Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ γέροι…

– Ὅταν κάποιος ἐγκαταλείπῃ τὰ παιδικὰ ὄνειρά του, ὅταν σκέπτεται τὸ «μέλλον» του, ὅταν δὲν τὸν ἀγγίζῃ ἡ οὐτοπία, τότε εἶναι ποὺ ἀρχίζουν τὰ γηρατειά.
– Ὅταν κάποιο παιδὶ διαπιστώνῃ τὶς ἀδικίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου λέει ὅτι θὰ κάνη κάτι «ἀργότερα», ὅταν μεγαλώσῃ… Συνέχεια

Ἄς ξεφυτρώσουμε ἀπὸ μία …ῥωγμή!!!

Ἂς ξεφυτρώσουμε πάλι ἀπὸ μία ῥωγμή!!!
—————————————————– Συνέχεια

Γαλλικὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιον Μεταβάσεως κατὰ τοῦ συμφώνου τοῦ ΟΗΕ

Κ. Γενικὲ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

– Στὸ προοίμιό του, τὸ γαλλικὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι «Ὁ γαλλικὸς λαὸς διακηρύσσει πανηγυρικὰ τὴν προσήλωσή του στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Διακήρυξη τοῦ 1789, ἐπιβεβαιώνεται καὶ συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ Προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1946. Συνέχεια

Μὴ περιορᾶσθαι τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους

«Οὖς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὐδαῖμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴν περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους». Συνέχεια

Φαινόμενον Ντάνινγκ-Κροῦγκερ

«The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt»

Μετάφρασις :

«Ἡ βασικὴ αἰτία τοῦ προβλήματος εἶναι ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο οἱ ἠλίθιοι εἶναι ὑπερβέβαιοι, ἐνᾦ οἱ ἔξυπνοι εἶναι γεμάτοι ἀμφιβολίες.»

Συνέχεια

Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

BREAKING!

Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

Ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν υἱοθέτησε μίαν νέαν ἀντίληψη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ῥωσσίας.
Τὸ ἀνάλογον διάταγμα ἐδημοσιεύθη τὴν Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου κι ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς ὑπογραφῆς του, ἧτοι τὴν 30η Νοεμβρίου τοῦ 2016. Συνέχεια