Ὁ «φασίστας», ἡ Ἑλληνική σημαία καὶ τά «νεοαπαλευθερωτικά» κινήματα!

Στήν προηγουμένη μου ἀνάρτησι μὲ τίτλο Ἡ ἑλληνική σημαία εἶναι φασιστικό σύμβολο γιὰ τὸ κίνημα τῶν διοδίων, παρετήρησα  δύο διαφορετικές τάσεις τῶν φίλων ἀναγνωστῶν.

Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἐπιφυλακτική καὶ ἡ ἑτέρα ἦταν ἡ ἀρνητική (ἔως ἐπιθετική!!)!

Ἄς ξεκαθαρίσω ὅμως κάτι ποὺ μὲ ἀφορᾷ.

Δηλώνω δημοσίως καὶ ἰδιωτικῶς, ἐδῶ κι ἀρκετά χρόνια τό ἀκομματικόν τῆς ζωῆς μου.

Δὲν ἔχω ἐνταχθεῖ ΠΟΤΕ σὲ κομματικό μηχανισμό.

Δὲν ἔχω ΠΟΤΕ ὑποστηρίξει κάποιον πολιτικό καὶ δὲν ἔχω ἐπιδιώξει ΠΟΤΕ κάποιαν σχέσι μαζί τους.

Δὲν ἔχω ΠΟΤΕ δεσμευθεῖ μέ κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη ῥουσφετολογικὴ ἐξυπηρέτησι καὶ δὲν σκοπεύω νὰ τὸ πράξω ἀπό ἐδῶ καὶ πέρα.

Ἡ στάσις μου ἦταν πάντα ἐπιφυλακτική καὶ φρόντιζα μονίμως νὰ κρατῶ τὶς ἀπαιτούμενες ἀποστάσεις ποὺ θεωροῦσα πώς χρειάζομαι γιὰ νὰ μὴν πέφτω σὲ συναισθηματικές καὶ ἠθικές παγίδες.

Ἔχω πολλούς φίλους, ἂλλους κοντινούς κι ἄλλους λιγότερο κοντινούς, ποὺ ὑποστηρίζουν διάφορα κόμματα καὶ πολιτικούς. Ἔχουμε διαφωνήσει ἢ ἔχουμε συμφωνήσει, ἀναλόγως τοῦ θέματος. Ὅμως ΠΟΤΕ δν θεώρησα τος νθρώπους ατούς χθρούς μου ντιπάλους μου.

Ὁ κυριότερος λόγος ποὺ ἔχω κρατήσει ἀκομματική στάσι ξεκιν (κα καταλήγει) στ θέμα τς Πατρίδος μας. Ὅποιος μηχανισμός, ἠθελημένα ἢ μή, χει διαπράξει μικρό μεγάλο γλημα κατ Πατρίδος, γιὰ ἐμένα δὲν ὑφίσταται!!! Εναι ποψήφιος πρς κατάργησιν. (Μέσα μου ἔχει ἤδη καταργηθῇ!!)

Ἔχω συγκεντρώσει τσουβάλια τὰ κατηγορῶ στίς «ἀποσκευές»  μου. Ὅπως καὶ πολλοί ἄλλοι γύρω μας.

Μπορῶ νὰ γράφω ὅλην τὴν νύχτα… Ἀλλά εἶναι πράγματα ποὺ πλέον οἱ περισσότεροι γνωρίζουν. Κι αὐτοί ποὺ δὲν γνωρίζουν τὰ ὑποψιάζονται.

Ἔχουμε πρόβλημα!!

Ἀπό τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν πανάστασι φάνηκε ξεκάθαρα τ πο μς πήγαιναν κάποιοι. Ἄλλοτε γιατὶ ἁπλῶς ἦταν ἀνίκανοι κι ἄλλοτε γιατὶ ἐξυπηρετοῦσαν ξένα συμφέροντα ἤ μόνον τό προσωπικό τους συμφέρον.

Αὐτὰ εἶναι πλέον γνωστὰ στοὺς περισοτέρους.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ λίγοι ἔχουν κάτσει νὰ σκεφθοῦν σοβαρά, εἶναι τ γιατί!!!

Γιατί τόσες δεκαετίες (καὶ τόσες πολλές φορές) χουμε πέσει θύματα τῶν ἐπιτηδείων;

Γιατί δν ναγνωρίσαμε ατος πο πράγματι γαποσαν τν τόπο καί τούς νθρώπους του, γιὰ νὰ τοὺς στηρίξουμε καὶ νὰ τού ἐπιτρέψουμε νὰ κυβερνήσουν;

Γιατί τόσοι πολλοί ἀπό ἐμᾶς, ἀκόμη καὶ σήμερα, μπρός στν λαχτάρα μας ν βρομε μίαν λπίδα, παραδιδόμαστε ἄνευ κριτικῆς σκέψεως;

Θέλω, περισσότερο ἀπό ὅλους ἴσως, νὰ ξεκινήσῃ μία κίνησις ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ τὸν λαό μας στήν οὐσιαστική του ἀπελευθέρωσι!!! Δὲν μπορῶ νὰ περιγράψω πόσο μεγάλο εἶναι τό ΘΕΛΩ πού ἔχει χτιστεῖ μέσα μου!!! Ὅμως αὐτὸ τὸ κάτι (ποὺ περιμένουμε ὅλοι μας) δὲν θέλω νὰ εἶναι παράλυτο ἤ ζαβό! Θέλω νὰ ἔχει τόσο γερές βάσεις, πο ν μν μπορ τίποτα κα κανένας ν τ προσβάλλ ξανά!!!

Δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε ἀναγνωρίσει, οἱ περισσότεροι τοὐλάχιστον ἀπό ἐμᾶς, τό ὅτι ἔχουν κάποιοι καπελώσει τά πάντα καὶ ταὐτοχρόνως ν τούς πιτρέπουμε ν μπαίνουν σέ χώρους «καθαρούς» κα νεοσύστατους (γιὰ νὰ ἀλωνίσουν καὶ νὰ τσιμπήσουν κομμάτια ἀπό τήν πίττα ποὺ χάνουν).

Παράδειγμα; Ὁ Δημητροκάλλης. (Λεπτομέρειες στὸ Ἐγκέφαλοι καὶ ἀνεγκέφαλοι!)

Ἀρχαιότατον στέλεχος τῆς ΝΔ. Οὐρὰ τοῦ Μητσοτάκη. Στήριγμα τῆς Ντορίτσας! ργανωτής τονεξαρτήτου»)  κινήματος «δν πληρώνω διόδια». ργανωτής το κινήματος πολιτν Σπίθα.

Τί δουλειά ἔχει ἕνα γνωστότατο κομματόσκυλο μέσα σὲ «ἀνεξάρτητα» κινήματα; Φυσικά καὶ δὲν κατηγορῶ τὸν Μίκη. Φυσικά καὶ δὲν κατηγορῶ τοὺς ἀδεσμεύτους πολίτες τοῦ «δὲν πληρώνω». Κατηγορ μως τν συνειδητή (κα κατ’ μ σκεμμένη) διείσδυσι το Δημητροκάλλη στό ….ψητό!!!

Ὅπως ἐπίσης κατηγορῶ κα τν δική μας «σχετοσύνη  κα θωότητα» πο μς δηγε στ νά πιστεύουμε πώς κάτι τέτοιο εναι «θο»!!!

Ἐὰν ὑπάρχῃ ἤ ὄχι κάποιος μηχανισμός ἀπό πίσω του, πού τόν στηρίζει, τό ἀγνοῶ!!! Ἀλλὰ δὲν μοῦ βγάζετε ἀπό τὸ μυαλό τήν «σύνδεσι» τοῦ Δημητροκάλλη μὲ τὸ νέο κόμμα τῆς Ντορίτσας!!! (Τῆς ὁποίας ποιοί εἶναι οἱ χρηματοδότες; Γνωρίζει κάποιος;)

Ἄλλο πρόσωπο πολύ ἐνδιαφέρον; Ἀπό τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω».. Ἡ κυρία Λεγάκη. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ κυρία; Δικηγόρος; Θαυμάσια!!! Καὶ ἡ κομματική της ταυτότης; Ἡ κομματική ταυτότης ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀλωνίζουν μέσα στίς διάφορες ἐπιτροπές; Ἡ κομματική ταυτότης ὅλων αὐτῶν ποὺ γυρνοῦν ἀπό κανάλι σὲ κανάλι; φησαν στό σπίτι τους τν κομματική ταυτότητα γι ν κπροσωπον ελικρινς νεξαρτήτους πολίτες, τν κουβαλον μαζί τους κα κατευθύνουν;

Θεωρῶ πώς ἔνα κίνημα ἀνεξαρτήτων πολιτῶν θά πρέπ ν εναι, σίγουρα περκομματικό! Θὰ πρέπῃ νὰ παραμένῃ ΚΑΘΑΡΟ!!! Ν μν στιγματίζεται!  Ν μν καθοδηγεται!! Καὶ νὰ σέβεται τὴν Ἑλληνική Σημαία ὣς σημεῖον ἀρχῆς!

Δὲν γίνεται νὰ συζητᾶμε γιὰ ἀνεξάρτητους πολίτες καὶ νὰ ἐπιτρέπονται κομματικές προπαγᾶνδες!!! Ἄλλως τε, γιατί συστήνεται ἕνα κίνημα ἀνεξαρτήτων πολιτῶν; Μήπως γιὰ νὰ ἀφήσῃ (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) κάθε κομματική ταυτότητα ξω πό ατό; Καὶ ποῦ θὰ στόχευε κάτι τέτοιο; Μήπως στὴν ἐπίλυσι τοῦ προβήματος ποὺ καλεῖται τὸ κίνημα νὰ ἀντιμετωπίσῃ;  (Διόδια, αὐξήσεις, πολιτική ἀλλαγή…)

Κι ἐὰν ναί, γιατί τότε δν πιτρέπεται ν χαρακτηρισθ λληνικό;Κίνημα «ἀνεξαρτήτων πολιτῶν» ποίας χώρας; Τῆς Ταρζανίας;

Παράδειγμα; Διαβᾶστε τὸ ἡ Ἑλληνική σημαία εἶναι φασιστικό σύμβολο γιὰ τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω» καὶ θὰ καταλάβαιτε! Σὲ ἕνα σχόλιο ποὺ διάβασα, κάποιος ἰσχυρίστηκε πώς θεωρεῖτε τι ο φέροντες λληνικές σημαες κρύβουν φασιστικά κίνητρα. Ἀλήθεια; Ἀπό πότε; Κα δέν κρύβονται φασιστικά κίνητρα πίσω πό τς σημαες το ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΠΑΜΕ κα το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το ΣΥΡΙΖΑ; Στό κάτω κάτω τῆς γραφῆς, κάθε μία ἀπό αὐτές τίς κομματικές παρατάξεις ἐκπροσωπεῖ ἕνα μίκρό τμῆμα τῶν πολιτῶν ὡς ἰδεολογία. Οἱ λοιποί; Τίς ἀνέχονται ἤ τίς ἀναγνωρίζουν ὡς συντρόφους καὶ ὑποστηρικτές; λληνική σημαία δν εναι κάτι παραπάνω πό δεολογίες μως; Δὲν εἶναι τό σύμβολο τῆς Πατρίδος μας. Ἔχουν κάποιο πρόβλημα ὅλοι αὐτοί μὲ τὸ σύμβολο τῆς Πατρίδος; Τότε γιατί διαμαρτύρονται πο τος χαρακτηρίζω ς καπελωτές;

Ἦλθε κάποιος πρὸ καιροῦ καὶ μοῦ ἔκανε παρατήρησι γιατὶ στιγμάτισα τίς κινητοποιήσεις τοῦ ΠΑΜΕ στά διόδια. Μέ κατηγόρησε ὅτι σπέρνω διχόνοιες! Καί ἰσχυρίστηκε πώς εἶναι ἀπαραίτητος ἡ τεχνογνωσία τῶν κομματικῶν στελεχῶν τοῦ ΠΑΜΕ γιά τέτοια κινήματα. Τοῦ ἀπήντησα πώς πράγματι εἶναι, ἀλλά ῥώτησα άν φησαν στό σπίτι τους τήν κομματική ταυτότητα. Ἐὰν φησαν στ γραφεα το κόμματος τς σημαες το κόμματος. Ἀπάντησι; Δὲν πῆρα…

Ναί. Πιστεύω πώς χρειάζονται τά ἀδέσμευτα κι ἀνεξάρτητα κινήματα πολιτῶν πού θά τούς νώσουν σταδιακς σέ μίαν γροθιά καί θά ὁδηγήσουν στήν ἀνατροπή τοῦ σάπιου πολιτικοῦ κατεστημένου. Ναί πιστεύω στό ἄδολο τῶν περισσοτέρων πού συμμετέχουν σέ τέτοια κινήματα. Ναί πιστεύω ὅτι  μᾶλλον ὁ Μίκης (καὶ οἱ περισσότεροι ἀπό τήν Σπίθα) ἔχουν καλές προθέσεις.

Δὲν δέχομαι ὅμως πονηρά κα βρώμικα δακτυλάκια!!! Κι ἐὰν ὑπάρχουν δακτυλάκια, καιρός οἱ πραγματικά ἀδέσμευτοι καὶ ἀκκομάτιστοι πολίτες νὰ τ κόψουν γιὰ πάντα!!! Ἀλλοιῶς θὰ παραμείνουν αὐτό πού βλέπω τώρα. Κάποιοι πολίτες πού θέλουν νά κάνουν κάτι ἀλλά θά καταλήξουν ν κάνουν ατό τό ποον λλοι πεφάσισαν γι ατούς.

Τέλος, γιά νά κλείσω.

Εἶναι θέμα ζωτικόν τὸ νά περάσουμε σὲ συνειδητοποιημένες δράσεις καὶ στήν δημιουργία κινήματος πού θά ὁδηγήσῃ σὲ μία καθαρὰ Ἑλληνική διακυβέρνησι, δίχως νὰ ἐπιτρέπεται σὲ ξένους δακτύλους νὰ καθορίζουν τήν πορεία καὶ τήν Μοίρα τοῦ Ἔθνους.

Εἶναι θέμα ἀτομικό καί συλλογικό. Ἀλλά σὲ καμμίαν περίπτωσι δὲν χρειάζεται ἡ «ἐμπειρία» τῶν «ὀργανωτῶν»… Αὐτά ἔρχονται μόνα τους. Ἔρχονται ὅταν ὑπάρχῃ ἕνα δυνατό ΘΕΛΩ μέσα μας!!  Κι αὐτό τὸ θέλω θὰ πρέπῃ νὰ κρύβῃ μόνον τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐλευθερία τοῦ τόπου καὶ τῶν ἀνθρώπων του!! Κάθε ἄλλη «ἐλευθερία» ποὺ σκεπάζει καὶ κρύβει τὰ προσωπικὰ πιστεύω  κάποιων,  δὲν μᾶς χρειάζεται . Χορτάσαμε!!!!

Φιλονόη.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

14 thoughts on “Ὁ «φασίστας», ἡ Ἑλληνική σημαία καὶ τά «νεοαπαλευθερωτικά» κινήματα!

 1. Αγαπητέ κύριε ή κυρία με την Ελληνοπρεπή γραφή, έχω και διατηρώ μια αλλεργία με την ανωνυμία… (Φιλονόη είναι φερετζές…) που είναι χείριστο δείγμα δειλίας…

  Ονοματεπώνυμο παρακαλώ, φαρδύ πλατύ ονοματεπώνυμο για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε και τι πραγματικά κουβαλάει στην πλάτη του…

  • Ὄχι ἀγαπητέ μου, δὲν εἶναι φερετζές!
   Οὖτε διακρίνομαι γιά τήν «δειλία» ποὺ μὲ κατηγορεῖς.
   Ὅσο γιὰ τὸ τί κουβαλῶ στήν πλάτη μου (ἤ τί δὲν κουβαλῶ)…
   Θὰ σοῦ πῶ κάτι, πού οἱ φίλοι μου τό γνωρίζουν… (Κι ὄχι οἱ «φίλοι» μου!!!)
   Ὅσα γράφω στό κείμενο εἶναι ὅλα ἀληθή.
   Δὲν ἔχω πεῖ ποτέ μου ψέματα γιά τίποτα.
   Δὲν ἔχω ποτέ ἐκμεταλλευθεῖ ἄλλους γιὰ κανέναν λόγο!
   Εἶμαι ἤ πάρα πολύ ἀντιπαθής ἤ πάρα πολύ συμπαθής, ἀναλόγως τοῦ ποιὰ ὀπτική ἔχει ὁ συνομιλητής μου.
   Ὅσο γιὰ τὸ φερετζές….
   Θά ἔλεγα πώς θά μποροῦσες πράγματι νά διαπιστώσῃς μόνος σου ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφω ἀληθεύουν ἤ ὄχι!!!
   Δὲν κρύβομαι καὶ δὲν κρύφτηκα ποτέ.
   Καί δὲν σκοπεύω φυσικά νά τό κάνω ἀπό ἐδῶ καί πέρα.
   Φιλονόη.
   Υ.Γ.Τό Φιλονόη εἶναι πραγματικό καί μοῦ τό ἔχει δόσει Διδάσκαλος!!! Τό τιμῶ πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο γιατί ἦταν ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ!!!!

 2. Χαίρομαι γιά τίς καθαρές θέσεις αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου.
  Οἱ ἐπίσημες θέσεις τοῦ καθ΄ ἑνός, εἶναι καί ἡ ταυτότητά του.
  Στήν ταυτότητά του μπορεῖ νά βάλη ὁποιοδήποτε ὂνομα θεωρεῖ ὃτι τήν έκφράζει.
  Προσωπικά, δέν συμμετέχω σέ καμμία ἐκδλήλωσι πού κουβαλᾶ κομματική σημαία.
  Ἒχω κάκιστη ἐμπειρία ἀπό “ἀριστερούς” καί “δεξιούς” κομματισμούς.
  Ἐπειδή γράφω πολυτονικά σημαίνει ὃτι δέν πέρασα ἀπό “αριστερό” χῶρο ;
  Τό μόνο πού διεπίστωσα ἀπό κεῖ εἶναι ὃτι τά ἀνώτερα στελέχη του αἰσθάνονται ἀλλεργεία μέ κάθε τί τό Ἑλληνικό.
  Ὑπάρχουν βέβαια καί ἀφελεῖς που ἀκολουθοῦν χωρίς νά γνωρίζουν.
  Ἡ μόνη λύσις πού μᾶς ἒμεινε σήμερα εἶναι να ἐνεργοποιήθοῦμαι πατριωτικά καί ἀκομμάτιστα.

 3. ασφαλως και θα συμφωνησω με τις αποψεις σου. Δεν ειναι δυνατο να κατηγορουμεθα ως φασιστες επειδη απλα φερουμε την ελληνικη σημαια.
  Εδω και χρονια στο μπαλκονι του σπιτιου μου ανεμιζει μονιμα μια ελληνικη σημαια και ντρεπομαι που θα το πω, αλλα αυτην την ιδεα την αντεγραψα απο τα χρονια που βρισκομουν στην Αμερικη, εκει οπου πολλοι πολιτες βαζουν την αμερικανικη σημαια στα σπιτια, τα αυτοκινητα και τη δουλεια τους. Εκει ομως δε τους λενε, φασιστες, αλλα πατριωτες :[

Leave a Reply