Ἀκτινοθεραπεία, ἀκτινοβόλησις καὶ ἀκτινοπροστασία. Ἀσθενεῖς καὶ πολίτες θύματα ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας.

Ἀκτινοθεραπεία, ἀκτινοβόλησις καὶ ἀκτινοπροστασία.
Ἀσθενεῖς καὶ πολίτες θύματα ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας.

Γράφει ὁ Πέτρος Ἀργυρίου

Παρά την απαράμιλλη ναρκισσιστική θριαμβολογία της συμβατικής ιατρικής για τις αντικαρκινικές επιτυχίες της, μια σειρά από δημοσιεύματα της προηγούμενης δεκαετίας αναδεικνύουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα που μπορεί να συνοψιστεί στην φράση: δώσαμε τον πόλεμο με τον καρκίνο- και τον χάσαμε.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να βασανίζουν τον ασθενή του καρκίνου, τα οικεία του πρόσωπα και τον τυχόν ευσυνείδητο επαγγελματία υγείας που καλείται να συνδράμει τον ασθενή στη μάχη που διεξάγεται μέσα στο ίδιο του το σώμα: αν και πότε πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα κυτταρικής εξόντωσης που επιβάλλει το κατεστημένο του καρκίνου, αν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές θεραπείες, κατά πόσο υπάρχει επαρκής ενημέρωση ώστε να μπορεί ο ασθενής να έχει ελευθερία επιλογής και κατά πόσο το ιατρικό κατεστημένο σέβεται την ελευθερία βούλησης του ασθενή ή προτιμά να αναπαράγει μια κουλτούρα υποταγής και απόλυτης συμμόρφωσης.

Συνέχεια

Δέν εἶναι ὅλα τά διαλύματα ἴδια;

 Αὐτὸ ποὺ κάνει ἐντύπωσι στὴν παρακάτω ἀνακάλυψι τῶν Ῥώσσων εἶναι ἡ διαφορετικὴ συμπεριφορὰ τῶν διαλυμάτων καὶ κατ’  ἐπέκτασιν τῶν διαλυμένων φαρμάκων. Ἄλλα διαλύματα διατηροῦν τὴν φαρμακευτική τους δράσι κι ἄλλα τὴν χάνουν. 
Οὐσιαστικῶς μόλις τὸ 25% τῶν διαλυμάτων χάνουν τὴν φαρμακευτική τους δράσι. Δῆλα δὴ τὸ 75% τῶν διαλυμάτων διατηροῦν τὴν φαρμακευτική τους δράσι, ἀνεξαρτήτως τῆς διαλύσεως.
Ἐπεὶ δὴ δὲν γνωρίζω τὰ σκευάσματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὰ πειράματα, ἀρχίζω κι ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ εἶδος τους.
Συνέχεια