Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2]

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2]Κι ἐδῶ τὰ  μαργαριτάρια τοῦ πρώτου 18λέπτου (3ο ἐπεισόδιο: ἐξέγερσις):

Φικρὲτ Ἀντανὶρ

Καθηγητὴς Ἱστορίας, Πανεπιστήμιον sabanci Κωνσταντινούπολις!!!!!!!

14:13 «Αὐτήν τὴν φορὰ ἡ ἐξέγερση εἶναι ἐπιτυχής, διότι οἱ Ὀθωμανοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐπέμβουν. Ὁ ὀθωμανικὸς στρατὸς ἀδυνατεῖ νὰ ἐπέμβῃ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ οὖτε ὁ ὀθωμανικὸς στόλος μπορεῖ.

Ὁ ἑλληνικὸς στόλος ἦταν πιὸ ἰσχυρὸς ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ. Ἔτσι ὁ μόνος τρόπος νὰ κατέβῃ κανεὶς στὴν Ἑλλάδα ἦταν ἀπὸ τὴν ξηρά, μέσῳ Μακεδονίας, Θεσσαλίας, περιοχὲς ποὺ οἱ Ὀθωμανοὶ δὲν ἔλεγχαν ἐκείνη τὴν περίοδο.»

Τοὺς καημένους καλέ!!! Τοὺς ἀπέκοψε ὁ Ὀδυσσέας… Κρίμα… Αὐτὸ μὲ τὸν στόλο κύριε καθηγητὰ πολύ μοῦ ἄρεσε!!! Νὰ τὸ ψάξουμε λίγο;

«Εἶχαν περάσει πάνω ἀπό δύο μῆνες ἀπό τότε ποὺ ξέσπασε ἡ ἐπανάστασις στὸν Μοριά, στὴν Ῥούμελη, στὰ νησιὰ καὶ ἡ ἀρμάδα δὲν εἶχε φανεῖ στὸ Αἰγαῖο, ἀφήνοντας τὴν θαλασσοκρατορία στοὺς Ἕλληνες!! …»6

«Τουρκική ἀρμάδα:

– 17 καράβια γραμμῆς, (4 τρίκροτα τῶν 84 κανονιῶν καὶ 13 τῶν 74 κανονιῶν!)

– 7 φρεγάδες

– 5 κορβέτες

– μπόλικα μπρίκια

– πολλὰ τρανσπόρτα

Σὲ ἐτούτην τὴν ἀρμάδα θὰ προστεθοῦν ἀργότερα καὶ οἱ ναυτικὲς δυνάμεις Τύνιδος, Τριπόλεως, Ἀλγερίου καὶ Αἰγύπτου.

Ἑλληνικὰ πλοὶα:

– Ὕδρα 59 καράβια

– Σπέτσες 47

– Ψαρά 40 ἀλλὰ   (ΟΛΑ καὶ τὰ 146, ἐμπορικά!!!)

– λίγες κορβέτες

– περισσότερα μπρίκια, μπριγιαντίνια καὶ μίστικα

Κατὰ σύγχρονον ἀναλογία:

Τρίκροτα καὶ δίκροτα περίπου σημερινὰ θωρηκτά.

Φρεγάδες περίπου σημερινά βαριὰ καταδρομικά.

Κορβέτες περίπου τὰ ἐλαφρὰ καταδρομικά.

Μπρίκια περίπου ἀντιτορπιλικά.

Ἐμεὶς λοιπὸν στὰ τούρκικα θωρηκτὰ καὶ βαριὰ καταδρομικὰ θὰ ἀντιβγαίναμε μὲ ἐλαφριὰ καταδρομικὰ καὶ ἀντιτορπιλικά!

Σύμφωνα μὲ τὸν ναύαρχο Ἀλεξανδρή, ὁ ἐνωμένος τουρκοαιγυπτιακὸς στόλος εἶχε 150 μεγάλα καὶ μικρὰ πολεμικὰ  καράβια, μὲ 2000 κανόνια, 8000 ναῦτες καὶ 2500 πεζοναῦτες, κι ὁ ἑλληνικὸς γύρω στὰ 80 μικρὰ καράβια (κορβέτες, μπρίκια, γολετόμπρικα) μὲ 800 κανόνια καὶ 5000 ναῦτες.

