Διαφορετικῶν ἀπόψεων ἐκφραστές ἤ …οὐρές;


Διαβάζω ὅτι ὁ Θοδωρῆς ὁ Σκυλακάκης εἶναι ἡ «φιλελευθέρα συνιστῶσα» μέσα στὸ ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας τῆς Κυριακικῆς Νέας Δημοκρατίας.
Οὐδὲν ἀναληθέστερον.

Συνέχεια

Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Λίγες σταγόνες ἱστορίας γιὰ τοὺς κυβερνῶντες μας

Ὁ Θεόδωρος Σκυλακάκης ὑπῆρξε ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν στὴν πρώτη κυβέρνηση Μεταξᾶ.
Εἶχε δὲ ὡς ὑφυπουργὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαχελᾶ.
Ἀμφότεροι ὑπῆρξαν πολιτικοὶ φίλοι τοῦ Σοφοκλέους Βενιζέλου καὶ τοῦ Ἀριστομένους Μητσοτάκη. Συνέχεια