Γίνεται τῆς …Ἑλλάδος!!!

Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς πῆραν τὸ μυαλό…!!!

Στὴν Πράγα γίνεται τῆς… Ἑλλάδος!!!

πηγὴ

Ἀσταμάτητη ἡ Ἐθνικὴ Ὁμάδα Καλαθοσφαιρίσεως Γυναικῶν, ἀφοῦ συνέτριψε μὲ 84-55 τὴν ἀντίστοιχο τῆς Τουρκίας, ἀκονίζει τὰ νύχια της γιὰ τὸν ἐπόμενο ἀγῶνα μὲ τὴν Γαλλία, στὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποὺ διεξάγεται στὴν Πράγα τῆς Τσεχίας!

Τὸ μυαλό μας εὑρίσκεται ἐκεῖ!
Κοντὰ στὰ κορίτσια μας!
Ἡ καρδιά μας κτυπᾶ μὲ τὴν δική τους!!!

Εὔγε!
Εὔγε!
Εὔγε!!!

Γεώργιος Μεταξᾶς

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply