Ὅταν ἡ ἐπιστήμη προσεγγίζεται ἀπὸ τὸν κόσμο μας μέσα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Χρόνια τώρα διαβάζω γιὰ ἔρευνες, γιὰ μελέτες, γιὰ ἀνακαλύψεις συμπατριωτῶν μου.
Ἀνθρώπους ποὺ προσφέρουν πράγματι ἔργο στὴν ἀνθρωπότητα… Ἀνθρώπους ποὺ μποροῦν νὰ προσεγγίζουν τὶς πραγματικὲς ἔννοιες τῆς ἐπιστήμης… Ἀνθρώπους ποὺ ἐμεῖς διώξαμε, διότι δὲν ἀντέχαμε, ἤ δὲν μπορούσαμε, νὰ τοὺς ἔχουμε δίπλα μας, διότι θὰ ἔπρεπε τελικῶς νὰ τοὺς μοιάσουμε…
Ἀλλὰ ὁ φθόνος, ἡ βλακεία, ἡ ἡμιμάθεια ἐπικρατοῦν…

Συνέχεια

Πανάκεια τά βλαστοκύτταρα;

Ξέρετε τί σημαίνει βλαστοκύτταρο;
Εἶναι ἐκεῖνα τὰ κύτταρα ποὺ δημιουργοῦν τὸν ἄνθρωπο, (κάπως ἁπλοποιημένα) καὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη ταὐτότητα καὶ χαρακτήρα.
Τὰ βρίσκουμε ἐν ἀφθονίᾳ στὸν πλακούντα, ποὺ συνοδεύει τὰ νεογνά, ἀλλὰ παραλλήλως τὰ βρίσκουμε καὶ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα.
Εἶναι ὅμως πανάκεια; Μπορεῖ κάποιος νά βασιστῇ σέ αὐτά γιά νά ἀποκαταστήσῃ χρόνια προβλήματα ὑγείας;

Συνέχεια

Στὸν Χάρη Ἰωάννου τὸ 1ο βραβεῖο στὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαγωνισμὸ Νέων Ἐπιστημόνων!

Αυτή είναι η Ελληνική σκέψη..Ετσι βγαίνει αβίαστα, όταν έρθει η ώρα «μιλάει» το dna μέσα μας..

Αυτός είναι ο Ελληνικός νους κι ότι κι αν κάνουν δεν θα μπορέσουν να τον διαγράψουν όπως

δεν μπόρεσαν χιλιάδες χρόνια τώρα..

 

Συνέχεια

Γιατί ὄχι σκέτος ἀέρας ἤ καί μόνον νερό;

Το συνθετικό πετρέλαιο της Air Fuel Synthesis μοιάζει και μυρίζει σαν αληθινό, φτιάχνεται όμως από αέρα και νερό και, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι πιο καθαρό

Τὸ πετρέλαιον εἶναι ὑδρογονάνθρακες.
Ὑδρογονάνθρακες ὅμως σημαίνει ἄνθραξ καὶ ὑδρογόνον, κατὰ κύριον λόγον! Δῆλα δὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουμε στὴν Φύσιν μας ἐν ἀφθονία!
Συνέχεια

Ἕλληνες ἐνετόπισαν τήν πηγή τοῦ αὐτισμοῦ, ἀλλά…

Ἕλληνες ἐνετόπισαν τήν πηγή τοῦ αὐτισμοῦ, ἀλλά...

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς τῆς, πράγματι, πολύ καλής εἰδήσεως (οἱ Ἕλληνες, ὅταν ὑπάρχῃ ἡ κατάλληλος ὑποδομή,  διαπρέπουν παντοῦ καί πάντοτε), θά ἤθελα νά πῶ:

Πῶς εἶναι προληπτική ἡ ἐξέτασις πού γίνεται, γιά τόν ἐντοπισμό τοῦ αὐτισμοῦ, ὅταν ἀπό τήν στιγμή πού σοῦ δίδεται ἡ δυνατότης νά κάνῃς διάγνωσι, δέν μπορῇς μετά ἀπό αὐτό νά ἐπέμβῃς καί νά διορθώσῃς τήν «βλάβη»;

Προλαμβάνω σημαίνει ἀντιμετωπίζω κάτι πού πρόκειται νά ἐκδηλωθῇ, πρίν αὐτό συμβεῖ.

Μᾶλλον, διαπιστωτική εἶναι ἡ μέθοδος γιά στατιστικούς λόγους.

Προβλέπουν ὅτι ἀπό Συνέχεια

Ἔχουμε δύο ἐγκεφάλους

Σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλους τους πολιτισμούς, η κοινή γνώμη θεωρούσε την κοιλιά ως την κύρια έδρα των συναισθημάτων και των συγκινήσεων.

 
Όμως για τους επιστήμονες ήταν μέχρι σήμερα απλώς ένας σωλήνας που λειτουργούσε αντανακλαστικά, ενώ για τους περισσότερους ανθρώπους στο δυτικό κόσμο το πιο πεζό, γλοιώδες και ενοχλητικά θορυβώδες μέρος του ανθρώπινου σώματος. Μέχρις ότου κάποιος σκέφτηκε να Συνέχεια