Γαλλικὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιον Μεταβάσεως κατὰ τοῦ συμφώνου τοῦ ΟΗΕ

Κ. Γενικὲ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

– Στὸ προοίμιό του, τὸ γαλλικὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι «Ὁ γαλλικὸς λαὸς διακηρύσσει πανηγυρικὰ τὴν προσήλωσή του στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Διακήρυξη τοῦ 1789, ἐπιβεβαιώνεται καὶ συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ Προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1946. Συνέχεια

Μὴ περιορᾶσθαι τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους

«Οὖς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὐδαῖμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴν περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους». Συνέχεια

Φαινόμενον Ντάνινγκ-Κροῦγκερ

«The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt»

Μετάφρασις :

«Ἡ βασικὴ αἰτία τοῦ προβλήματος εἶναι ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο οἱ ἠλίθιοι εἶναι ὑπερβέβαιοι, ἐνᾦ οἱ ἔξυπνοι εἶναι γεμάτοι ἀμφιβολίες.»

Συνέχεια

Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

BREAKING!

Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

Ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν υἱοθέτησε μίαν νέαν ἀντίληψη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ῥωσσίας.
Τὸ ἀνάλογον διάταγμα ἐδημοσιεύθη τὴν Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου κι ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς ὑπογραφῆς του, ἧτοι τὴν 30η Νοεμβρίου τοῦ 2016. Συνέχεια

Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

Πάντα γιὰ τὸ καλό μας!!!

Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

Οἱ λόγοι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἔρχεται στὴν Ἀθῆνα:

  • α) ἄσκησις πιέσεως στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ψηφίσῃ γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ῥωσσίας. Ἡ πρότασις τίθεται σὲ ψηφοφορία στὴν ΕΕ τὸν Δεκέμβριο. Συνέχεια

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία

Ὁ Δῆμος τῆς Μασσαλίας ἀπεφάσισε νὰ καταγγείλῃ τὴν μίσθωση τῆς γῆς, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ κατασκευασθῇ τὸ Μεγάλο Τζαμὶ  τῆς Μασσαλίας.

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία Συνέχεια