Δέν εἶναι ὅλα τά διαλύματα ἴδια;

Δέν εἶναι ὅλα τά διαλύματα ἴδια;

 Αὐτὸ ποὺ κάνει ἐντύπωσι στὴν παρακάτω ἀνακάλυψι τῶν Ῥώσσων εἶναι ἡ διαφορετικὴ συμπεριφορὰ τῶν διαλυμάτων καὶ κατ’  ἐπέκτασιν τῶν διαλυμένων φαρμάκων. Ἄλλα διαλύματα διατηροῦν τὴν φαρμακευτική τους δράσι κι ἄλλα τὴν χάνουν. 
Οὐσιαστικῶς μόλις τὸ 25% τῶν διαλυμάτων χάνουν τὴν φαρμακευτική τους δράσι. Δῆλα δὴ τὸ 75% τῶν διαλυμάτων διατηροῦν τὴν φαρμακευτική τους δράσι, ἀνεξαρτήτως τῆς διαλύσεως.
Ἐπεὶ δὴ δὲν γνωρίζω τὰ σκευάσματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὰ πειράματα, ἀρχίζω κι ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ εἶδος τους.
Εἶναι μέσα στά σημαντικά καί χρήσιμα ἤ ὄχι;  Καί ποιά εἶναι αὐτά;

Θέλω νὰ πιστεύω πὼς συντόμως θὰ μάθουμε ἀρκετὲς ἀκόμη πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ἐὰν τὰ διαλύματα εἶναι ἤ ὄχι σημαντικὰ γιὰ τὴν σύγχρονο φαρμακολογία. 

Φιλονόη. 

Ρώσοι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο φαινόμενο της φύσης

Ρώσοι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο υπόσχεται να γίνει επαναστατικό. Αποδεικνύεται, πως οι φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε πάρα πολύ χαμηλές δόσεις.

Το νόημα της ανακάλυψης πηγάζει από το γεγονός, ότι οι διαλυμένες στο νερό ουσίες χάνουν τις ιδιότητές τους ανάλογα με την ποσότητα νερού στο οποίο έχουν διαλυθεί. 6 χρόνια μελέτης χρειάστηκαν στους Ρώσους επιστήμονες για να αποδείξουν, ότι με παρόμοιο – κλασσικό – τρόπο συμπεριφέρεται μόνο το 25% των διαλυμάτων. Και το υπόλοιπο 75% συμπεριφέρεται μη κλασσικά: σε αυτά οι ιδιότητές τους αλλάζουν απροσδόκητα.

Αυτή η ανακάλυψη υπόσχεται ορατές αλλαγές στην ιατρική και στην φαρμακολογία: σε ασήμαντες ποσότητες των ουσιών,

Ἡ φωνὴ τῆς Ῥωσσίας

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply