Ῥατσιστικά σχόλια καί ἄρνησις ὁλοκαυτώματος;

Καί φυλακές;
Καί τιμωρίες;
Καί πρόστιμα;
Γιά νά μήν πιστεύουμε στά …μάτια μας;

Ῥατσιστικά σχόλια καί ἄρνησις ὁλοκαυτώματος;1

Ὄχι ἀγαπητοί μου…
Αὔγουστο μῆνα, ποὺ παχαίνουν οἱ  μυΐγες δὲν μπορεῖ ἕνας λογικὸς (ποιός ἦλθε;;;) κυβερνητικὸς κόσμος νὰ «νομομαγειρεύῃ» βάσει τῶν σιωνιστικῶν ἐντολῶν κατὰ τῶν ψηφοφόρων καὶ κατὰ τοῦ λαοῦ, φιμώνοντας ἐπιλεκτικῶς μόνον ὅσους ἀρνοῦνται τὸ …«ὁλοκαύτωμα». Δὲν γίνεται νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἐτσιθελικὰ ἔναν ἀκόμη μοχλὸ κατατρομοκρατήσεώς μας.
Ἰδίως μάλισταν ἐὰν συζητᾶμε μόνον γιὰ ἕνα ὁλοκαύτωμω.
Ὄχι ὅποιο κι ὅποιο …«ὁλοκαύτωμα» ὅμως παρὰ μόνον τῶν ἐβραίων, ποὺ ἐπίσης μόνοι τους πλέον ἀμφισβητοῦν.

Ὁ Νόρμαν Φίνκελσταϊν καὶ ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος»!

Κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα σκηνικὰ Γκαροντὺ θὰ δοῦμε κι ἐδῶ, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα μόνον τοὺς …«περιουσίους» θέλουν νὰ προστατεύσουν. Διότι τὰ τζιχάντια καὶ οἱ πρόσφυγες γιὰ τοὺς «ἐπικυριάρχους» εἶναι …σκουπίδια, ἐφ΄ ὄσον οὐδέποτε ἔπαυσαν νὰ ἐξολοθρεύουν μὲ τοὺς μὲν τοὺς δέ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίστροφον.

Συνεπῶς.
Ὄχι διότι τοὺς ἀπασχολεῖ ἡ «ἀνάδειξις τῆς ἀληθείας» τοῦ …«ὁλοκαυτώματος» .
Οὔτε διότι ὐπῆρξε ἢ δὲν ὑπῆρξε…
…ἀλλὰ διότι ὅποιος ἐρευνᾶ καταλήγει στὸ νὰ ἀμφισβητῇ ἀρχικῶς τοὺς …θεοστάλτους ἀριθμοὺς τῶν θυμάτων καὶ κατόπιν τὰ ἴδια τὰ θύματα.

Ῥατσιστικά σχόλια καί ἄρνησις ὁλοκαυτώματος;2

Προσωπικῶς οὐδόλως μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν ὑπῆρξε πραγματικὰ τὸ ὁλοκαύτωμα ἢ ὄχι. 

Αὐτὸ ὅμως ποὺ σαφῶς μὲ ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ ποιὸς ἐκμεταλλεύεται ὅλην αὐτὴν τὴν βιομηχανία, (ναί, περὶ βιομηχανίας κοπῆς χρήματος ἀπὸ Γερμανοὺς πρόκειται!!!, ἀλλὰ καὶ κάθε εὔκολο θῦμα τους), τὸ γιατὶ παραποιοῦνται οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὸ γιατὶ δὲν ἀναφέρονται καὶ τὰ ἐπίσης ἐκατομμύρια ἄλλα θύματα, ἄλλων φυλῶν κι ἄλλων ἐθνῶν.

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

«…Ἐν τούτοις ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ ἰδίου τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ἑβραίων εἶναι πολὺ μικρότερος καὶ σαφῶς ΔΕΝ ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀπὸ …θαλάμους ἀερίων ἤ φούρνους.
Στὴν πραγματικότητα, βάσει πάντα τῶν καταγραφῶν τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ», συνολικῶς τὰ θύματα ἦσαν 66.206 καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ ἑβραῖοι …30.065!!!

 Ἔγγραφα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ποὺ διορθώθηκαν μετὰ τὴν παράδοσιν, ἀπὸ τὸν Γκορματσῶφ, τῶν στοιχείων ποὺ ἀπέκρυπταν οἱ Σοβιετικοί, καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας τους…»

Μετρώντας …σωστά!!! (β)

Ῥατσιστικά σχόλια καί ἄρνησις ὁλοκαυτώματος;3

Προφανῶς ὅμως δὲν ἐνδιαφέρει κάποιον, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ καταδικάζουν ὁλοκλήρους λαοὺς στὴν ἡμιμάθεια, στὴν ἐξάρτησιν, στὸν ἐκφοβισμὸ καὶ στὴν παράνοια, μὲ πρῶτα καὶ σημαντικότερα θύματα τοὺς ἰδίους τοὺς ἑβραίους, τὸ ἐὰν ὅλο αὐτὸ θὰ μετατραπῆ σὲ δικό τους λάκκο.
Ἐπίσης δὲν ἐνδιαφέρει τοὺς «ἐπικυριάρχους» ἡ ἀλήθεια, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀλήθεια δὲν μεταφράζεται σὲ χρῆμα καὶ τελικῶς σὲ ἐξουσία.
Καὶ φυσικὰ δὲν ἐνδιαφέρει κάποιους τὸ ἐὰν ἀρκετοὶ θὰ ἀψηφίσουν τὶς ἀπειλὲς καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν τὴν ἔρευνα, ἀκόμη καὶ μὲ κίνδυνο νὰ καταστραφοῦν.
Διότι αὐτὸς ὁ κόσμος ἀρκετὰ βρώμισε ἀπὸ τὰ σκουπίδια.
Καιρὸς νὰ πάρουμε λίγον ἀέρα. Καὶ μόνον ἐὰν εἴμαστε πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ τὸν καθαρίσουν, σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχουν τόπο νὰ πατήσουν τὰ σιχάματα ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Ἀθωώνοντας κάθε σιωνιστικὸ ἔγκλημα!!!

Ἀρκετά!
Ἂς τελειώνουμε μὲ τὶς ἄνω τελείες γιὰ νὰ βάλουμε ἐπὶ τέλους τὴν τελεία στὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» τῶν κοπροϊδῶν γυμνοσαλιάγκων τοῦ πλανήτου.
Τὸ τέλος πλέον εἶναι ἐγγυημένον καὶ τὴν ἐγγύησιν τὴν ὑπογράφουμε ἐμεῖς!

Φιλονόη

(Visited 380 times, 1 visits today)
Leave a Reply