Κατάγονται οἱ Κέλτες ἀπό τούς Ἕλληνες;

Κατάγονται οἱ Κέλτες ἀπό τούς Ἕλληνες;Ὁ Ἡρακλῆς στὴν ἐκστρατεία του κατὰ τοῦ Γηρυόνη, συνευρέθῃ μὲ τὴν Γαλάτεια καὶ αὐτὴ ἐγέννησε τὸν Κέλτη.
Ὑπάρχουν πολλὲς καταγραφὲς γιὰ τὶς σχέσεις τῶν παππούδων μας μὲ τὴν Βόρειο Εὐρώπη καὶ ἀρκετὰ εὑρήματα ποὺ τὸ ἐπιβεβαιώνουν.
Πάντως, ἐὰν φυσικὰ θεωρήσουμε τὸν Ἡρακλῆ Ἕλληνα, τότε σαφῶς καὶ ὑπῆρχε σχέσι συγγκενική. Τὸ μαρτυροῦν πολλά. 
Σήμερα ἄς παραμείνουμε στὰ τῆς γραφῆς.

Φιλονόη .

 

Κελτική επιγραφή με ελληνικούς χαρακτήρες. Κατάγονται οι Κέλτες από Έλληνες ναι ή όχι; 

Ο Ιούλιος Καίσαρας στο έργο του «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», διασώζει την πληροφορία ότι οι Δρυΐδες χρησιμοποιούσαν για επικοινωνία τους το ελληνικό αλφάβητο:
Τις Δρυΐδες τις είχαν ως γνωστόν οι Κέλτες. Επάνω  επιγραφή των Κελτών με ελληνικά γράμματα.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 745 times, 1 visits today)
Leave a Reply