Ἀδέσμευτον τὸ «δὲν πληρώνω»; Πλάκα μᾶς κάνεις!

Συνεχίζω  λοιπὸν τὴν «ἀνάλυσι» τῶν λόγων γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ὑποστηρίζω τὸ κίνημά σας («δὲν πληρώνω»), ὅσο φυσικά ἔχει αὐτὴν τὴν δομή.

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως ἐὰν τὰ παράπονά σου ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, γιὰ τὶς ἀναρτήσεις μου ἔχουν κάποιαν βάσι.

Εἶχα ἀναδημοσιεύσει τὴν παρουσίασι κάποιου φιλικοῦ ἱστολογίου ἀναφορικῶς μὲ τὰ φιλικά ἱστολόγια τῆς ἱστοσελίδος σας. Σὲ πείραξε; Γιατί; Ὑπῆρχε κάποιο ψέμμα μέσα σὲ ὅσα εἶχα ἀνεβάσει; 

Γιὰ ἔλα σὲ παρακαλῶ πολὺ νὰ μᾶς ἐξηγήσῃς, μὲ εἰλικρίνεια ὅμως, ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ  συναγωνιστής σας ὁ Δημήτρης Ἀγγελῆς; Σὲ τὶ εἶναι συναγωνιστής σας; Στό κίνημα «δὲν πληρώνω» ἤ κάπου ἀλλοῦ; Ἔχει διαπράξει κάποιο ἀδίκημα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ κίνημα; Ἐὰν ναί, ἔχει καλῶς. Ἐὰν ὄχι, γιατί φιγουράρει ἡ μούρη του (καὶ ἡ σύλληψίς του) σὲ ἕνα ἀδέσμευτο ἱστολόγιο;

Δηλώνει ὁ κύριος Παπαδόπουλος (σὲ προηγουμένη ἀνάρτησι τὸ παρουσιάζω) πώς στὸ κίνημα δὲν θέλετε φασίστες καὶ ῥατσιστές. Μάλιστα. Βέβαια γιὰ ἐσᾶς φασίστες εἶναι ὅσοι κρατοῦν Ἑλληνική σημαία. Κι ἐπεί δὴ ἐγώ κρατῶ μόνον Ἑλληνική σημαία, εἶμαι φασίστας. Μὲ τὰ δικά σας πάντα κριτήρια.

Δὲν θέλετε καὶ ῥατσιστές. Ἐγώ λοιπόν ἐπίσης δηλώνω ῥατσιστής. Μὲ τὰ δικά σας κριτήρια πάντα. Διότι, παρά τοῦ γεγονότος πώς ποτέ δὲν ἔχω φερθεῖ ῥατσιστικά σὲ ἄνθρωπο, ἐξακολουθῶ νὰ ἐπιθυμῶ καὶ νὰ διεκδικῶ τὴν ἔξοδο τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν ἀπό τὴν χώρα μου. Κάτι τέτοιο ὅμως γιὰ ἐσᾶς εἶναι ῥατσιστικό! Καὶ φυσικά, ἐὰν κρίνω ἀπό τὰ φιλικά σας ἱστολόγια, εἶστε πάνω ἀπό ὅλα καὶ πρώτα ἀπό ὅλα ὑπέρ τῆς «δικαιώσεως» τῶν καϋμένων ἀπεργῶν πείνης.

Αὐτοί ὅμως οἱ καϋμένοι, ὅταν παρεβίαζαν τὰ σύνορα, δὲν τὸ ἔκαναν μὲ σκοπό τὴν δική μου ἐλευθερία. Τὸ ἔκαναν γιατὶ ἁπλῶς ἦσαν ἐγκληματίες. Ὅταν παρεβίαζαν τὸ Σύνταγμα, δὲν τὸ ἔκαναν γιατί σέβονταν τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε συνανθρώπου τους. Τὸ ἔκαναν γιατί ἀκριβῶς δὲν τὰ ἐσέβοντο. Ὅταν καθημερινῶς παραβιάζουν τὸν νόμο μὲ τὶς κλοπές, τοὺς βιασμούς, τοὺς φόνους, τὸ λαθρεμπόριο δὲν τὸ κάνουν γιατί εἶναι παρεπλανημένοι. Ἀλλά γιατὶ εἶναι κοινοὶ ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.  Δὲν πᾶς λοιπὸν κάπου σὰν ἐπισκέπτης, ἀκάλεστος, νὰ σὲ ταΐσουν, νὰ σὲ ποτίσουν καὶ στὸ τέλος νὰ κάνῃς ἀπεργία πείνης γιὰ νὰ καταφέρῃς τὴν …ἔξοδο τοῦ νοικοκύρη. Αὐτό λέγεται κατάχρησις, ἀχαριστία   καὶ ἀσυνέπεια.

Ἐπίσης, μὲ τοὺς «κατακαϋμένους» αὐτοὺς ποὺ ἐγώ δὲν θέλω στὸν τόπο μου, ἀλλά μᾶλλον ἐσεῖς θέλετε (ἐὰν κρίνω φυσικά ἀπό τὰ περίεργα φιλικά σας ἱστολόγια) μὲ χωρίζει ἄβυσσος! Ἐσᾶς μᾶλλον ὄχι! Ἀλήθεια, γιατὶ δὲν πᾶτε ὅλοι μαζί στὴν δική τους χώρα νὰ ζήσετε εὐτυχισμένοι; Νὰ τὴν ἀναδομήσετε ὅπως ἀκριβῶς θέλετε;  Καὶ νὰ μὴν ἀσχολεῖστε μὲ έμᾶς;

Ἀλλὰ ξέφυγα! Τὸ θέμα μας ἦταν ἡ σελίδα σας καὶ τὰ φιλικά σας ἱστολόγια.  Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν τὶ ἄλλο θὰ ἀλιεύσουμε:

Ἐκείνη, ἡ φιλική σας σελίδα, «Κινήματα ἀπό κάτω» τὶ ἀκριβῶς ἐκπροσωπεῖ; Ἕλληνες ἤ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες; Γιατί μπαίνοντας στὴν σελίδα τους βρῆκα πάρα πολλές ἀναρτήσεις, ἀρκούντως χρωμματισμένες καὶ μὲ κεντρικό ῥόλο στοὺς ΛΑΘΡΟ.

(Διεύθυνσις ἠλεκτρονική: http://kinimataapotakato.blogspot.com/)

Γιὰ νὰ δοῦμε:

Κι ἄλλο:

Κι ἄλλο:


Ἔχει κι ἄλλες ἀναρτήσεις. Ἄκρως ἐνδιαφέρουσες! Ἀριστεριζούσης ἰδεολογίας. Ἀλλὰ ξέρεις κάτι; Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ ἡ ἰδεολογία κάποιου. Μοῦ ἀρέσουν οἱ καλοὶ διάλογοι. Δὲν ἀντέχω φυσικά τοὺς φανατικούς. Ὅμως, δὲν ἀνέχομαι νὰ μοῦ μιλᾷς γιὰ κίνημα ἀνεξαρτήτων πολιτῶν καὶ νὰ μπαίνω στὸ δεύτερο φιλικό σας ἱστολόγιο καὶ νὰ ἀνακαλύπτω τί; Κάτι ἀδέσμευτο; Ὄχι φυσικά! Κάτι κοκκινότατο! Άδέσμευτο μὲ χρωματισμένες παραπομπές, εἶναι «ἀδέσμευτο»! Δῆλα δή, μᾶς δουλεύετε.

Γιὰ νὰ πᾶμε ὅμως καὶ στὴν ἐπομένη.

Μεσοποταμία!

Στὴν πρώτη της σελίδα, ἔχει τέσσερις ἀναρτήσεις (στὴν πρώτη μόνον σελίδα) γιὰ τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ποὺ κατέλαβαν παρανόμως τὴν Νομική (βάσει εἰσαγγελικοῦ πορίσματος), ποὺ κατέλυσαν τὸ Σύνταγμα καὶ τὰ σύνορα. Κάτι λέγαμε γιὰ ἀδέσμευτο κίνημα ὅμως! (Διεύθυνσις σελίδος: http://mesopotamia-mosxato.blogspot.com/)

Γιὰ νὰ δοῦμε:

κι ἄλλα δύο:

 

καὶ:

Ξέρετε κάτι παλληκάρια καὶ κοπελλιές; Πράγματι, κανένας ἄνθρωπος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι λαθραῖος. Ὅμως αὐτοὶ εἶναι. Κανενὸς τὰ δικαιώματα δὲν πρέπει νὰ καταπατῶνται. Ὅμως αὐτοὶ καταπατοῦν τὰ δικά μου. Κανένας ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ῥατσιστικά. Ὅμως αὐτοὶ μὲ ἀντιμετωπίζουν. Οἱ γνῶμες σας, ὅσο σεβαστές κι ἐὰν εἶναι, καλλίτερα νὰ μὴ διαφημίζονται ἀπὸ ἕνα «ἀδέσμευτο» κίνημα! Πολύ καλλίτερα….

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὶ ἄλλο βρῆκα στὴν σελίδα τοῦ «ἀδεσμεύτου» αὐτοῦ κινήματος…

(Πάντως οἱ προτιμήσεις σας δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀδέσμευτες!)

Ἀνατροπή!

Τὶ εἶναι αὐτό; Δὲν καλοκατάλαβα! Κάτι σὲ πολύ ἐπαναστατικό, πολὺ ἀριστερό, πολὺ ἀναρχικό..
…καὶ πολὺ πSoro κατευθυνόμενον. Ἔ;; 

 

Κάτι πολύ πάντως. Ἔχει διάφορα ταινιάκια μέσα καὶ ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ τὰ …θαυμάσῃ!!! Ἐμένα ὁ τύπος ποὺ μιλάει, στὸ τέλος μὲ νευρίασε. Ὄχι γιατὶ διαφωνῶ ἤ συμφωνῶ. Ἀλλά γιατὶ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα τὰ ὅσα λέει!
(Διεύθυνσις ἰστοσελίδος: http://anatrophpress.blogspot.com/)

Ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ «ἀδέσμευτα»!  Γιὰ νὰ δοῦμε:

Πρῶτα πρῶτα δηλώνουν τροτσκιστές! (Δὲν ξέρω ἐὰν τό γράφω σωστά.) Πάντως ὁ τρότσκυ ἐφρόντισε νὰ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τοὺς τοκογλυφοτραπεζίτες Σῆθ. Οἱ μιμητές του παίρνουν χαρτζηλίκι ἤ οὔ

Στὴν συνέχεια ὁ περίεργος τύπος ποὺ προανέφερα, ἔχει ἔνα κατεβατό μὲ ταινιάκια, διαφόρων τίτλων καὶ θεμάτων:

(Ποῦ ἔπεσα; Στὴν …φωλιὰ μᾶλλον!!!)

Κούνεβα βλέπω, ἐργατικά κόμματα βλέπω, Λάθρο βλέπω…. Λουλούδι ἡ σελίδα…. Τοῦ μπαξέ… Καὶ εἶναι φιλική ἱστοσελίδα τοῦ ἀνεξαρτήτου κινήματατος… Τὰ τρότσκι; Σοβαρολογεῖτε; (Χαρτζηλίκι πέφτει ἤ τζᾶμπα τρέχουν;)

Ἔχει κι ἄλλα ὅμως.. Τὸ ἕνα καλλίτερο ἀπό τὸ ἄλλο!

Ὁ ἐργάτης καὶ ἡ Ἀττική Αἰχμή.

Ὁ ἐργάτης εἶναι ἕνα ἀριστερίστικο ἱστολόγιο, μὲ ἐργατικές τοποθετήσεις, μὲ ἐργατικές ἀντιλήψεις καὶ μὲ ἐργατικὲς ἀναρτήσεις.

Ὅπως καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα, ὑποστηρίζει καὶ συμπάσχει μὲ τοὺς ΛΑΘΡΟ, (τό ἔχει φαίνεται ὁ διαχειριστὴς τῶν ἱστολογίων ὅλο αὐτό) καὶ οἱ ἀναρτήσεις του εἶναι ἐργατικές, ἐπαναστατικὲς καὶ ΛΑΘΡΟὑποστηρικτικές:

 

Καὶ:

καὶ:

Μία ἀπορία θέλω νὰ ἐκφράσω σὲ αὐτὸν τὸν «ἐργάτη»: τὶ ἐργάτης εἶναι; Σὲ οἰκοδομή; Δῆλα δὴ Ἀλβανός, Πακιστανός, Ἀφγανός; Γιατί ἀπό ὅσο γνωρίζω ὅλοι αὐτοὶ οἱ ΛΑΘΡΟ ἔχουν καταλάβει ΟΛΕΣ τὶς ἐργατικές θέσεις. Ἐμεῖς μόνον ἐπιστήμο(υ)νες ἔχουμε καὶ δημοσίους ὑπαλλήλους! Νὰ δηλώσῃ λοιπὸν συντόμως τὴν ἐθνικότητά του ὁ «ἐργάτης». Θὰ τοῦ εἴμαστε ὑπόχρεοι.
(Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: http://ergatis.wordpress.com/)

Καὶ φυσικὰ ἡ ἀττικὴ αἰχμὴ:

Καὶ λίγο παρακάτω τὸ …καῖμε!!! Ταξικὸ τὸ πρόβλημα… Ὄχι τοκογλυφικό. Ἤ, ἄλλως, ὁ ἀστὸς φταίει… Ὄχι τὸ κάθε εἴδους ΠsoroἉρπακτικὸ καὶ τὰ καλοταϊσμένα του πρακτόρια:

 

Καὶ φυσικά:

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ σελίς σας εἶναι ἀδέσμευτος! Ἄνευ προκαταλήψεων, δεσμεύσεων καὶ …ὑποχρεώσεων!!

(Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: http://aixmipress.wordpress.com/)

Ἔχει κι ἄλλα πολλά! Τὸ ἕνα καλλίτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο! Ὅλα ὅμως ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ καὶ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ!!! Ὅλα. Ἄλλο λιγότερο κι ἄλλο περισσότερο.

Ἐπεί δή σᾶς ζάλισα, θὰ σταματήσω πρὸς ὥρας. Ὅμως συντόμως θὰ ἐπανέλθω ἐὰν σᾶς ἔχουν μείνει ἀπορίες. Πιστεύω πώς ὁ ἀνγνώστης ποὺ εἶχε τὶς ἀντιρρήσεις του, θὰ πρέπῃ τοὐλάχιστον νὰ ἀναθεωρήσῃ. Ἐὰν δὲν τὸ κάνῃ, θὰ μοῦ ἀποδείξῃ πὼς συμφωνεῖ μὲ τὸ «ἀδέσμευτον» καὶ μᾶς δουλεύουν ὅλοι τους.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὅταν  κι ἐὰν γίνεται ἀπό «ἀδέσμευτοι» ἀδέσμευτοι.. Ὅταν κι ἐὰν σηκώσετε τὴν Ἑλληνική Σημαία καὶ μόνον… Ὅταν κι ἐὰν γίνῃ τὸ κίνημα Πανελλήνιον κι ὄχι παν-κάτι, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ξανὰ-ὑποστηρίξω τὶς κινήσεις σας. Ἔως τότε θὰ εἶμαι ἀπέναντι καὶ θὰ καταγγέλω τὰ «ἀδέσμευτά» σας κουνήματα. Γιατί κινήματα δὲν εἶναι. Κι ἐπεί δή πράγματι πιστεύω στὴν καθαρότητα τῶν ὅσων συμμετέχουν ἀλλὰ ὄχι στὴν δολιότητα τῶν ὅσων κατευθύνουν, ξεκαθαρίστε τὸ τοπίο καὶ βλέπουμε….

Σχετικὰ:

Κράτος συνεργὸς στὰ εἰς βάρος μας ἐγκλήματα:

 Τὸ ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τήν ….τσέπη τους!

καὶ λοιπά…

Ὄχι κύριε Μαγκριώτη μας.

Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στὸ προηγούμενον μου ἄρθρο

Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη

Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

Ὁ Σουφλιᾶς ἀπαντᾶ στὸν Μαγκριώτη.

Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ  «συστράτευσις πολιτῶν»

Ξαφνικὰ τὸ «δὲν πληρώνω» ἀπέκτησε Ἑλληνικὲς Σημαῖες.

Ἐπιτροπές πολιτῶν γιὰ τὰ διόδια; Μᾶς δουλεύετε;

Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὄργάνωσις; Παρακαλῶ;

Ὁ φασίστας, ἡ Ἑλληνική Σημαία καὶ τὰ «νεοαπελευθερωτικά» κινήματα.

Γιατί λέω «ὄχι» στὸ «δὲν πληρώνω».

Leave a Reply