Τὰ σύμβολα τῶν …Α.Τ.Ι.Α.

Τὰ σύμβολα τῶν ...Α.Τ.Ι.Α.4  Ποὺ ἔχουν τὰ ἐργαλεῖα τους. Διότι αὐτὰ τὰ κατασκευάσματα παραμένουν γήινα. Μόνον!!!
Ἄλλως τέ, τὸ ἔχω γράψῃ ἀρκετὲς φορές, δὲν ἔχουν κανέναν λόγο τὰ ὅποια (ὑπαρκτά ἄρα γέ;) ἐξωγήινα νὰ μᾶς φορτωθοῦν! 
Ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουν τέτοια τεχνολογία, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ καταφθάσουν ἐδῶ, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ἀκόμη καὶ τότε δύο τινὰ θὰ συμβαίνουν: ἤ ἔρχονται μὲ κακὲς προθέσεις, ὁπότε καὶ μποροῦν, ἐξ ἀποστάσεως μεγάλης φυσικά, νὰ μᾶς ἀφανίσουν, πρὸ κειμένου νὰ βροῦν τὸν πλανήτη καθαρὸ ὅταν θὰ φθάσουν, ἤ ἔρχονται μὲ καλὲς προθέσεις, ὁπότε δὲν πειράζει. Ὅλοι οἱ καλοὶ χωρᾶμε.

Τὰ σύμβολα τῶν ...Α.Τ.Ι.Α.3Σὲ κάθε περίπτωσιν δὲν ἔρχονται. Ἤ ὀρθότερα, σὲ κάθε περίπτωσιν, ἔχουν φροντίσῃ κάποιοι νὰ στήσουν ἐκεῖνες τὶς τεχνικὲς ὑποδομές, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἔρχονται ἐκ τῶν οὐρανῶν τὰ …ἀλλοδαπά. 
Τὰ ὅσα ὅμως μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε εἶναι μόνον γήινα δημιουργήματα! ΜΟΝΟΝ!!!Τὰ σύμβολα τῶν ...Α.Τ.Ι.Α.2

φίλοι μου ..με τα συγκεκριμένα α.τ.ι.α που εμφανίζονται στην Αμερική ..ούτε λόγος να γίνεται …
MADE IN USA!!!!!!!!! Τὰ σύμβολα τῶν ...Α.Τ.Ι.Α.

Όπως βλέπετε καθαρά στην εικόνα ..η αλφάβητος που υπάρχει κάτω από τα φτερά του σκάφους …είναι αυτή που χρησιμοποιούν στην ταινία «ο πόλεμος των άστρων».

Σπυρίδων Σπυρίδων

Εἶναι μεγάλα καὶ ἄξια θαυμασμοῦ τὰ ἔργα ποὺ ἔχουν ἐτοιμάσῃ.
Ἐμεῖς τί θά κάνουμε; 
Θά τά δεκτοῦμε ἤ θά τά ἀντιμετωπίσουμε μέ τόν τρόπο πού ταιριάζει σέ Ἕλληνες;

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 158 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ σύμβολα τῶν …Α.Τ.Ι.Α.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ σύμβολα τῶν …Α.Τ.Ι.Α. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply