Φαινόμενον Ντάνινγκ-Κροῦγκερ

«The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt»

Μετάφρασις :

«Ἡ βασικὴ αἰτία τοῦ προβλήματος εἶναι ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο οἱ ἠλίθιοι εἶναι ὑπερβέβαιοι, ἐνᾦ οἱ ἔξυπνοι εἶναι γεμάτοι ἀμφιβολίες.»

Ὁ Bertrand Russell τὸ πρωτοεῖπε καὶ ὄχι ὁ Charles Bukowski, ὅπως συχνὰ ἀναφέρεται.

Πρόκειται γιὰ τὸ Dunning-Kruger Effect (φαινόμενον Ντάνινγκ-Κροῦγκερ) ποὺ εἶναι «μία γνωστικὴ διαταραχή, ὅπου οιἱ ἄνθρωποι ποὺ γνωρίζουν ἐλάχιστα, γιὰ ἕνα συγκεκριμένο θέμα, πιστεύουν πὼς ἔχουν περισσότερες γνώσεις ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς γνῶστες.».

Ζαριφοπούλου Βάσια

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply