Θά μιλοῦσε ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ ἐάν …«κυττοῦσε» στήν Ἀμφίπολιν;

Μυστήριο ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ;
Συνέχεια

Ἀνακαλύπτοντας (διὰ τῆς παρατηρήσεως) τὴν σφαιρικότητα τῆς Γῆς

Ἀνακαλύπτοντας (διὰ τῆς παρατηρήσεως) τὴν σφαιρικότητα τῆς Γῆς

Μία ἄλλη ὀπτική, ἀπὸ «μέσα», ποὺ ἀποδεικνύει τὴν σφαιρικότητα τῆς Γῆς μας.
Τὸ ἀπὸ «μέσα» δηλώνει πὼς δορυφόροι, πύραυλοι καὶ διαστημικοὶ σταθμοὶ δὲν χρειάζονται, ἐὰν ἀντιλαμβάνεσαι τὸν κόσμο μὲ τὰ μάτια τοῦ φυσικῶς διαβιοῦντος λογικοῦ ὄντος. Συνέχεια

Πῶς ὁ Θαλῆς ἐμέτρησε τό ὕψος τῶν πυραμιδῶν;

Πῶς ὁ Θαλῆς μέτρησε τό ὕψος τῶν πυραμιδῶν;1Ἄν καὶ τὸ ἔχουμε διδαχθῇ στὸ σχολεῖο, μάλλον τὸ ἔχουμε ξεχάσῃ.
Βλέπετε, τόσες πολλὲς πληροφορίες, ἀνάκατες, δίχως λογική, συνοχὴ καὶ στόχο εἶναι μόνον γιὰ τὰ μπᾶζα!!! Δὲν μορφώνουν, καταστρέφουν τοὺς ἐγκεφάλους.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, λίγοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ μαθηματικά.
Συνέχεια

Ἕλληνες ἐρευνητὲς «φωτίζουν» σπανία πάθησιν τῶν ὀστῶν.

Τὸ νὰ διαβάζω καθημερινῶς γιὰ ἐπιτεύγματα τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων ἔχει «καταντήσῃ» πλέον μία εὐχάριστος ῥουτίνα. 
Αὐτὸς ὁ λαός, αὐτὴ ἡ φυλή, ἔχει γενικῶς μίαν ἀρίστη σχέσι μὲ τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴν ἔρευνα. Ὅπου πατήσαμε τὸ πόδι μας, ὁποτέδήποτε, ἀνακαλύψαμε δρόμους, χαράξαμε δρόμους, βρήκαμε λύσεις. 
Δὲν ξέρω ἐὰν ὑπάρχῃ ἄλλος λαὸς ἐπάνω στὴν γῆ ποὺ νὰ ἔχῃ τόσο ξεκάθαρη σχέσι μὲ τὶς ἐπιστῆμες. 

Συνέχεια

Ἕλληνες ἐνετόπισαν τήν πηγή τοῦ αὐτισμοῦ, ἀλλά…

Ἕλληνες ἐνετόπισαν τήν πηγή τοῦ αὐτισμοῦ, ἀλλά...

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς τῆς, πράγματι, πολύ καλής εἰδήσεως (οἱ Ἕλληνες, ὅταν ὑπάρχῃ ἡ κατάλληλος ὑποδομή,  διαπρέπουν παντοῦ καί πάντοτε), θά ἤθελα νά πῶ:

Πῶς εἶναι προληπτική ἡ ἐξέτασις πού γίνεται, γιά τόν ἐντοπισμό τοῦ αὐτισμοῦ, ὅταν ἀπό τήν στιγμή πού σοῦ δίδεται ἡ δυνατότης νά κάνῃς διάγνωσι, δέν μπορῇς μετά ἀπό αὐτό νά ἐπέμβῃς καί νά διορθώσῃς τήν «βλάβη»;

Προλαμβάνω σημαίνει ἀντιμετωπίζω κάτι πού πρόκειται νά ἐκδηλωθῇ, πρίν αὐτό συμβεῖ.

Μᾶλλον, διαπιστωτική εἶναι ἡ μέθοδος γιά στατιστικούς λόγους.

Προβλέπουν ὅτι ἀπό Συνέχεια

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, οἱ πρωτοπόροι τῆς φαρμακευτικῆς.

Οι αρχαίοι ημών, ήταν πρωτοπόροι σε πολλά..

Το κακό είναι ότι δεν τους ακολουθήσαμε..

Συνέχεια