Μία ἀκόμη διαφορὰ:

τὸ βεληνεκὲς τῶν κανονιῶν ποὺ εἴχανε τὰ τούρκικα ντελίνια καὶ οἱ φρεγάδες ἔφτανε τὰ 3500 μέτρα μὲ ἀκτίνα ἀποτελεσματικῆς ἐνέργειας τὰ 2000-2500 μέτρα καὶ οἱ μπάλες τους ζύγιζαν 36 λίτρες καὶ οἱ μεγαλύτερες 44.

Τῶν δικῶν μας τὸ βεληνεκὲς τους δὲν ξεπέρναγε τὰ 1800 μέτρα καὶ ἡ ἀκτίνα ἀποτελεσματικῆς ἐνεργείας τὰ 900-1100 μέτρα. Οἱ μπάλες τους ζύγιζαν 18 λίτρες καὶ τῶν πιότερων 12 μονάχα.»  7

Δὲν μοῦ λὲς κύρ Φικρέτ μου… Τὸ ὅσα δὲν φθάνει ἡ ἀλεποῦ τὸ ξέρεις; Ὄμφακες εἰσι.

Τατσόπουλος, 15:00: «…ἡ Πελοπόννησος ἔχει μείνει ἐν τελῶς ἀφύλακτη».

Χὶ χὶ χί… Καλὰ…. Μὴν φᾶς, ἔχουμε γλαρόσουπα!!! (Κῦττα λίγο παρακάτω…)

Τατσόπουλος, 15:20 «…ἄτακτες ὁμᾶδες ἐνόπλων κατεβαίνουν ἀπὸ τὰ ὀρεινὰ τους καταφύγια καὶ ἐπιτίθενται στὶς τουρκικὲς κοινότητες!!!…»

Ἐδῶ χρειάζονται πάρα πολλά θαυμαστικά κύριοι!!! Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ γνωρίζω ποῦ τὰ βρήκατε ὅλα αὐτὰ. Ἐγὼ γνώριζα γιὰ μίαν ἐπανάστασι. Γνώριζα γιὰ ἕναν ἀγώνα ποὺ διεξήχθη μεταξὺ δύο δυνάμεων. Γιὰ τὴν μία δύναμι (Τοῦρκοι) ἔπρεπε νὰ διαφυλακτῇ τὸ κεκτημένον της καὶ γιὰ τὴν ἄλλην (Ἕλληνες) ἔπρεπε νὰ ἐπανακτηθῇ τὸ ἀπολεσθέν!

Σὲ ἕναν πόλεμο θὰ ἦταν ἠλίθιος ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο μετεχόντων, ἐὰν καταπιανόταν μὲ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ ἀμάχων. Καὶ ἀπὸ ὅσα διαπιστώνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, οἱ Ἕλληνες τοὐλάχιστον ἠλίθιοι δὲν φάνηκαν. Χτύπησαν στὸ «ψαχνό» τὴν πολεμικὴ μηχανὴ ποὺ τοὺς ἐμπόδιζε νὰ φθάσουν στὸν στόχο τους. Στόχος; ἀπελευθέρωσις!!! (Οἱ Τοῦρκοι ὅμως πράγματι φάνηκαν ἠλίθιοι, ἐὰν κρίνουμε ἀπό τὶς σφαγὲς ποὺ ἐπέσυρε τὸ μένος τους!!!)

Τατσόπουλος, 15:36: «….κληρικοὶ προτρέπουν τὸν κόσμο σὲ κάθε χωριὸ νὰ  άφανίσῃ τοὺς ἄπιστους μουσουλμάνους. Μὲ αὐτοσχέδια ὅπλα, ξύλα, μαχαίρια, ὅλοι οἱ Ἕλληνες τοῦ Μοριᾶ στρέφονται κατὰ τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ.»

