Ἰδιωτικότης ποὺ αὐτοκαταργεῖται…

Ἕνα ἀπὸ τὰ Ὑπέρτατα Ἄϋλα καὶ μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτὰ (γνωρίζω πολὺ καλὰ τί γράφω) Ἀγαθὰ τοῦ Ἀνθρώπου ἔως τώρα, οὐσιαστικὰ συνώνυμό της ἰδίας της ὁποίας, ἐπίσης μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτῆς Ἐλευθερίας, πάει σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ ἀπολύτως Σταθερὰ καὶ Προσχεδιασμένα πρὸς τὴν πλήρη κατάργησή του… ἐνῶ τὸ ἴδιο Σταθερὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιασμούς…
…ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἀνθρώπων Χωρὶς κἂν νὰ Γνωρίζῃ τὴν Συνολικὴ Εἰκόνα, ἀφοῦ ἔχει Ἐκπαιδευθῆ στὸ νὰ ἀδυνατῇ νὰ τὴν διακρίνῃ…
…ἐνᾦ καταλήγει μόνον στὸ νὰ συμφωνῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνθουσιάζεται, ἀκολουθῶντας ὅλα τὰ ἐνδιάμεσα βήματα…
Συνέχεια

Διεθνεῖς «λαμπρὲς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες»…

Δαβὶδ Λεβί…

Βρεταννὸς (ἑβραϊκῆς καταγωγῆς προφανῶς..) διεθνὴς master σκακιστὴς ἀλλὰ καὶ Μέλος τῆς κινήσεως Τεχνητῆς Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) καὶ Ἱδρυτὴς τοῦ Ἰστιντούτου(!) «Ἔρως καὶ Σὲξ μὲ τὰ Ρομπότ»…

Δικό μου σχόλιο: Λαμπρὸς «ἐπιστήμων»… φθάνει μόνον νὰ πέφτουν οἱ «ἐπιταγὲς ἄνωθεν»… Συνέχεια

Ψηφιακὴ ἐποχή, «συνθετικὸς ἄνθρωπος» καὶ ἄλλες …«ῥεαλιστικότητες»!!!

««Συνθετικὸς ἄνθρωπος» σὲ ψηφιακὴ μορφὴ σὲ Πρόγραμμα video game (CGI) ἀκραίας ῥεαλιστικότητος καὶ σὲ πραγματικὸ χρόνο»

πηγὴ

Τί νά λέμε τώρα γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη…;
Τὰ ἔχουμε πῆ πολλὲς φορές…

Ὑπ’ ὄψιν  ὅτι τὰ πάντα, ἀπὸ  ὅσα παρουσιάζουν, σὰν τάχα μου νέες Τεχνολογίες, ὑπάρχουν ἤδη, καὶ ἁπλᾶ εἶναι συμφωνημένο νὰ τὰ ἐμφανίζουν «σταδιακῶς» στὴν ἀγορά….
Ἁπλῶς μόνον τὸ κάνουν μὲ ἐπιταχυνομένους ῥυθμούς…

Ἀνάμεσα στὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου «τσόντα» καὶ ἡ διαφήμισις τῶν «Μᾶκ Ντόναλντς»…

Πραξιτέλης Νότιος

 

 

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐλέγχου τοῦ Big Brother.

Τὰ συστήματα εἶναι πανέτοιμα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ τὸ …κατούρημά μας.
Τὸ πρόβλημα ἦταν μόνον στὸ πῶς θὰ ὁδηγοῦσαν τὰ δισεκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς Γῆς νὰ συνεναίσουν σὲ αὐτὴν τὴν παρακολούθησι καὶ τὸν ἔλεγχο…

Ἐν τάξει… Τοὺς δορυφόρους δὲν τοὺς βλέπουμε κι ἄς μᾶς βλέπουν…
Τὰ εἰκονοσκόπια δὲν τὰ βλέπουμε πάντα, κι ἄς εἶναι ἀκόμη καὶ μέσα στὸ …βρακί μας!!!
Τὰ συστήματα καταγραφῆς τῶν κινήσεῶν μας ἐπίσης δὲν τὰ βλέπουμε, ἀλλὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅταν δεχόμαστε κάτι περίεργα μηνύματα στὰ κινητά μας τοῦ τύπου «καλῶς ἤλθατε» ἤ «εὐχαριστοῦμε» καὶ «καλό σας δρόμο»… Συνέχεια