Μὴν περιορᾶσθαι τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους

«Οὖς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὐδαῖμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴν περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους».

Ἀπόδοσις:

Ἔσεις τώρα, παραδειγματιζόμενοι ἀπὸ αὐτοὺς (ποὺ ἔπεσαν στὸν πόλεμο) καὶ θεωρώντας ὅτι ἡ εὐδαιμονία βασίζεται στὴν ἐλευθερία καὶ ἡ ἐλευθερία στὴν γενναιότητα, μὴν ἀποφεύγετε τοὺς κινδύνους τοῦ πολέμου (ὑπὲρ τῆς πατρίδος).

~Θουκυδίδης: Κεφ. Β΄ 43.4, «Περικλέους Ἐπιτάφιος»

διὰ χειρὸς Βάσιας Ζαριφοπούλου

εἰκόνα

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply