Ἕνα …«στρατόπεδον συγκεντρώσεως» ποὺ …ἐχάθη!!!

Σχεδόν κάθε ημέρα όλα τα ΜΜΕ είναι υποχρεωμένα να κάνουν …«αυθόρμητα» μία, τουλάχιστον, αναφορά στο Ολοκαύτωμα ή στον Χίτλερ.
Κάποιοι επιμένουν ότι το Στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα δεν υπήρξε ποτέ.

Κατά …περίεργο τρόπο δεν βρέθηκε ούτε κεραμίδι από τον χώρο στον οποίο επιμένουν ότι έζησαν και εκτελέστηκαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
Σχεδον το 1/3 του Ολοκαυτώματος συνέβη σε έναν χώρο που δεν υπάρχει ίχνος ανθρώπινης παρεμβάσεως, πέραν των μνημείων για τους νεκρούς που φτιάχτηκαν αργότερα.
Ἕνα ...«στρατόπεδον συγκεντρώσεως» ποὺ ...χάθηκε!!!1

 

Ατράντακτη απόδειξη της υπάρξεως του στρατοπέδου αυτού, σύμφωνα με τους …«ανεξάρτητους» ιστορικούς, είναι το γράμμα «Τ» που εμφανίζεται στο …υποτίθεται αυθεντικό τηλεγράφημα της φωτογραφίας…

Ἕνα ...«στρατόπεδον συγκεντρώσεως» ποὺ ...χάθηκε!!!2


Το οποίο (υποτίθεται) πως αναφέρεται στους κρατουμένους των Ναζί.
Πέραν αυτού… μόνο μακέτες και σκίτσα.

To 2010 κάλεσαν …«ανεξάρτητους» αρχαιολόγους να αποδείξουν την ύπαρξή του στρατοπέδου, που …εξαφανίστηκε παντελώς, όπως ακριβώς και η Ατλαντίδα.

Ἕνα ...«στρατόπεδον συγκεντρώσεως» ποὺ ...χάθηκε!!!3

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply