Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]Καὶ πᾶμε στὴν ἀθλιοτέρα ἐπίθεσι ποὺ ἔχετε διαπράξει ἔως τώρα. Καὶ λέω ἀθλιοτέρα γιατί γνωρίζετε πὼς οἱ πηγὲς εἶναι ἐλάχιστες!!! Γιὰ νὰ διαβάσουμε τὶ λέει ὁ φερέφωνός σας καὶ μετὰ σᾶς ἀπαντοῦν οἱ ἱστορικοί καὶ οἱ  «ἱστορικοί»!!!

Τατσόπουλος, (40:40): «Ἡ Μπουμπουλίνα, πο συμμετεχε νεργ στν γώνα μ τν στόλο τν Σπετσν, μπαίνει στν Τριπολιτσά. Διαπραγματεύεται μ τς τουρκλες τν σφάλειά τους, ναντι κριβν δώρων.»

Τὸ ἀθλιότερον βέβαια εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ στήσατε!!! Μία παραδόπιστη γυναίκα ποὺ ἀπαιτεῖ, κατὰ τὰ δικά σας λεγόμενα καὶ εἰκόνες, τὴν ἀμοιβή της γιὰ τὶς «ὑπηρεσίες» ποὺ προσφέρει!! Ποιὰ; Ἡ Μπουμπολίνα!!! Ντροπή σας ἄθλιοι!

Πρὶν πάω στὴν ἀπόδειξι τῆς ἀνακριβοῦς περιγραφῆς ποὺ κάνεις Βερέμη (διὰ στόματος τοῦ φερεφώνου σου) θὰ σοῦ διαβάσω κάτι ἀπό Κορδᾶτο (μήπως καὶ σὲ κάνω νὰ χαρῇς λιγουλάκι!!!):

«Ὅσο γιὰ τὶς ὁμαδικὲς σφαγὲς τῆς Τριπολιτζᾶς δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε καὶ τὴν ἐνοχὴ τοῦ Κολοκοτρώνη. Αὐτὸς μὲ τὴν Μπουμπουλίνα ὄχι μονάχα ἁρπάξανε ἀπὸ τὶς Τουρκᾶλες καὶ τὶς Ἑβραίισες τὰ πιὸ πολύτιμά τους χρυσαφικὰ ἀλλὰ καὶ διατάξανε γενικὴ σφαγὴ  γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ πλιατσικολογήσουν ἐλεύθερα καὶ μὲ τὴν ἡσυχία τους.» (Γ. Κορδάτου, μεγάλη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τόμος Χ, σελ. 360)

Ποῦ τὸ βασίζει; Στὸ παρακάτω:

«Ὁ Βλαχογιάννης γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ μαζί μὲ ἂλλα γράφει: «Οἱ Ἕλληνες ἀρχηγοί, πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοί, ἀπὸ τὸν πόθο τῶν λαφύρων, εἴχανε λησμονήσει τὶς ὡραῖες νίκες τῶν πρώτων μηνῶν τῆς πολιορκίας καὶ μὲ τὴν ἀναμονὴ ἀναμονὴ τῆς παράδοσης (τῆς Τριπολιτζᾶς) εἴχανε ῥίξει τὶς ψυχές τους στὸ μόλεμα τῆς τούρκικης καθημερινῆς ἐπαφῆς, στὸ μαύλισμα τῶν δώρων καὶ τοῦ παράνομου πλουτισμοῦ, μὲ ζημία τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτη καὶ χωριάτη, κι εἴχανε παραδοθῆ σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν τυφλὴ πραγμάτεις τὴν καθημερινή, γέννημα καὶ τοῦτο ἄρρωστο τῆς ἄνεργης πολεμικῆς ζωῆς (=δῆλα δή κάνανε μαύρη ἀγορά). Κ’ ἐνᾦ ἀλλάζανε λόγια ἀδελφικὰ καὶ φιλικὰ χαρίσματα (μὲ τοὺς Τούρκους) ὑποσχέσεις φιλίας καὶ προστασίας, καὶ δεχόντανε στὰ στρατόπεδα τοὺς ἐπισήμους (Τούρκους) μαζὶ μὲ τοὺς θησαυρούς τους, χωρίς ἐπίσημη παράδοσι, οἱ χιλιάδες τῶν χωρικῶν πολεμιστῶν βλέποντας αὐτὴ τὴν ἀνεπίσημη διαρπαγὴ μιᾶς πόλης ποὺ δὲν παραδόθηκε, πέσανε τυφλὰ μὲ τὶς σκουρολεπῆδες καὶ τὴν πήρανε καὶ τὴν πέρασαν μαχαίρι, καὶ δὲν ἀφήσανε ζωντανὴ ψυχή. Κι ὁ πόλεμος ἤτανε γιὰ ταὸ λάφυρο κι αὐτὸς, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἀρχηγῶν τους καὶ ἀφεντάδων τους». (βλ. καὶ Χέρτσμεργ,  Α΄, 175 καὶ Μέντελσων-Μπαρτόλντυ, Α’, 320-321)

Καὶ στὸ:

«Ὁ στρατηγὸς ὁ Μακρυγιάννης, τσουχτερός καὶ βέρος στὰ ἀπομνημονεύματά του, τὰ λέει τσεκουράτα: «Οἱ ἄρχοντες μας ἔγιναν «ἐκλαμπρότατοι» καὶ οἱ ντόπιοι καὶ οἱ φερτικοί, ὅμως τίποτα δὲν τοὺς ἀναπαύει. Ἤμασταν φτωχοί, ἐγίναμεν πλούσιοι. Ἦταν ὁ Κιαμίλ μπέης ἐδῶ εἰς τὴν Πελοπόννησο κι ἄλλοι Τοῦρκοι πλουσιώτατοι, ἔγινεν ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄλλοι συγγενεῖς καὶ οἱ φίλοι του πλούσιοι ἀπὸ γὲς (γαῖες), ἀργαστήρια, μύλους, σπίτια, σταφίδες καὶ ἄλλα πλούτη τῶν  Τούρκων. (Μακρυγιάννη ἀπομνημονεύματα, Α’ , 9-10)

Ὁ Κορδᾶτος μάλιστα, προσπαθῶντας νὰ παραμείνῃ «ἔντιμος», ἀναφέρει καὶ τὸν Ζεῦγο. (Κατὰ τὸ ῥῶτα καὶ τὸν μπάρμπα μου τὸν ψεύτη!!) Γράφει γι’ αὐτόν:

«Ὁ Ζεῦγος (ὅπ. παρ., 55-56) γράφει πὼ «ὁ Ν. Ζαχαριάδης φέρνει τοὺς Κολοκοτρωναίους σὰν ὑπόδειγμα ἐθνικῶν ἀγωνιστῶν» καὶ τὴν γνώμη αὐτὴ τὴν δέχεται. Οἱ τέτοιοι ὅμως χαρακτηρισμοὶ γιὰ τοὺς Κολοκοτρωναίους εἶναι πλαστογραφία τῆς ἱστορίας. Οἱ Κολοκοτρωναῖοι στὰ πρὶν τοῦ  21 χρόνια δὲν ἦταν «ὑπόδειγμα ἐθνικῶν ἀγωνιστῶν» ἀλλὰ κλέφτες μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως. Αὐτὸς εἶναι ὁ σωστὸς χαρακτηρισμός τους. Ὁ Θ. Κολοκοτρώνης εἶχε βέβαια προσόντα στρατιωτικοῦ ἡγέτη καὶ σὲ ὁρισμένες πειόδους πρόσφερε μεγάλες ὑπηρεσίες στὸν Ἀγώνα. Ὅμως καὶ πολλὲς φορὲς βρέθηκε μὲ τὸ μέρος τῆς ἀντίδρασης, ὅπως θὰ ἰδοῦμε καὶ πιὸ κάτω. Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ζεῦγος παραδέχεται πὼς «ὁ Κολοκοτρώνης ὁ πιὸ ἔνδοξος πολέμαρχος τῆς ἐπανάστασης, ἀποτελεῖ ἀντίδρασι στὴν προσπάθεια γιὰ ὀργάνωσι κρατικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του». (σ.56)»

Διαβάζω λοιπόν καὶ ξαναδιαβάζω τὰ τρία συγκεκριμένα ἀποσπάσματα καὶ συμπέρασμα δὲν βγάζω. Ὁ Ζεῦγος γράφει κομματική ἱστορία.  Αὐτὸ τὸ καταλάβαμε!!! Ὁ Κορδᾶτος βγάζει συμπεράσματα ποὺ δὲν στηρίζονται ποὐθενά, παρὰ μόνον στὴν πάλι τῶν τάξεων, γράφοντας φυσικά κι αὐτός τὴν δική του ἄποψι γιὰ τὴν ἱστορία, ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο, ὥςτε νὰ προσαρμόζεται στὰ τοῦ κόμματος!! Ἀλλὰ ἀποδείξεις δὲν φέρνει!! Ὁ Βλαχογιάννης μιλάει γενικά δίχως νὰ κατηγορῇ κάπου τὸν Κολοκοτρώνη ἤ τὴν Μπουμπουλίνα. Τέλος,  ὁ μόνος ποὺ δὲν καθοδηγεῖται ἀπό τὸ ΚΚΕ καὶ μιλάει εὐθέως γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη (ἀλλά ὄχι γιὰ τὴν Μπουμπουλίνα) εἶναι ὁ Μακρυγιάννης.

Ἀπὸ ποῦ «καλοὶ» μου «ἄνθρωποι» λοιπὸν πηγάζει τὸ συμπέρασμα τοῦ Κορδάτου ποὺ υἱοθετεῖ ἡ «ἐπιστημονική» σας ὁμάδα;  Ἀπό τὸν  τίμιο Μακρυγιάννη; Μὰ ὁ Μακρυγιάννης δὲν εὑρίσκετο στὴν Πελοπόννησο τότε. Δὲν ἔζησε ἀπὸ κοντά τὰ γεγονότα καὶ δὲν συμπάθησε ΠΟΤΕ τὸν Γέρο. Μάλιστα, στὸ στρατόπεδο τῶν Μύλων, τὰ τουφέκια κατὰ τοῦ Γέρου τὰ ὅριζε ὁ Μακρυγιάννης. Κι ἐρωτῶ, ἐὰν δὲν τὰ εἶχε πάρει τὰ μισθὰ του κανονικὰ ἀπὸ τοὺς Κωλέτηδες καὶ τοὺς Μαυροκορδάτους, εἶχε λόγο νὰ κατεβῇ στὴν Πελοπόννησο καὶ νὰ τὸ παίζῃ πρῶτο τουφέκι; Ἄν τε, γιατὶ πολλὰ μᾶς τὰ κάνατε καὶ μὲ τὸν Μακρυγιάννη καὶ μὲ τὸν Κορδᾶτο καὶ τὶς φαντασιώσεις του. (Ποὺ τελικῶς εἶναι χειρότερες ἀπὸ τὶς δικές σας!! Στὸ κάτω κάτω αὐτὸς εἶχε κι ἕνα κόμμα νὰ ὑπηρετήσῃ!!! Ἐσεὶς τὶ ὑπηρετεῖτε; Τὴν  Κωνσταντινούπολιν; ) 

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως, ὅσα ὁ Κορδᾶτος ἰσχυρίστηκε (ὡς πιστότατο κομματικό στέλεχος!!!) ἰσχύουν;Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]3

«…ἐπιβᾶσα καὶ αὐτὴ ἐπὶ τοῦ ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ υἱοῦ της Γιάννου Δ. Γιάνουζα πολεμικοῦ πλοίου της, καλουμένου ὁ Ἀγαμέμνων…

…Τοῦτον ἔσχεν ἡ Μπουμπουλίνα ἐκ τοῦ πρώτου συζύγου αὐτῆς Δημ. Γιάννουζα,….. (68)

…Τὸ ὠραῖον τοῦτο πλοῖον ἔχον μέγεθος πολεμικῆς κορβέτας, ἠγόρασεν ἡ Κυβέρνησις τοῦ Ἰω. Καποδιστρίου παρὰ τῶν κληρονόμων Μπούμπουλη, χωρὶς μέχρι σήμερον νὰ τοῖς πληρωθῇ τὸ  τίμημα…..(69)

…Ἡ Μπομπουλίνα διατηροῦσε ἔκτοτε ἰδίαις δαπάναις τὰ τε κατὰ θάλασσαν πλοῖά της καὶ τοὺς κατὰ ξηρὰν ὁπαδοὺς αὑτῆς τε καὶ τοῦ υἱοῦ της Γιάννου, διατρέχουσα δὲ μετὰ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (μεθ’ οὖ συνέδεσε συγγένειαν, συζεύξασα τὴν νεωτέραν θυγατέρα αὐτῆς Ἑλένην τοὔνομα μετὰ τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ τοῦ Κολοκοτρώνη Πάνου) μετὰ τοῦ Πλαπούτα καὶ λοιπῶν Πελοποννησίων ὁπλαρχηγῶν, εἰς τὰ κατὰ Τριπολιτσᾶς Ἑλληνικὰ στρατόπεδα, καὶ  χορηγοῦσα ἐν ἀνάγκαις καὶ τροφὰς καὶ πολεμοφόδια ἐξ ἰδίων, κατηνάλωσεν ὑπὲρ Πατρίδος ὅλον αὐτῆς τὸν πλοῦτον. Οὖτε πανταχοῦ, οὖτε καθ’ ὅλας τὰς ἐποχὰς ἀναφαίνονται ἐν ταῖς  ἐπαναστάσεσι γυναῖκες τοιοῦτον ἔκτακτον ἔχουσαι χαρακτῆρα καὶ ἄξιαι νὰ κινήσωσι τὸν θαυμασμὸν τοῦ κόσμου….. (69-70)

Πρὸ μηνὸς εἶχεν εἰσβάλει εἰς τὴν Πελοπόννησον διὰ τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος ὁ Κεχαγιᾶς τοῦ Μεχμὲτ-πασᾶ μετὰ πολυαρίθμου στρατοῦ, τὴν δὲ 25 Ἀπριλίου εἰσήλασεν εἰς Ἄργος, μὴ ἀναντήσας καθ’ ὁδὸν, εἰμὴ ἀσημάντους τινὰς ἀντιστάσεις ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἀργεῖοι, πρωτόπειροι εἰς τὰ τοῦ πολέμου, οὐδεμίαν εἶχον λάβει πρόνοιαν ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των. Ὅτε δὲ ἀπροσδοκήτως εἰσέβαλεν ὁ Κεχαγιᾶς ἐν ὁρμῇ μετὰ τῶν ὑπ΄  αὐτὸν Τουρκαλβανῶν καὶ τοῦ πολυαρίθμου ἱππικοῦ του, εὗρεν αὐτοὺς πάντῃ ἀνετοίμους καὶ ἀπροφυλάκτους, καὶ καταστρέφων πᾶν τὸ ἐντύγχανον, ἐνέπρησε καὶ τὴν πόλιν κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος. Οἱ δυστυχεῖς Ἀργεῖοι, οἱ μὲν κατεσφάγησαν, οἱ δὲ ἠχμαλωτίσθησαν, πολλαὶ δὲ γυναῖκες καὶ παρθένοι μετὰ παιδίων, ἵνα μὴ περιπέσωσιν εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἐπνίγησαν  ἐξ ἀπελπισίας καὶ φόβου εἰς τὰ τῆς πόλεως ἐκείνης πολυβαθῆ φρέατα. Ἡ κατ΄ ἐκείνην τὴν ἡμέρα μεγάλη καταστροφὴ τῶν χριστιανῶν ἤθελεν εἶσθαι πολὺ μεγαλητέρα, ἐὰν ἡ εὑρεθεῖσα ἐν Μύλοις Ναυπλίου ὁλίγη ἑλληνικὴ δύναμις ὑπὸ τὸν Θ. Κολοκοτρώνην, τὸν Π. Μαυρομιχάλην καὶ λοιποὺς, ἐν οἷς καὶ ἡ Μπουμπουλίνα, δὲν ἐπροστάτευε κατὰ τῶν καταδιωκόντων ἱππέων τοὺς εἰς τὸ παράλιον ἐκεῖνο καταφεύγοντας, καὶ ἐὰν τὰ Σπετσιωτικὰ  πλοῖα τὰ πρὸς ἀποκλεισμὸν τοῦ Ναυπλίου ναυλοχοῦντα, καὶ τινα ἄλλα πλοιάρια δὲν ἐπρόφθανον νὰ παραλαμβάνωσι καὶ μεταφέρωσιν εἰς Σπέτσας τὰς ἀπηλπισμένας οἰκογενείας τῶν Ἀργείων, αἵτινες ὁμολογοῦσε μέχρι σήμερον τὴν ἦς ἔτυχον ἐκεῖ πατριωτικὴν ὑποδοχὴν. … Ὁ δὲ γενναῖος υἱὸς τῆς Μπουμπουλίνας, Ἰωάννης Δ. Γιάννουζας… εἶχε συγκεντρώσει εἰς Ἄργος, φρούραρχος τῆς πόλεως ἐκείνης διατελῶν, μικρὸν μὲν ἀλλ’ ἐπίλεκτον σῶμα Σπετσιωτῶν ὁπλιτῶν. … Πραγματικῶς τὸ ἐπίλεκτον τοῦτο σῶμα ἀναχαίτισαν ἐπὶ ἱκανὴν ὥραν τὴν ὁρμὴν τῶν ἐχθρῶν,  ἔδωκε καιρὸν εἰς πολλοὺς τῶν κατοίκων νὰ ζητήσωσι σωτηρίαν διὰ τῆς φυγῆς. Ἀλλ’ ὁλίγοι κατὰ πολλῶν μαχόμενοι, καὶ ὑπό πολλῶν ἱππέων ἐπὶ τέλους κυκλωθέντες, ἔπεσαν ἐνδόξως μετὰ τοῦ ἀρχηγοῦ των ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἅπαντες……(119-121)

…Ἡ Μπουμπουλίνα, ἐκδίκησιν πνέουσα κατὰ τῶν Τούρκων διὰ τὸν θάνατον τοῦ υἱοῦ της, κατέστησε  διὰ τῶν ἑαυτῆς καὶ τῶν ἀδελφῶν της Νικολάου καὶ Ἐμμανουὴλ Δ. Λαζάρου πλοίων, τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Ναυπλίου στενώτερον, καὶ ὅτι εὐθὺς μετὰ τὴν ἐξ Ἄργους ἀναχώρησιν τοῦ Κεχαγιᾶ, οἱ Ναυπλιεῖς Τοῦρκοι περιωρίσθησαν αὖθις  ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ φρουρίου…. (123)

