Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

BREAKING!

Δικαιοσύνη παγκόσμια ἀπό τούς Ῥώσσους;

Ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν υἱοθέτησε μίαν νέαν ἀντίληψη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ῥωσσίας.
Τὸ ἀνάλογον διάταγμα ἐδημοσιεύθη τὴν Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου κι ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς ὑπογραφῆς του, ἧτοι τὴν 30η Νοεμβρίου τοῦ 2016.

Ἡ Ῥωσσία ἔθεσε ὡς προτεραιότητά της τὴν δικαιοσύνη σὲ διεθνὲς ἐπίπεδον.
Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, ἡ κυρία ἔμφασις στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς εὑρέως διεθνοῦς συνασπισμοῦ.

fr.sputniknews.com

διὰ τὴν μετάφρασιν
Βάσια Ζαριφοπούλου

 

(Visited 193 times, 1 visits today)
Leave a Reply