω γράψει ἀρκετὲς φορές, δὲν ἔχουν κάποιον λόγο τὰ ὅποια (ὑπαρκτά ἄρα γέ;) ἐξωγήινα νὰ μᾶς φορτωθοῦν! 
Ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουν τέτοια τεχνολογία, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ καταφθάσουν ἐδῶ, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ἀκόμη καὶ τότε δύο τινὰ θὰ συμβαίνουν: ἤ ἔρχονται μὲ κακὲς προθέσεις, ὁπότε καὶ μποροῦν, ἐξ ἀποστάσεως μεγάλης φυσικά, νὰ μᾶς ἀφανίσουν, πρὸ κειμένου νὰ εὕρουνν τὸν πλανήτη καθαρὸ ὅταν θὰ φθάσουν, ἤ ἔρχονται μὲ καλὲς προθέσεις, ὁπότε Συνέχεια

Τὰ 29 σημάδια ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν.

Δὲν εἶναι προϊὸν φαντασίας πλέον. 
Οὔτε συνωμοσιολογίες.
Κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;) ἔχουν φροντίσει νὰ μᾶς κλείσουν σὲ κλουβιὰ τέτοια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε οὔτε γιὰ μίαν ἀνάσα.
 Κάθε ἐπιθυμία, μόνον ἐπιθυμία, γιὰ ἀπελευθέρωσι, θὰ χαρακτηρίζεται ὥς διάθεσι γιὰ τρομοκρατία. Συνεπῶς θὰ διώκεται, πρὶν κἄν ἐκφραστῇ!!!
Συνέχεια

Εἴμαστε ἡ πρώτη χώρα πού κυβερνᾶται πιλοτικά ἀπό τήν Νέα Τάξι;

Θὰ μποροῦσα νὰ τὸ  δεκτῶ ἄνευ προβληματισμοῦ, ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν γύρω μας γερὰ μυαλά, τέτοια ποὺ ἀκόμη καὶ τώρα, μέσα ἀπὸ τὴν τόση ἀθλιότητα, καταφέρνουν νὰ παραμένουν διαυγῆ, ἔντιμα καὶ μὲ μεγάλες δυνατότητες.
Ἐὰν δὲν εἴχαμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας, θὰ ἔλεγα πὼς πράγματι, ἐδῶ ἔχουν στήσει κάποιοι τὸ ἀρχηγεῖο τους καὶ πασκίζουν νὰ ἐλέγξουν, μέσῳ τῆς δικῆς μας καταστολῆς, ὅλον τὸν πλανήτη.

Ἐφ’ ὅσον ὅμως ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ μυαλά, ἀκόμη, πιστεύω πὼς ξεκινῶντας ἀπὸ ἐδῶ, ἁπλῶς  πασκίζουν νὰ καταστείλουν  τὶς τελευταῖες, ἴσως καὶ ἰσχυρότερες, ἑστίες ἀντιδράσεως.
Συνέχεια

Κίνημα ἀγάπης ἤ ὁριστικό κτύπημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;


Διάβασα να πολνδιαφέρον κείμενον κα μπιασαν πάλι τ …τρελλά μου!
ρχισα κ νέου νπαναφέρω στν μνήμη μου διάφορα π τ τόσα κόλπα, πο κατ καιρος χουν χρησιμοποιήσει τόσοι κα τόσοι κοσμοεξουσιαστές, πρ κειμένου ν κρατον  τν νθρωπότητα στν βαθειμάθεια κα τν χειραγώγησιν. 
Ἐὰν μάλιστα ναλογισθομε τ πόσο μεγάλην ξάπλωσιν χουν πλέον λες ο θεωρήσεις πο προσεγγίζονται παρακάτω, τότε σως ν τρομάξουμε! Συνέχεια