Δὲν μοῦ λές κύριε Βερέμη, αὐτὰ ποὺ τοῦ ὑπαγορεύεις νὰ λέῃ τὰ εἶδες μὲ τὰ μάτια σου; Τὰ διάβασες κάπου; Ἤ στὰ λέει ὁ κύριος Φικρέτ; Γιατί καὶ πάλι ἐμεὶς ἄλλα διαβάζουμε…

Διαβάζουμε πράγματι γιὰ σφαγὲς… Γιὰ σφαγὲς στὴν Πάτρα, στῆν Λειβαδιᾶ, σὲ κάθε χωριό ἤ πόλι ποὺ ζοῦσαν Ἕλληνες… Γιὰ σφαγὲς ἀκόμη καὶ τῶν προκρίτων, ποὺ τοὺς κρατοῦσαν ὡς ὁμήρους, μέσα στὴν Τρίπολι… Διαβάζουμε γιὰ σουβλίσματα, γιὰ κοψίματα κεφαλῶν, γιὰ παλουκώματα…. Ἀλλὰ τί σοῦ λέω τώρα; Δὲν τὰ ξέρεις; Τὰ ξέρεις. Ἐσένα ἕνα σὲ πονᾶ… Ποὺ τοὺς διώξαμε….

Ἄς διαβάσουμε ὅμως καὶ τὸν κύριο Γουίλιαμ Σέν Κλέρ. (Ἐπίτιμος καθηγητὴς στὸ Cambridge… Ἀλλά τὶ καθηγητής ἀκριβῶς;;;;)

16:12 « …Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅ,τι συχνὰ οἱ πρῶτοι ἡγέτες ἦταν χριστιανοὶ παπᾶδες κι ἔβλεπαν τὸ θέμα ὡς θρησκευτικὴ κάθαρσι ὅπως θὰ τὸ λέγαμε σήμερα. Κι ἀπό τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησαν βλέπεις σφαγὲς ἐπὶ σφαγῶν καὶ ὁλόκληροι πληθυσμοὶ νὰ ξεκληρίζονται.»

Τατσόπουλος, 17:14, «Οἱ ἐξεγερμένοι Ἕλληνες ξέρουν πώς πολλά θὰ κριθοῦν μέσα στὶς πρῶτες ἑβδομάδες. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπανάστασης δὲν βρίσκεται σὲ ἡμίμετρα ἀλλὰ σὲ ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπί τῶν τούρκων.  Στὴν ὁλοκληρωτικὴ τους ἐξόντωσι!» (Μοῦ ἀρέσει ὅμως ποὺ ἀλλάζεις καὶ τὴν φωνή σου… Τέτοιο πᾶθος… Γιὰ τὸ Ἐθνικό σὲ βλέπω!!!)

Κύριε Σέν Κλὲρ, γιὰ δὲς αὐτὸ: (Κρυφοκῦττα Τατσόπουλε, καλὸ θὰ σοῦ κάνῃ!)

«Μάλιστα, κάπου ἐκεῖ γράφει ὁ Γέρος στὸν Μουσταφάμπεϋ  μίαν ἐπιστολὴ ζητώντας του νὰ παραδοθῇ καὶ διαβάζουμε:

«καὶ ἄν θέλῃς ἔλα εἰς αἴσθησιν, ἄνθρωπε, καὶ μὴ παίρνῃς εἰς τὸν λαιμὸν σου τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ὅταν παραδώσουν τὰ ἅρματά τους, θέλει ζήσουν φιλικῶς μὲ ἡμᾶς ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ κραταιοτάτου καὶ πολυχρονίου πριγκήπου μας Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου.» …..» 8

Ὁ Γέρος λοιπὸν κύριοι ἀνιστόρητοι, εἶχε ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν καὶ τοῦ ποῦ πρέπει νὰ ὁδηγηθῇ ἡ ἐπανάστασις καὶ ποῦ πρέπει νὰ ῥίξῃ τὸ βᾶρος τῆς πολιορκίας.πλῶς εἶχε στραγητικόν νοῦν, κάτι ποὺ ἐσεὶς ἀδυνατεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε….

Γιατί κύριοι, ὁ λαός χρειαζόταν ἕναν ἀρχηγό. Κι ἐν ᾦ ἀνεγνώριζε στὸ πρόσωπο τοῦ  Ὑψηλάντου τὸν κεντρικό ἄρχοντα, τὸν φυσικὸ του ἀρχηγὸ τὸν εὕρισκε στὸ πρόσωπο τοῦ Κολοκοτρώνη. Κι ὁ Κολοκοτρώνης, μαζί μὲ τοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγούς, εἶχαν ἄλλες προθέσεις….. Καὶ γνωρίζουμε ὅλοι θαυμάσια ἐὰν μποροῦσε ἤ ὄχι νὰ κρατήσῃ τὸν λαὸ ἥρεμο!!!

Τατσόπουλος, 17:40: «Περισσότεροι ἀπό 20.000 ἄνδρες,  γυναῖκες καὶ παιδιά σκοτώνονται μέσα στὶς πρῶτες ἑβδομάδες……»

Μὲ πρόλαβες!!! Τό ξέρουμε. Ἀπό τόν Σαρᾶντο Καργᾶκο μαθαίνουμε πώς σὲ σύνολο 2.500.000 πληθυσμοῦ σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, δολοφονήθηκαν 800.000 Ἕλληνες μέσα στὸν πρῶτο χρόνο…

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ τὸ «ἀδύναμον» τῶν καημένων τούρκων ποὺ ἔμειναν ἀβοήθητοι στὸν Μοριά:

Ἐδῶ σᾶς παρουσιάζω ἀπὸ τὸν Δημήτρη Φωτιάδη, ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως  (τόμος 2, σελίδες ἀπό 59-149) μερικὰ στοιχεῖα ἀπὸ μᾶχες ποὺ ἐδόθησαν τοὺς πρώτους μῆνες, μήπως καὶ ἀντιληφθεῖτε τὶς πραγματικὲς ἀναλογίες!!!

***27 Μαρτίου, Ἅη Θανάσης: 1700 Τοῦρκοι κατὰ 300 περίπου Ἑλλήνων. (500 περίπου Τοῦρκοι πνίγονται μόνοι τους ἀπό φόβο!) Νίκη Ἑλλήνων.

3 Ἀπριλίου, Πάτρα, Γιουσούφ πασᾶς μὲ 300 τούρκους, διαλύει Ἑλληνικό στρατόπεδο,  ἐνισχύει τὸ κάστρο, καίει, σφάζει, καταστρέφει! Πολλοί, ἴσως καὶ χιλιάδες Ἕλληνες, ἐν τελῶς ἄκαπνοι, κατεσφάγησαν!

13-14 Ἀπριλίου, Λεβίδι: 2000 Τοῦρκοι ἐναντίον 70 ἀρχικῶς καὶ τὴν ἐπομένη ἐπί πλέον 200. Νικοῦν οἱ Ἕλληνες.

23 Ἀπριλίου, Ἀλαμάνα:8000 πεζοὶ καὶ 1000 ἱππεὶς Τοῦρκοι κατὰ 1500 Ἑλλήνων. Παραμένει μόνον ὁ Ἀθανάσιος Διᾶκος μὲ  50 καὶ 4. Σφαγή! Καὶ ἀκολουθεῖ τὸ γνωστὸ σούβλισμά του καὶ τὸ ψήσιμό του.

23 Ἀπριλίου, Κόρινθος-Τρίπολις, Μουσταφάμπεης, 3000 Τοῦρκοι κατὰ 500 Ἑλλήνων (Ζαΐμης). Οἱ Ἕλληνες σκόρπισαν κι ὁ Μουσταφάμπεης σάρωσε ὅσα εὑρῆκε ἐμπρός του.

Ὁμοίως, στὴν διαδρομή τοῦ Μουσταφάμπεη  γιὰ Τρίπολι, ἄλλοι 500 Ἕλληνες ποὺ χάθηκαν!

24 Ἀπριλίου, Βαλτέτσι: 7000 Τοῦρκοι κατὰ 2000 Ἑλλήνων, ποὺ ἀρχικῶς ἐσκόρπισαν, κατέσφαξαν χωριᾶτες οἱ τοῦρκοι  ἀλλὰ τὴν ἐπομένη ὀπισθοχώρησαν ἀπό μόλις  500 περίπου Ἕλληνες!!!

3 Μαΐου, Γραβιᾶ, 8000 πεζοὶ καὶ 1000 (σύνολον 9000) ἱππεὶς Τοῦρκοι κατὰ 117 Ἑλλήνων.  300 νεκροὶ καὶ 600 τραυματίες Τοῦρκοι. Καὶ οἱ 117 Ἕλληνες διέφυγαν ἐφ’ ὄσον φυσικὰ ἀνέκοψαν τὴν ἐπικουρία γιὰ τὴν Τρίπολι.

10 Μαΐου, Λατζόϊ: 1500 Λαλαῖοι κατὰ 150 Ἑλλήνων. Σκοτώθηκαν σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

12-13 Μαΐου, Βαλτέτσι: 8.000 Τοῦρκοι κατὰ 845 ἀρχικῶς καὶ ἐπικουρίας 1500 ἀργότερα. Νίκη Ἑλλήνων, νεκροὶ Τοῦρκοι περίπου 500 καὶ 700 τραυματίες. Ἕλληνες 18 νεκροὶ καὶ 31 τραυματίες.

18  Μαΐου, Δολιανὰ-Βέρβενα: 6000 Τοῦρκοι, 300 Ἕλληνες. Σαρωτική νίκη Ἑλλήνων μὲ ἐλάχιστες ἐπικουρίες!

22 Ἰουνίου, Πούσι: 1500 Λαλαῖοι καὶ 900 Τοῦρκοι κατὰ 350 Ἑλλήνων. Μὲ λιγοστὲς ἐπικουρίες ἡ νίκη ἐπέρασε στοὺς Ἕλληνες.

10 Αὐγούστου, Γράνα: 3000 Τοῦρκοι, 500-600 Ἕλληνες. 400 νεκροί καὶ τραυματίες ἀπό τοὺς τούρκους.

15 Αὐγούστου, Βασιλικά: 8000 Τοῦρκοι, 2000 Ἕλληνες. Τὸ 1/3 τῶν τούρκων ἠφανίσθη!!!

Τρίπολις:

Συνολικὰ περί τὶς 15000-18000, Τοῦρκοι καὶ Ἀρβανίτες  ( 2000 Ἀρβανίτες).

Συνολικά ἦταν 10000 οἱ Ἕλληνες ἔξω ἀπό τὴν Τριπολιτσὰ, στὸ τέλος τῆς πολιορκίας!!!! (Δεληγιάννης, ἀπομνημονεύματα, σ.225)

Γιὰ ποιὰν ἀνισορροπίαν δυνάμεων λοιπὸν μιλᾶτε κύριοι; Γιὰ τὸ ἀδύναμον τῶν Ἑλλήνων ἀριθμητικῶς ἔναντι τῶν Τούρκων; 

Συνεχίζεται….

Φιλονόη.

Βιβλιογραφία:

1: Παπαρρηγόπουλος, ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε’, σελ. 749, ἐκδόσεις Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, Ἀθῆναι 1887,  ἀκριβής ἀνατύπωσις mailink α.ε.

2: Παπαρρηγόπουλος, ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε’, σελ. 750, ἐκδόσεις Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, Ἀθῆναι 1887,  ἀκριβής ἀνατύπωσις mailink α.ε.

3: Παπαρρηγόπουλος, ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε’, σελ. 751, ἐκδόσεις Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, Ἀθῆναι 1887,  ἀκριβής ἀνατύπωσις mailink α.ε.

4: Φωτιάδης, ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, τόμος 2, σελ. 142, ἐκδόσεις Νίκος Βότσης, α’ ἒκδοσις Ἀθῆναι 1971

5: Φωτιάδης, ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, τόμος 2, σελ. 50, ἐκδόσεις Νίκος Βότσης, α’ ἒκδοσις Ἀθῆναι 1971

6: Φωτιάδης, ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, τόμος 2, σελ. 104, ἐκδόσεις Νίκος Βότσης, α’ ἒκδοσις Ἀθῆναι 1971

7: Φωτιάδης, ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, τόμος 2, σελ. 100, ἐκδόσεις Νίκος Βότσης, α’ ἒκδοσις Ἀθῆναι 1971

8: Παπαρρηγόπουλος, ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε’, σελ. 752, ἐκδόσεις Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, Ἀθῆναι 1887,  ἀκριβής ἀνατύπωσις mailink α.ε.

σχετικά μὲ τό τρίτο ἐπεισόδιο:

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [1] (γενικές παρατηρήσεις)

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2] (βιβλιογραφία καὶ παραπομπὲς)

Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [1] (ἱστορικές ἀνακρίβειες)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [2] (Τριπολιτσά)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3] (Κολοκοτρώνης)

Ἐλευθερίαἤ Θάνατος [4] (Μπουμπουλίνα)

Φωτᾶκος: Ναὶ τοὺς σφάξαμε

13 thoughts on “Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2]

Leave a Reply