Θά ἔχουμε πόλεμο;

Θὰ ἔχουμε φυσικά… Ἐμεῖς θὰ ἔχουμε κι ὄχι οἱ ἄλλοι.
Στὴν πραγματικότητα διαβιοῦμε ἐντὸς ἐμπολέμων συνθηκῶν ἐδῶ καὶ αἰῶνες καί, ἁπλῶς, τὰ τελευταία χρόνια, κορυφώνονται οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὰ μνημόνια ἦσαν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους, ἑνὸς σκηνικοῦ ποὺ ἀλλάζει ταχύτατα ἂν καί, γιὰ τοὺς περισσοτέρους, αὐτὸ ἀκριβῶς ἦταν ὁ πόλεμος…

Ὅμως… Αὐτὰ τὰ μνημονιακὰ προσχήματα ἦσαν μία ἀκόμη βιτρίνα, ἑνὸς καλὰ στημένου ἀπὸ καιρὸ παρασκηνίου, γιὰ νὰ ἀποδεκτοῦμε μίαν …ἀδυναμία τεχνικὴ καὶ στρατιωτική, πρὸ κειμένου τὰ ἐπόμενα γεγονότα νὰ μᾶς ἀφήσουν ἀπολύτως ἀδυνάμους καὶ συμβιβασμένους.

Φθάνουμε λοιπὸν στὶς ἐπερχόμενες κορυφώσεις τῶν πολεμικῶν γεγονότων, ποὺ πλέον θὰ ἔχουν κι ἐπισήμως τὴν μορφὴ στρατιωτικῶν συγκρούσεων.
Καί, σαφῶς, δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ἅπαντες οἱ …ἀγαπημένοι μας γείτονες, εἶδαν φῶς καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ εἰσέλθουν… Δὲν ἔτυχε… Ἐπέτυχε…
Κι ὅλοι αὐτοὶ ἐμᾶς (στραβο)κυττοῦν… Κι ἔχουν πολλοὺς λόγους γιὰ νὰ τὸ κάνουν τόσοι καὶ τόσοι γείτονές μας.

Ἐμᾶς  ἀπειλοῦν. Εὐθέως κι ἀνοικτά…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Κι ἀπὸ κοντὰ τὸ βιτρινο-ὑπουργάκι μας, τὸ καμμένο (χαρτί), ἔσπευσε στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ λάβῃ …ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες χρήσεως ὁπλικῶν συστημάτων:

πηγὴ

…ἐνᾦ παραλλήλως εἴχαμε κι ἔλεγχο τοῦ ἀξιομάχου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας, πρὸ κειμένου νὰ διερευνηθῇ τὸ ἐὰν εἶναι ἄξιες καὶ ἱκανὲς νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν …«περιουσίων» στὰ (πρώην δικά μας κι ἐπισήμως δικά τους τώρα πιά) σύνορα…

πηγὴ

…ἔως καὶ κοινὲς ἀσκήσεις ἔγιναν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπισφραγισθῇ ἡ …«ἐθνική» μας ὑποτέλεια!!!

πηγὴ

Καί, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ὁ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τοῦ ἰνστιτούτου Λεβὺ ἀνεχώρησε ἐκ τῶν κυβερνητικῶν ἑδράνων, ἕνα ἄλλο πρόσωπο, πολὺ ἀγαπητὸ καὶ χρήσιμο σὲ «οἰκουμενικές» κωλοτοῦμπες, ἔλαβε θέσιν – κλειδί, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβλέπῃ τὸ ἐὰν ὅλα καλῶς γίνονται…

πηγὴ

Δῆλα δή…
Ἐνᾦ, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ὅλος ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας, ἐπισήμως, τίθεται ὑπὸ τὴν …αἰγίδα τοῦ Ἰσραῆλ ἔρχεται νὰ καταλάβῃ, ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ διορισμοῦ, τὸ κουβελοσκοπιανολάγνο καὶ μνημονιολάγνο φωτάκι…
Αὐτὸ τὸ «μπαλαντέρ» πρόσωπο, ποὺ πάντα προθυμότατα ξελασπώνει κάθε δυσκολία μνημονιακή, σκανδαλο-Siemensικὴ καί, τώρα πιά, ἐθνική…

πηγὴ

πηγὴ

Ὅπως σαφῶς διαβάζετε στὸ ἐπίσημο βιογραφικό του δὲν ἀναφέρεται κάπου ἡ δευτέρα -καὶ πλέον πρόσφατος- ἐθνική του μειοδοσία. Ἀναφέρεται μόνον ἡ συμμετοχή του στὸ τότε οἰκουμενικὸ σχῆμα-ξέπλυμα (Siemens) τοῦ μΠατΣοΚ, ἐπὶ κυβερνήσεως τζανετάκη.
Ἀλλά… στὴν οἰκουμενικὴ μνημονιακὴ ἐθνοπροδοσία τοῦ ἀποκόμματός του οὐδὲ μία ἀναφορὰ γίνεται.
Διότι καλὸ εἶναι νὰ ξεχνᾶμε πὼς ἡ τρίτη του συνενοχή-συμμετοχὴ σὲ διακομματική-«οἰκουμενική» συνεργασία, ἐπισφραγίζει τὸ εἶδος του!!! Σωστά;
Πεντακαθαρίδης κι αὐτὸς λοιπόν…

Ἀλλά, καθὼς ἀντιλαμβανόμεθα, τὸ φώτι εἶναι μία ἐπὶ πλέον «σύμπτωσις» τῶν πολλῶν ἐκείνων (οὐδόλως τυχαίων) γεγονότων, ποὺ ἔπονται…
Ἤδη στὴν Κύπρο, ἐπισήμως πλέον, τὰ ἐθνικὰ ζητήματα εἶναι …προσωπικὰ τῶν …«περιουσίων»!!!

πηγὴ

Κι ἐπεὶ δὴ πόλεμος δὲν γίνεται ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἔνθεν κακεῖθεν πρόθυμοι πλανεμένοι ὑπέρ-πατριῶτες γιὰ νὰ χειραγωγήσουν καὶ νὰ «μπριζώσουν» τὴν πολεμικὴ μηχανή…
…ξεκίνησε κι ἐδῶ, ἐπισήμως ἡ προπαγάνδα ἀνατάσεως τοῦ πατριωτισμοῦ μας!!!

πηγὴ

Λίγο μὲ τὰ συλλαλητήρια, ποὺ σαφῶς ἐκαπελώθησαν κανονικά, μὲ τὸν νόμο (ποὺ σταθερὰ συμβαδίζει μὲ τὸν …παρανόμο), γιὰ νὰ ἀποδώσουν, ἀργότερα, καρπούς-ψηφαλάκια στὰ κουδουνισμένα…
Λίγο μὲ τὶς ὑπὸ αὐστηρὸν ἔλεγχο πατριωτικὲς τάσεις, ποὺ σαφῶς ἐξυπηρετοῦν μακροπρόθεσμα, ἀλλὰ δὲν πρέπει καὶ νὰ τὸ παρακάνουμε, διότι κάποιοι θὰ χάσουν τὸν ἔλεγχο ἐπάνω μας…
…καί, τότε, θὰ γίνουμε ἀνεξέλεγκτοι!!!
Μὰ καὶ λίγο μὲ τὸ νὰ ῥίχνουν ἐπάνω στὸν Ἐρντογὰν αὐτὰ ποὺ οἱ πάτρονές τους στὰ σκοτεινὰ παρασκήνια ἐλέγχουν ἐπακριβῶς καὶ σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές τους…
…φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ διακρίνουμε τὸν ἐπερχόμενον πόλεμο σαφῶς, ἀλλὰ ὄχι τὸ τὶ ἐξυπηρετεῖ!!!

Στὸ μεταξύ, μόλις τώρα ἀρχίζουμε, ὡς λαός, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἦταν πολὺ τὸ χρῆμα ποὺ ἔπεσε σὲ προπαγανδιστικὲς «ἐθνικο-ἀπελευθερωτικές» κορῶνες, προπαγάνδες καὶ λοιπὲς παρόμοιες τάσεις ἐκτὸς συνόρων…

 


…ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Καὶ στὰ Σκόπια καὶ στὴν Ἀλβανία…

πηγὴ

…ἀλλὰ καὶ τὸ ἄφθνο χρῆμα ποὺ ἔπεσε ἐντὸς συνόρων γιὰ νὰ ἐθνομηδενίσουμε τὶς συνειδήσεις μας καὶ νὰ μετατραποῦμε, στὴν πλειοψηφία μας, ὡς κοινωνίες, σὲ κάτι μαζοποιημένο, ἄ-εθνον καὶ σοσιαλιστικόν…

Ἀλλὰ κουβέντα γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τῶν πSoro-Rothschild κι ἐκεῖ κι ἐδῶ…

Θά ἀπολαύσουν τό «Μακεδονία» τὰ τσιράκια τοῦ Soros;;;

Οὐτε γιὰ τὸν ἄμεσο ἔλεγχο τῆς γείτονος ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπροφυτικὰ καὶ τοκογλυφικὰ κέντρα τοῦ πλανήτου…

Τὸ δίκτυον Rothschild-Soros στὴν ζῳή μας…

Ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ μᾶς βάλουν νὰ …φαγωθοῦμε μὲ τὴν Ἀλβανία!!!

Οὔτε γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως, τῶν κουδουνισμένων καὶ ἀρκετῶν ἐκ τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων ἀπὸ τὰ ἴδια τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα!!!

Ἐπὶ τῆς οὐσίας…
Ἐπεὶ δὴ τὰ προσχήματα ὑπάρχουν καὶ δομοῦνται ἐδῶ καὶ δεκαετίες… (Βλέπε ἀκρο-ἐθνικιστικὰ βιβλία Ἀλβανῶν, Σκοπιανῶν, Τούρκων κλπ κλπ κλπ…!!!- ἀλλὰ καὶ ἐθνομηδενιστικὰ βιβλία στὰ ἑλλαδοκαφριστικὰ σχολεῖα…)
Ἐπεὶ δὴ γιὰ νὰ ὑπάρξουν τὰ ἐν λόγῳ προσχήματα, προϋπῆρξαν πολλὲς χρηματοδοτήσεις καὶ ἀκόμη περισσότεροι πρόθυμοι πράκτορες, ποὺ ἔσπευσαν, μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως βεβαίως, ἔνθεν-κακεῖθεν, νὰ δηλητηριάσουν καὶ τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες μά, κυρίως, τὶς ἀντιληπτικὲς προσλαμβάνουσες τῶν λαῶν-θυμάτων τους…
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ποὺ δεκαετίες τώρα παρέμεναν καὶ παραμένουν λάτρεις τῆς ἐθελοδούλου «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας», καθὼς καὶ κάθε ἄλλης «φιλίας» ποὺ μᾶς κατέστησε ὑπολόγους σὲ μὴ ὑπάρχοντα ζητήματα…
…ἐνᾦ πλέον ἅπαντες ἐξ αὐτῶν ἀναφέρονται νυχθημερὸν στὴν «ἐπιθετικότητα τοῦ σουλτάνου Ἐντογάν»…
Καλὸ εἶναι νὰ χωνεύσουμε ὅλοι μας πὼς οὐδόλως τυχαῖος εἶναι ὁ πόλεμος ποὺ ἔρχεται.

Μὲ πρόσχημα τὴν (ἂς ποῦμε) ὑφαλοκρηπίδα (ἢ καὶ τὴν ΑΟΖ), ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρά, ἔπονται ἑλληνο-τουρκικὲς πολεμικὲς ἐμπλοκές. Μὲ πρόσχημα λέμε… Τὰ σχέδια εἶναι πολὺ παλαιώτερα καὶ σκοπό, σαφῶς, δὲν ἔχουν τὰ ἐνεργειακά, ἀλλὰ τὴν νέα μορφὴ ὑποτακτικότητός μας…
Μὲ πρόσχημα τὸ ὄνομα (ποὺ πλέον δὲν θέλουν οἱ Βαρδαρσκανοί παρὰ τὴν προπαγάνδα), ἀπὸ τὴν σκοπιανὴ πλευρὰ ἐπίσης, πάντα ἐπισήμως ὑπὸ τὴν τουρκικὴ αἰγίδα, προμηνύονται ἑλληνο-βαρδαρσκανὲς πολεμικὲς ἐμπλοκές, ποὺ ὅμως οἱ λοιποὶ Σλαῦοι δὲν καλοβλέπουν.
Μὲ πρόσχημα λέμε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς, ὡς χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν-«συμμάχων» μας ἐκτελοῦμε. Ἐὰν διαταχθοῦμε (ποὺ μᾶλλον θὰ διαταχθοῦμε) νὰ λάβουμε θέσεις πολέμου ἔναντι τῶν Βαρδαρσκανῶν, θὰ τὸ κάνουμε. Ὄχι φυσικὰ ὑπὲρ Ἔθνους, ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν νταβατζήδων τοῦ Ἔθνους.
Μὲ πρόσχημα τέλος τοὺς τσάμηδες, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ, ἔχουμε νὰ ἀναμένουμε καὶ τὶς ἑλληνο-ἀλβανικὲς πολεμικὲς συγκρούσεις, ποὺ σκοπό τους, βεβαίως βεβαίως, δὲν θὰ ἔχουν τὴν ἀνάγκη ἐξευρέσεως λύσεως, ἀλλὰ τὴν νέα μορφὴ κατοχῆς τῆς Ἠπείρου μας καὶ τῆς Μακεδονίας μας.

Τὸ τὶ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ βλέπουμε φυσικὰ θὰ εἶναι ἀπολύτως διάφορον τοῦ τὶ οὐσιαστικῶς θὰ συμβαίνη στὰ ἐθνικά μας ζητήματα.
Θὰ βλέπουμε, θὰ ἀκοῦμε καὶ θὰ αἰσθανόμεθα σλαυο-ἀλβανικὲς ἐπεκτατικὲς κραυγές, μαζὺ μὲ τουρκοκατάλοιπα, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, σὲ πρῶτο ἐπίπεδον, θὰ ὁριστικοποιῶνται οἱ στρατηγικὲς θέσεις τῶν ΝΑΤΟϊκῶν καὶ τῶν Ῥωσσο-ἐλεγχομένων δυνάμεων στὴν Χερσόνησον τοῦ Αἵμου, ποὺ θὰ παγιώσουν ἀργότερα τὸ ποιὸς (ἐπισήμως) θὰ ἐλέγχη γεωστρατηγικὰ τὴν περιοχή μας. Σὲ πρῶτο ἐπίπεδον ὅλα αὐτὰ φυσικά.

Σὲ δεύτερον ἐπίπεδον ὅμως, στὸ ἀκόμη πιὸ σκοτεινὸ καὶ κρυφό, ἐκεῖ ποὺ πίσω ἀπὸ τὰ γεωπολιτικά, τὰ ἐπενδυτικὰ καὶ τὰ γενοκτονικὰ γεγονότα, θὰ ἀποκρύβονται συνθῆκες…
…ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ στὴν πλειοψηφία μας, ὡς λαοί, ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε…
…θὰ ἔχη ἐπιτευχθῆ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνατροπῆς…
Μίας ἀνατροπῆς ποὺ θὰ ἔχη «ἄρωμα» πSoro-ἐλεγχομένης ἀμέσου δημοκρατίας, μὲ τὸ πολυπολιτιστικὸ χρῶμα, τῆς μίας καὶ ἑνιαίας ὁμογενοποιημένης φυλῆς, ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ποὺ τόσα χρόνια τὴν προετοιμάζουν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὰ σχεδιάζονται καί, τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν, θὰ συμβοῦν συντόμως. Μᾶς τὰ ἔχουν ἄλλως τὲ ἤδη καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους ἀνακοινώση. Τὸ ἐὰν ὅμως, στὸ βάθος, θὰ ὁλοκληρωθῆ ὁ ἐν λόγῳ σχεδιασμός, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ θὰ ἔχουμε καὶ τὸν χρόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατότητα νὰ τὴν μελετήσουμε διεξοδικῶς. Γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ ἄμεσα, διότι ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε. Πολὺ ἀκριβὸ τίμημα θὰ πληρώσουμε…

εἰκόνα

 

4 thoughts on “Θά ἔχουμε πόλεμο;

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ …………….
  .
  .
  .
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
  Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
  ΠΡΟΣ
  Τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Προκόπην Παυλόπουλον.
  Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
  Εὐλαβῶς Σεβομένη τόν Ὓψιστον θεσμόν τοῦ Πολιτεύματός μας, εὑρίσκομαι εἰς τήν θλιβεράν ἀνάγκην νά Σᾶς θυμίσω τά κάτωθι:

  1. Κατά τό Ἂρθρον 33§2 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματός μας ἐδώκατε τόν κάτωθι ὃρκον:
  «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιτότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και της ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».
  2. Ὡς διακεκριμένος ἐπιστήμων γνωρίζετε καλύτερον ὃλων ὃτι ὁ Αὐτόχθων Ἑλληνικός Λαός ἒχει πληγῆ κατάφωρα εἰς ἃπαντας τούς τομεῖς νομιμοφανῶς ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς δῆθεν ἀνάγκης τῶν μνημονίων μέ τά «γνωστά» παρεπόμενά των, κυριολεκτικῶς κατεχόμενος ἀπό τήν «ΤΡΟΪΚΑ ἢ ΘΕΣΜΟΥΣ» ἀφαιμασσόμενος ἀπό κακόβουλα καί ἐξωφλημμένα δάνεια, διωκόμενος εἰς ἐξορίαν πέραν τῆς Πατρίδος, ἐμπαιζόμενος ἀπό «τούς περιφήμους ἑταίρους» τόσον εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἓνωσιν ὃσον καί εἰς τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, ἐκτοπιζόμενος μεθοδικῶς ἀπό «δῆθεν» πρόσφυγες.
  Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
  • Ὁ αὐτόχθων Ἑλληνικός Λαός ἒχει γενοκτονηθῆ!
  • Ἡ Ἱερά Ἑλλάς «ἁρπάζεται» συστηματικά καί ἀπειλεῖται ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης της.
  • Ἡ Ἱερά Ἑλλάς ἐμπαίζεται εἰς τό Πρόσωπόν Σας ἀπό τήν Μέρκελ, τόν Γιούνκερ, τόν Ζάεφ, τόν Ἐρντογάν, τόν Ράμα ἀλλά καί ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καί τῆς Κυβερνήσεως οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά δώσουν τόν Συνταγματικόν Ὃρκον τους εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα καί νά πείθωνται εἰς τάς Συνταγματικάς ἐπιταγάς.
  Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
  Ἡ Κυβέρνησις καί ἡ Διοίκησις παραβαίνουν ἀνηλεῶς τάς διατάξεις τῶν ἂρθρων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
  Πάντα τ’ ἀνωτε΄ρω δέν χρειάζεται ν’ ἀναλυθοῦν διότι τά γνωρίζετε παντός ἑτέρου καλύτερον.
  Ὃμως καί ὁ Ἑλληνικός Λαός γνωρίζει.
  Καί ἑγώ ὡς Ἑλληνίδα πολῖτις γνωρίζω τά δικαιώματα καί τάς ὑποχρεώσεις μου, ὃπως ἀπορρέουν ἀπό τόν Ἀνώτατον Καταστατικόν Χάρτην τῆς Πολιτείας μας.
  Ὃθεν Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ έ ν η, δι’ ὃσα ἐπιτρέπετε νά διαπράττωνται εἰς βάρος μου καί εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἒθνους μου.
  Σᾶς ὑ π ε ν θ υ μ ί ζ ω τάς ἐκ τοῦ Συντάγματος ὑποχρεώσεις Σας ἒναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καί
  Σᾶς κ α λ ῶ – ἒχουσα ἐκ τοῦ Συντάγματος τό Δικαίωμα ἃμα δέ καί τήν ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ – εἰς τήν ἐφαρμογήν τῶν Διατάξεων τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.
  Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως πρός τόν κ. Προκόπην Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, καλούμενον ὡς ἀνωτέρω, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.
  Ἀθῆναι 5/3/2018
  Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί
  προσκαλοῦσα Δικηγόρος.
  Εστάλη από lampros stathopoylos [email protected]
  Την δημοσίευση έκανε ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥΛΟΥΣ
  http://arxaiaithomi.gr
  .
  http://arxaiaithomi.gr/2018/03/05/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%e1%bc%b0%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%82/#comment-12638

  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………………….
  .

Leave a Reply