Οἱ μισὲς ἀλήθειες ἀντιπρόεδρε, ἰσοδυναμοῦν μὲ ψέμματα.

Ἡ μισὴ «ἀλήθεια» τῆς νεωτέρας ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος, θέλει τὸν Καραμανλῆ ἐθνάρχη. Προσφάτως ὅμως ἐδιάβασα κάτι λεπτομέρειες στὸ βιβλίο τοῦ Μακαρέζου, ποὺ μόνον ἐθνάρχη δὲν τὸν χρήζουν. (Ἐκτὸς φυσικὰ ὅλων τῶν ἄλλων ποὺ ἔχω διαβάσει κι ἔχω …ἀνατριχιάσει!) Εἶναι γιὰ παράδειγμα γνωστὸ σὲ ὅλους τοὺς πολιτικοκομματικοὺς κύκλους, πὼς ὁ «ἐθνάρχης» «διαπραγματευόταν» τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν Μακαρέζο, ἔως τὸ Πάσχα τοῦ 1974. Ὁ δὲ Μακαρέζος, ἔκανε ἀγώνα κυριολεκτικῶς γιὰ νὰ ἐνημερώσῃ τὸν Ἰωαννίδη, ἀλλὰ ἐπὶ ματαίῳ.

Τὸ γιατί ὁ «ἐθνάρχης» «δὲν ἔφερε εὐθύνες» μετά καὶ γιατὶ ἡ Κύπρος (κατὰ «ἐθνάρχη» πάντα) «κεῖται μακράν», θὰ τὸ μάθουμε μόνον ὅταν ἀνοίξῃ αὐτὸς ὁ ῥημαδοφάκελλος, ἐὰν κάποτε ἀνοίξῃ. Ἔως τότε, ὁ «ἐθνάρχης» παραμένει «ἐθνάρχης». Τὰ εἰσαγωγικὰ ἢ ποὺ θὰ βγοῦν ἢ ποὺ θὰ μεγαλώσουν σὲ μέγεθος ἢ ποὺ θὰ ἐξαφανίσουν διὰ παντός τὸ περιεχόμενον τους. 

Ἐὰν ὅμως ἡ δημοκρατία ἀπεκαταστάθῃ κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ Καραμανλῆ, εἶναι κι αὐτὸ σχετικό. Δημοκρατία θὰ εἶχαμε ἐὰν δὲν βλέπαμε διώξεις κατὰ τῶν ὅσων πρωτοεστάτησαν ἢ συνηργάσθησαν μὲ τὴν χούντα. Γενικῶς δὲν μὲ εὑρίσκουν σύμφωνο οἱ δικατορίες. Ὅμως καὶ οἱ ἐπιλεκτικές τιμωρίες ἐπίσης δὲν μὲ εὑρίσκουν σύμφωνο. (Παράδειγμα κραυγαλέο θὰ διαβάσετε στὸ Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος καὶ στὸ Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι .

Δημοκρατία θὰ εἴχαμε ἐὰν ἐδικάζοντο οἱ πρωταίτιοι μὲ νόμους προϋπάρχοντες. Κι ὄχι μὲ νόμους ποὺ ἐδημιουργήθηκαν εἰδικά γιὰ νὰ τοὺς τιμωρήσουν.  (Παγκόσμιος νομικὴ πρωτοτυπία!!!)

Δημοκρατία θὰ εἴχαμε ἐὰν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι ἔλεγαν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν Κύπρο. Κι ὄχι τώρα ποὺ ἔχουν περάσει 37 χρόνια κι ἀκόμη μᾶς  κρύβουν τὸν φάκελλο,  σὰν νὰ εἴμαστε μωρὰ ποὺ δὲν θέλουν νὰ μᾶς πληγώσουν μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ μάθουμε. 

Δημοκρατία θὰ εἴχαμε ἐὰν βλέπαμε τὴν τιμωρία τῶν πραγματικῶν ἐνόχων, κι ὄχι νὰ τοὺς βλέπουμε γιὰ χρόνια ἀργότερα νὰ ζοῦν «δημοκρατικότατα» εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων. 

Δημοκρατία θὰ εἴχαμε ἐὰν τὸ κράτος γινόταν πολιτεία, κι ὄχι μηχανισμὸς ἐκτροφῆς σαπιοκοιλιάδων. 

Δημοκρατία θὰ εἴχαμε ἐὰν δὲν εἴχαμε δημαγωγούς, κόμματα, «ἀντιπροσώπους» τῆς κακιᾶς ὥρας καὶ ἀνθέλληνες νὰ μᾶς διοικοῦν. Ἐὰν δὲν εἴχαμε σὲ κάθε θέσι-κλειδί  ξεπουλητές, βολεψάκηδες καὶ ἁρπακτικά. 

Ἂς περάσουμε ὅμως καὶ στὸν ἄλλον «ἐθνάρχη» ποὺ ἦλθε νὰ μᾶς «σώσῃ» ἀπὸ τὸν προαναφερόμενον.

Τί εἶπε ὁ Πάγκαλος; (Διότι αὐτὸς γενικῶς λέει, ἀλλά τί λέει;)  Δημοκρατία εἴχαμε ἀπὸ τὸ 1981; Καλάααααααα….

Δημοκρατία τί τύπου; Παγκαλική; Ἀνδρεϊκή; μΠΑτΣΟΚική; Σαφῶς, τέτοιου εἴδους δημοκρατία εἴχαμε… Ἀλλὰ χάσαμε κάθε ἄλλην μορφὴ δημοκρατίας. Ἢ ἀκριβέστερα, μᾶς ἅρπαξαν καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη δημοκρατίας ποὺ ἴσως κατὰ καιροὺς εἴχαμε.

Χάσαμε γιὰ παράδειγμα τὸ δικαίωμα νὰ γράφουμε τὴν ὄμορφη γλώσσα μας μὲ ὄμορφα στολίδια ποὺ λέγονται τόνοι καὶ πνεύματα. Τό χάσαμε τὸ δικαίωμα. Μήπως θυμᾶται ὁ ἀντιπρόεδρος κάτω ἀπὸ ποιές συνθῆκες καὶ ὑπὸ ποίαν λογικὴ πέρασε τὸ νομοσχέδιο; Μήπως θυμᾶται μὲ ποιόν τρόπο παρέκαμψε τοὺς εἰδικούς (ἀκαδημαϊκούς) ὅλος ὁ κομματικός τους μηχανισμός κι ἔδωσε τὴν σκυτάλη στοὺς πολιτικούς;  

Μήπως θυμᾶται ὁ ἀντιπρόεδρος τὸν ῥατσισμό καὶ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστησαν ὅσοι ἐπέμειναν στὸν πολυτονισμό; Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὰ θυμᾶται; Τότε δὲν ἦταν ἀντιπρόεδρος… Ἦταν καὶ μικρούλης στὰ πολιτικοκομματικά…

Δημοκρατία μΠΑτΣΟΚικῆς φύσεως λοιπόν; Ἀλήθεια, ποῦ πῆγαν οἱ βιομηχανίες μας ἀντιπρόεδρε; Τί ἀπέγιναν; Ἡ Πειραϊκή Πατραϊκή (τώρα ποὺ τὴν θυμήθηκα τὴν ῥημάδα)  ὑπὸ ποιό «δημοκρατικό» καθεστῶς ἔκλεισε; Ἀλλὰ ποῦ νὰ θυμᾶται ὁ ἀντιπρόεδρος. Ἢταν μικρός τότε. Καὶ δὲν ἦταν κι ἀντιπρόεδρος.

Ἡ μισθολογική δημοκρατία σας ἀπὸ τὴν ἄλλην ἦταν ἐκπληκτική!!! Καταφέρατε νὰ καταστήσετε ἰσόμισθο ἕναν καθηγητὴ Πανεπιστημίου μὲ μίαν καθαρίστρια. Ἕναν διδάσκαλο μὲ ἕναν ἐργάτη.  (Στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων. Διότι συνήθως ἡ καθαρίστρια εἶχε συνήθως ἀνώτερες ἀμοιβές.) Πράγματι «δημοκρατική» ἀντιμετώπισις πολιτῶν!!! Κᾶτσε ἠλίθιε στὰ θρανία 25 χρόνια, 30 χρόνια γιὰ νὰ μαζέψῃς καὶ μερικὰ διδακτορικά, μάστερ, εἰδικότητες κι ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖται, φίλησε καὶ μερικὲς κατουρημένες ποδιές, γλεῖψε καὶ λίγο παραπάνω κάποιους «διαμεσολαβητές» (τύπου «μαζί τὰ φάγαμε») κι ἔλα νὰ πάρῃς μισθό. Ἐν τάξει, ἡ καθαρίστρια οὔτε 10 χρόνια δὲν ἔμεινε στὰ θρανία… Τί πειράζει ὅμως; Δὲν εἶστε ὅμοιοι… Ἐκείνη λαμβάνει βαρέα κι ἀνθυγιεινά, κάτι ποὺ ἐσὺ δὲν θὰ λάβῃς ποτέ.

Δημοκρατία λοιπὸν ἐκ μΠΑτΣΟΚ!!! Δημοκρατία φυσικὰ νοεῖται γιὰ τὸν ἀντιπρόεδρο ἡ νομιμοποίησις τοῦ παρακράτους, τοῦ ῥουσφετιοῦ, τῆς ῥεμούλας, τῆς προμηθείας, τῆς ἁρπακτῆς…. Πόσοι μπῆκαν στὴν φυλακὴ ἀπὸ ὅσους ἔφαγαν ἔως σκασμοῦ τόσες δεκαετίες; (Ὁ Κοσκωτᾶς μένει ἐκτὸς διότι τὸν παίξατε ἄγρια.) Πόσοι ἀπὸ τοὺς κολλητοὺς σας πλήρωσαν νομίμους φόρους; Πόσοι ἀπὸ τοὺς «δικούς» σας ἀποφυλακίστηκαν μὲ προεδρικὰ διατάγματα;  (Ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες στὸ Ὁ Κουρῆς, ὁ Ἀνδρέας καὶ τὸ κανάλι ΚΟΝΤΡΑ.)

Ἂςε ἀντιπρόεδρε… Δὲν θέλω νὰ τὸ πιάσω τὸ θέμα… Τέτοια «δημοκρατία» εἴχαμε νὰ δοῦμε ἀπὸ τὴν τουρκοκρατία. Καὶ τὸ κακὸ εἶναι πὼς τότε τὸν ξεχωρίζαμε τὸν ἐχθρό. Ἦταν ὁ τοῦρκος, ὁ δυνάστης ἐπισήμως καὶ μὲ τὴν βούλα… Μὲ ἐσᾶς, ποὺ βγάλατε τὴν λυκοπροβιὰ καὶ φορέσατε τὴν προβατοπροβιά, τὰ εἴδαμε ὅλα… Ἀλλὰ σᾶς καταλάβαμε…  Ἐςτῳ καὶ τόσο ἀργά….

Φιλονόη.

Υ.Γ.Τελικῶς ἔχετε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ὅλοι οἱ «ἀφέντες», «σωτῆρες» καὶ «δημοκρᾶτες»…   Εἶστε μονόφθαλμοι, ἀλλήθωροι  καὶ μὲ χρωματιστὰ γυαλιά. Ἐσὺ βλέπεις  γιὰ παράδειγμα τὴν δική σου μόνον πλευρά. Τὴν μΠΑτΣΟΚική. Ὁ ἄλλος βλέπει τὴν ἄλλην πλευρά, τοῦ «ἐθνάρχου»… Ὁ τρίτος βλέπει  τὴν ἄλλην πλευρά, τοῦ βουνοῦ, τῆς ἀποκοπὴς τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης μας ὡς ἔργα ἐθνοσωτήρια… Ἔχετε πιάσει ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐσᾶς μίαν πλευρά, ἐκεῖ μόνον ποὺ ἑστιάζει τὸ ἀλλήθωρο, μοναδικό σας μάτι καὶ ὅλα τὰ κρίνετε πίσω ἀπὸ τὰ χρώματα ποὺ κρυφτήκατε. Ἒεεε, λοιπόν, δὲν εἶναι ἔτσι. Οὔτε δημοκρατία μᾶς φέρατε, οὔτε ἐλευθερία, οὔτε σεβασμὸ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, οὔτε ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, οὔτε πολιτεία, οὔτε ἀνθρωπιά… Τίποτα δὲν φέρατε… Μόνον ἁρπάζατε ὅλο καὶ περισσότερο..  Ἁρπάζατε κι ἐξαγοράζατε συνειδήσεις. Καταστρέφατε ζωές. Καταστρέφατε κοινωνίες. Στὸν βωμὸ τῆς κάθε χρωματισμένης «δημοκρατίας» σας, ἀλλοιώσατε ἱστορία, ἀνθρωπιά, συνειδήσεις… Μισακά πράγματα… Τίποτα ὁλόκληρο.. Ἐμεῖς ὅμως βαρεθήκαμε νὰ βολευόμαστε στὰ λίγα. Στὰ μικρά. Τὰ θέλουμε ὅλα. Ὅλη τὴν ἱστορία μας, ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μας, ὅλη τὴν Ἑλλάδα μας. Γιατί ἀπό ἐμᾶς περιμένουν κι ἄλλοι. Κι ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε λειψοί, λειψὰ θὰ δόσουμε….. 

Κι ἐσεῖς ἀντιπρόεδρε μίας κυβερνήσεως ποὺ οὐδεῖς θέλει, λαμβάνετε ἀποφάσεις μὲ τὶς ὁποῖες οὐδεῖς συμφωνεῖ, καὶ μᾶς ἀντιμετωπίζετε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουμε… Ὅπως παραμένετε ζήτουλες, ἐπαίτες, θλιβερὰ ἀπομεινάρια….

Σὰν τοὺς γύφτους ποὺ κάποτε κοροϊδεύαμε… Στήσατε τὰ τσαντίρια σας μὲ ὅσα μᾶς κλέψατε. Τὰ χρυσώσατε, τὰ ἀρωματίσατε, τοὺς ἀλλάξατε κι ὀνόματα… Ἀλλὰ τσαντίρια παραμένουν ἀντιπρόεδρε… Δὲν ἀλλάζουν… Κι ἐμεῖς σιχαθήκαμε. Βαρεθήκαμε. Ὀργιστήκαμε. Ἐμεῖς ἔχουμε καθαρὸ βλέμμα, δίχως ὀφθαλμαπᾶτες γύρω μας. Καὶ θέλουμε Πατρίδα ἐλεύθερη, δίχως τρωκτικά. Δίχως τσαντίρια. Ἔχετε τελειώσει ἀντιπρόεδρε. Ξέρετε πῶς σᾶς βλέπω; Κάπως ἔτσι:

ΚΗΔΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΤΣΙΓΓΑΝΑΣ

Ἔφθασε ἡ ὥρα τῶν δικαίων ἀντιπρόεδρε. Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν χώρα πλέον οἱ μὴ δίκαιοι δὲν χωροῦν.  Ὅπως καταλαβαίνεις, εἶτε συνειδητά, εἶτε ἀσυνείδητα, δὲν ἀνήκεις στοὺς δικαίους. Οὔτε σὲ αὐτοὺς ποὺ λένε ἀλήθειες. Συνεπῶς……

φωτογραφίες ἀπόἐδῶ κι ἐδῶ

Σημείωσις:

Ζητῶ συγγνώμη ἀπό τὴν συμπαθή κοινότητα τῶν ἀθιγγάνων, γιὰ τὴν χρήσι τῶν φωτογραφιῶν ἀπὸ ἔνα τόσο σοβαρό γεγονός γιὰ αὐτούς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὶς παρουσίασα.

Leave a Reply