Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐλέγχου τοῦ Big Brother.

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐρεύνης καὶ παρατηρήσεως τοῦ Big Brother.Τὰ συστήματα εἶναι πανέτοιμα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ τὸ …κατούρημά μας.
Τὸ πρόβλημα ἦταν μόνον στὸ πῶς θὰ ὁδηγοῦσαν τὰ δισεκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς Γῆς νὰ συνεναίσουν σὲ αὐτὴν τὴν παρακολούθησι καὶ τὸν ἔλεγχο…
Ἐν τάξει… Τοὺς δορυφόρους δὲν τοὺς βλέπουμε κι ἄς μᾶς βλέπουν…
Τὰ εἰκονοσκόπια δὲν τὰ βλέπουμε πάντα, κι ἄς εἶναι ἀκόμη καὶ μέσα στὸ …βρακί μας!!!
Τὰ συστήματα καταγραφῆς τῶν κινήσεῶν μας ἐπίσης δὲν τὰ βλέπουμε, ἀλλὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅταν δεχόμαστε κάτι περίεργα μηνύματα στὰ κινητά μας τοῦ τύπου «καλῶς ἤλθατε» ἤ «εὐχαριστοῦμε» καὶ «καλό σας δρόμο»…

Στὸ μεταξὺ ΜΟΝΟΙ μας προσφέρουμε τὴν εἰκόνα μας, τὰ δακτυλικά μας ἀποτυπώματα, τὰ τηλέφωνά μας, τὶς φωτογραφίες τῶν παιδιῶν μας, τὶς λεπτομέρειες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, τὶς ἐπιθυμίες μας, τὶς ὀρέξεις μας, τοὺς πόθους μας, τὶς παραξενιές μας δωράκι στὸ πιάτο τῶν χειριστῶν καὶ τῶν καταγραφέων τῆς ζωῆς μας.  Δῆλα δὴ μόνοι μας δίδουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν φάκελλό μας οἱ «εἰδικοί»!!!
Δῆλα δή, μόνοι μας βάζουμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας. Εἴματε ἱκανοί, κατὰ πῶς λέει καὶ ἡ φίλη Ἀθηνᾶ, νὰ χρεωθοῦμε γιὰ δύο χρόνια ἔως τὸν λαιμό, ἤ νὰ μὴν ἔχουμε νὰ φᾶμε γιὰ τοὺς ἐπομένους ἕξι μῆνες, πρὸ κειμένου νὰ μὴν στερηθοῦμε τὸ νέο iphone… Ἤ εἶναι ψευδές αὐτό;

Κι ἐπεὶ δὴ τελικῶς εἴμαστε χαϊβάνια, κατὰ πῶς μᾶς ἀντιλαμβάνονται, διότι ἐμεῖς τοὺς δώσαμε τὸ δικαίωμα, εἶπαν νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες δουλοποιήσεῶς μας….

Facebook, Google : Στα βαθιά νερά της τεχνητής νοημοσύνης

Πριν από ένα χρόνο περίπου, το ερευνητικό εργαστήριο Google X, που είναι γνωστό για τα πρωτοποριακά ερευνητικά του προγράμματα όπως το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό και τα smartphones που παρέχουν πληροφορίες ακολουθώντας φωνητικές εντολές, ανακοίνωσε ότι

{…Η Google κατασκεύασε έναν ‘υπολογιστικό εγκέφαλο’, ο οποίος μπορεί να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο .…}

Ο τρόπος που το κατάφερε ήταν με τη βοήθεια ενός σύνθετου γιγαντιαίου νευρωνικού δικτύου.

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εφαρμόζονται αρκετά χρόνια για την επίλυση πολύπλοκων μη γραμμικών προβλημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών είναι η αναγνώριση συγκεκριμένων προτύπων (patternn recognition) και η πρόβλεψη τιμών καθορισμένων μεγεθών.

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσομοιάζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αποτελούνται από κόμβους παρόμοιους με τους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με «συνάψεις». Επίσης, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα απαιτούν «εκπαίδευση» για μάθουν να αναγνωρίζουν ή να προβλέπουν.

Η «εκπαίδευση» είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο τροφοδοτείται με δεδομένα τα οποία καλείται να «μάθει» για να μπορέσει αργότερα να αναγνωρίσει ή να προβλέψει.

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, λόγω της δομής τους και της διαδικασίας εκμάθησης τους, ανήκουν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Deep Learning

Η τεχνική που χρησιμοποίησε το ερευνητικό εργαστήριο Google X, για την αναγνώριση ενός προσώπου, ονομάζεται ‘deepeep learning’ και επί της ουσίας είναι ένα τεράστιο και ιδιαίτερα περίπλοκο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εκπρόσωπος του εργαστηρίου,

{…Συνδέθηκαν 16.000 επεξεργαστές και απαιτήθηκαν 10 εκατομμύρια ψηφιακές εικόνες από βίντεο για την τροφοδοσία-εκμάθηση του νευρωνικού δικτύου…}

Ουσιαστικά το νευρωνικό δίκτυο κατάφερε να δημιουργεί εικόνες βασιζόμενες στις ψηφιακές εικόνες που είχε δει κατά τη διαδικασία εκμάθησής του. Επομένως η Google δημιούργησε μία ‘μηχανή’, η οποία μπορεί να μάθει μόνη της βασιζόμενη στα δεδομένα που έχει τροφοδοτηθεί. Αυτό το λογισμικό, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, να τροφοδοτείται με όλα τα δεδομένα που κυκλοφορούν σε όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές της Google.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το “deep learning” έχει σημαντικές προοπτικές ως βάση λογισμικού, διότι θα μπορούσε

  • να διακρίνει ανθρώπινα συναισθήματα ή γεγονότα που περιγράφονται σε κείμενα, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτά και

  • να αναγνωρίσει αντικείμενα από φωτογραφίες

με στόχο να προβλέπει τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των χρηστών ενός δικτύου κοινωνικής δικτύωσης…

Facebookk

Σε προηγούμενα άρθρα μας για το μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebookk είχαμε αναφέρει ότι

{…η Facebook προσπαθεί με όλα τα μέσα να ‘εξαργυρώσει’ τη δεσπόζουσα θέση που απέκτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…}

Μάλιστα δεν εφησυχάζει, αλλά αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά της και να διατηρήσει τη «κυριαρχία» της στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών της.

Η Facebook ανακοίνωσε πρόσφατα ότι

{… δημιούργησε μία ομάδα ειδικών για να ξεκινήσει να εργάζεται στο δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ‘Deep Learning’ …}

Με αυτόν τον τρόπο, η Facebook στοχεύει να κατανοήσει το συναισθηματικό προφίλ των χρηστών της μέσω του “Deep Learning”, ώστε

  • να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της και

  • να παρέχει διαφημίσεις

ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Αλλά για το κάνει αυτό θα πρέπει να βλέπει τα πρόσωπα τους τηn χρονική στιγμή που στέλνει το διαφημιστικό μήνυμα. Επομένως αυτά που αναφέρονται στην εικόνα που ακολουθεί είναι κοντά στην πραγματικότητα..

 

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐρεύνης καὶ παρατηρήσεως τοῦ Big Brother.

 

Όπως αναφέρθηκε σε επενδυτικό περιοδικό παγκόσμιας κυκλοφορίας,

{…Η Facebook κατάφερε με επιτυχία να κατανοήσει τη στροφή των χρηστών προς τον δικτυακό υπολογιστή. Εάν καταφέρει να εφαρμόσει αποτελεσματικά το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα αποκτήσει ακόμα ένα προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, ιδιαίτερα στο χώρο των διαφημίσεων που είναι και η βασική πηγή εσόδων της …}

Τονίζεται ότι, η Google ήταν από τις πρώτες εταιρείες που συνεργάστηκαν με τον οργανισμό ασφαλείας NSA των ΗΠΑ και έδωσε αρκετά εύκολα τα δεδομένα των χρηστών της. Αυτή, όπως η FaceBook, είναι από τις πλέον γνωστές ‘συστημικές’ εταιρείες της Wall Street.

Όπως γνωρίζουν οι συνδρομητές μας, αμφότερες οι εταιρείες προσφέρονται για μεσοχρόνιες επενδύσεις.

πηγή 

Ἄς δοῦμε ὅμως κι αὐτό:

Μᾶς ἀρέσει;

Φιλονόη

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply