Ναί! Ὑπάρχουν τρόποι ἀντιμετωπίσεως τοῦ αὐτισμοῦ!

Πάρα πολλοί επαγγελματίες του ιατρικού τομέα ενθαρρύνουν τη φαρμακευτική αγωγή για τον αυτισμό και αγνοούν την αφθονία της επιστήμης και της έρευνας που υποστηρίζει επί του παρόντος αποτελεσματικά πρωτόκολλα αποκατάστασης. Τα πρωτόκολλα αυτά δεν οδηγούν σε θεραπείες για πολλά παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα εάν θέλουμε να βρούμε μια αποτελεσματική, καθολική και μόνιμη θεραπεία.

Η πρώτη αντίληψη που θα πρέπει να εξαλειφθεί από την συζήτηση μας για το θέμα αυτό είναι ότι τα εμβόλια είναι η κύρια αιτία του αυτισμού. Είναι δεδομένο όμως ότι τα εμβόλια παίζουν έναν εξαιρετικά ύποπτο ρόλο σε πληθώρα ασθενειών και ότι τα υγιή παιδιά του μέλλοντος θα είναι τα ανεμβολίαστα.

 Αὐτισμός καὶ ἐμβόλια. Ἡ «νέα» μελέτη σὲ πάνω ἀπὸ 1.000.000 παιδιά.

 Κάνοντας βήματα για να βοηθηθούν τα παιδιά με αυτισμό.

Συνέχεια

Τὰ θαυματουργὰ βλαστοκύτταρα καὶ ἡ χρήσις τους ἀπὸ Ἕλληνα ὀφθαλμίατρο!

Δὲν εἶναι πανάκεια τὰ βλαστοκύτταρα, ἀλλὰ λύνουν λύσεις σοβαρὲς σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς τῆς ἰατρικῆς ποὺ ὑπάρχουν ἀδιέξοδα.
Τὸ θαύμα τους εἶναι πὼς συμπεριφόρονται σὰν τὰ πρώιμα κύτταρα. Σὰν κύτταρα δῆλα δὴ ποὺ ἄν καὶ βρίσκονται στὸ ἔμβρυο δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀποσαφηνίσῃ τὸν ῥόλο τους.  Αὐτὸ ἄλλως τε σημαίνει καὶ ὁ ὅρους βλαστοκύτταρον. Βλασταίνει, ἀναλόγως τοῦ ποῦ θὰ τοποθετηθῇ.

Σήμερα λοιπὸν ἡ ἰατρικὴ καλπάζει. Τὰ βλαστοκύτταρα εἶναι πράγματι λύσις, ἀρκεῖ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὀρθῶς. Καὶ τὰ πρῶτα σημαντικὰ βήματα τὰ κάνουν Ἕλληνες ἐπιστήμονες.
Συνέχεια

Τὰ θαυματουργὰ βλαστοκύτταρα!

Ποὺ μποροῦν νὰ δράσουν ὁπουδήποτε στὸ σῶμα  μας καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν ὅλες τὶς πιθανές του βλάβες. 
Τὰ κύτταρα ποὺ δὲν ἔχουν ταὐτότητα, ἀλλὰ ποὺ ὅπου κι ἐὰν «ἀγγίξουν» ἐπαναδημιουργοῦν ἱστούς, ὀστά, αἷμα, δόντια, νεῦρα, δέρμα… Τὰ πάντα…
Τί στό καλό «πρόγραμμα» κουβαλοῦν καί μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν σάν νά εἶναι τμῆμα τῶν ἱστῶν μας; 

Συνέχεια

Πανάκεια τά βλαστοκύτταρα;

Ξέρετε τί σημαίνει βλαστοκύτταρο;
Εἶναι ἐκεῖνα τὰ κύτταρα ποὺ δημιουργοῦν τὸν ἄνθρωπο, (κάπως ἁπλοποιημένα) καὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη ταὐτότητα καὶ χαρακτήρα.
Τὰ βρίσκουμε ἐν ἀφθονίᾳ στὸν πλακούντα, ποὺ συνοδεύει τὰ νεογνά, ἀλλὰ παραλλήλως τὰ βρίσκουμε καὶ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα.
Εἶναι ὅμως πανάκεια; Μπορεῖ κάποιος νά βασιστῇ σέ αὐτά γιά νά ἀποκαταστήσῃ χρόνια προβλήματα ὑγείας;

Συνέχεια

Βρέθηκε νέος τύπος βλαστοκυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου.

Συνδέεται με τις ανώτερες λειτουργίες και υπόσχεται θεραπείες για τη σχιζοφρένεια και τον αυτισμό.


Ο νεοανακαλυφθείς τύπος βλαστικών κυττάρων του εγκεφάλου υπόσχεται καλύτερη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια και ο αυτισμός.
Συνέχεια

Φθάνουμε στό σημεῖο νά παρατείνουν τήν ζωή τά βλαστικά κύτταρα;

 

Μια ένεση με υγιή βλαστικά κύτταρα τριπλασίασε τη διάρκεια ζωής γενετικά τροποποιημένων ποντικών στο εργαστήριο

Πιστεύω πάρα πολὺ στὴν δράσι τῶν βλαστικῶν κυττάρων, καθῶς καὶ σὲὅσα ἔπονται.

Τὰ βλαστικὰ κύτταρα εἶναι πηγὴ ζωῆς, ἀλλὰ ἀκόμη οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνοῦν τρόπους πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψουν τὴν δομή τους, τὴν δράσι τους καὶ τὰ ἀποτελέσματα. Συνέχεια