…τρόφιμα ὑπερτιμημένα ὅντα ὡς ἐκ τῆς συγκεντρώσεως τοῦ  λαοῦ ν’ ἀγοράζωσι, πολλάκις δὲ καὶ πρόσφυγας μετὰ οἰκογενειῶν  ἐν ταῖς οἰκίαις των νὰ ξενίζωσι, καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις νὰ φιλοδωρῶσιν ἐνίοτε, ἑκοντες ἄκοντες,  ἤ καὶ νὰ μισθοδοτῶσι γείτονάς των κακοήθεις καὶ ἐξηγριωμέους, ὅπως ἐξαγοράσωσι τὴν ἡσυχίαν των. Ποῦ ὑπάρχουσιν οἱ πολλοὶ ἄλλοι Ἕλληνες οἱ ἐμμείναντες ἐπὶ ἔτη εἰς τοιαύτας χρηματικὰς θυσίας, καὶ τοι βλέποντες ἐκκενούμενον τὸν βαλάντιον αὐτῶν; Πόσοι νῦν ἀποσυρθῶσι κατὰ τὸν ἱερὸν ἀγῶνα εἰς Εὐρώπην, νὰ έμπορευθώσι καὶ πλουτήσωσι διαρκοῦντος τοῦ πολέμου, καὶ κατόπιν ἐκ τῶν περισευμάτων νὰ δωρήσωσι μέρος τι τῇ ἐλευθερωθείση Πατρίδι; …(140)Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]2

……ἦτοι τὴν 23η Σεπτεμβρίου, τὴν  αὐτὴν καὶ οἱ Ἕλληνες, μετὰ μακρὰς μὲν ἀλλ’ ἀτελεσφορήτους διαπραγματεύσεις περὶ συνθηκολογήσεως μετὰ τῶν ἐν Τριπολιτσᾷ Ὀθωμανῶν, ἐκυρίευσαν ἐξ ἐφόδου τὸ φρούριον αὐτῆς,…..

…Εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Τριπόλεως παρευρέθη καὶ ἡ Μπουμπουλίνα, ἥτις, ἔνοπλος ἐλθοῦσα εἰς τὴν οἰκίαν, ἐν ᾖ ἐφυλάττοντο αἱ γυναῖκες τοῦ Χουρσίτου, ὁ Κεχαγιά-μπεης, ὁ Κιαμίλ-μπεης καὶ ὁ Καϊμακάμης, αὐτοὺς μὲν ἐπαρηγόρει, συνήργησε δὲ καὶ αὐτὴ στὰ μέγιστα εἰς τὴν ἐκ τῶν ἀλλεπαλλήλων πυρκαϊῶν καὶ τῆς σφαγῆς διάσωσιν αὐτῶν, τοσοῦτον χρησιμευσάντων εἰς τὸ ἔθνος, διὰ τὴν εἰς τὸ μετὰ ταῦτα διὰ πλουσίων λύτρων ἀνταλλαγήν των….(189)

Ὅλα τὰ   παραπάνω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀναστασίου Ὀρλάνδου, Ναυτικά, τόμος Α’, Ἀθῆναι 1869.

Ἔχω κι ἄλλα νὰ σᾶς φέρω,  ἀλλά ξέρω πώς ζορίζεστε ἤδη μὲ τὴν γλώσσα τοῦ Ὀρλάνδου. Ὅταν ἀντιληφθεῖτε τὶ  ἀκριβῶς λέει, τότε νὰ μοῦ μηνύσετε κι ἐγὼ θὰ σᾶς παρουσιάσω καὶ τὰ ὑπόλοιπα…. Ἀνιστόρητοι !!!!!

Συνεχίζεται

Φιλονόη.

Σχετικὰ μὲ τὸ τρίτο ἐπεισόδιο:

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [1] (γενικές παρατηρήσεις)

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2] (βιβλιογραφία καὶ παραπομπὲς)

Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [1] (ἱστορικές ἀνακρίβειες)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [2] (Τριπολιτσά)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3] (Κολοκοτρώνης)

Φωτᾶκος: Ναὶ τοὺς σφάξαμε

 

 

Κι ἐδῶ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὶς καταγγελίες μου μποροῦν νὰ δοῦν λεπτό πρὸς λεπτὸ τό 3ο ἐπεισόδιο.


Leave a Reply