Βομβαρδίζοντας Γιουγκοσλαυΐες, θριαμβεύει ἡ …«πολιτικὴ ὀρθότης»!!!

Εἶδες τί σοῦ ἐπιφέρει ἕνας ἰσοπεδωτικός βομβαρδισμός; Λησμονεῖς καὶ ἱστορίες καὶ ταὐτότητες καὶ φύσεις, ἀρκεῖ μόνον νὰ εἰσπράξῃς τὰ …δανεικὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν.
Καὶ τότε, ὡς γνωστόν, ἐπελαύνει ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης» τοῦ κόσμου μας.

Τὸ καλαμοκαβάλημα τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» ποὺ …θριαμβεύει εἰδικῶς στὴν Σερβία ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερά της πρόσωπα.

πηγὴ

Δὲν χάνει τέτοιου εἴδους παραστάσεις καὶ χαίρεται καὶ αὐτὴ μὰ καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, παγκοσμίως, ποὺ τὴν προβάλλουν ὠς κάτι …σημαντικό!!!

εἰκόνα

Τὸ γιατὶ βέβαια τὴν ἐξέλεξαν (ἐὰν τὸ ἔκαναν) οἱ Σέρβοι, ποὺ κυνηγοῦν τοὺς ὁμοφυλοφίλους ὅπου τοὺς συναντοῦν, εἶναι ἕνα ἄλλο ζήτημα, ποὺ οὐδόλως μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε. Τὸ ἐὰν διαφωνοῦν φυσικὰ οἱ Σέρβοι μὲ τὶς προτιμήσεις της εἶναι δευτερεῦον. Σημασία ἔχει πὼς ἡ Ἄννα εἶναι «πολιτικῶς ὀρθή», βεβαίως βεβαίως.

Ἡ Ana Brnabic εἶναι  βέβαια καὶ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον τοῦ …Μιλόσεβιτς!!!
Ἂν καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Σερβίας, οὐδόλως ἀρέσκεται στὰ πολεμικά, ἐνᾦ εἶναι ἡ πρώτη παγκοσμίως γυναῖκα ἡγέτης ποὺ ἔγινε …πατήρ!!! (Μὲ ἐξωσωμματική, μπλᾶ, μπλᾶ, μπλᾶ στὴν σύντροφό της…!!!)

εἰκόνα

Ὅπως διαπιστώνετε καὶ μόνοι σας στὴν περιοχή μας ὅλα βαίνουν καλῶς. Ὁ πSoros ἐλέγχει τὸν Ῥᾶμα (Ἀλβανία), ὀ πSoros ἐλέγχει τὸν Ζάεφ (Σκόπια), ὁ πSoros ἐλέγχει τὴν πλειοψηφία τῶν κουδουνισμένων στὴν χώρα μας, ὁ πSoros (ἢ, ἔστᾦ, τὰ δίκτυά του) ἐλέγχουν καὶ τὴν Σερβία.
Κατά τά ἄλλα στό σπίτι ὅλα καλά;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὥρα εἶναι ποὺ λέτε τώρα νὰ μᾶς προκύψῃ κι αὐτὴ ὑπέρ-ἐθνικίστρια… Θὰ γελάσουμε… ἔ;;

Φιλοσιωνιστικὲς μὰ καὶ …«ἀκροδεξιὲς» κυβερνήσειςΛατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Ξυπνᾶ ὁ «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν» μὲ τὶς εὐλογίες τῶν …σιωνιστῶν»!!!

Μὰ πολὺ ὅμως…

Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Φαντάζεσθε τί ἔχει νά συμβῇ στήν Συρία, ἐὰν κι ὅποτε ἐπικρατήσουν οἱ «δημοκρατικοί σύμμαχοί μας»;
Οὔτε ποὺ θέλω νὰ τὸ σκεφθῶ ἀκόμη καὶ ὡς πιθανότητα…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βομβαρδίζοντας Γιουγκοσλαυΐες, θριαμβεύει ἡ …«πολιτικὴ ὀρθότης»!!!

  1. Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι, βρὲ Φιλονόη. Οἱ Σέρβοι, βέβαια, γενικῶς δὲν συγκαταλέγονται σὲ αὐτοὺς ποὺ πιάνουνε πουλιὰ στὸν ἀέρα, ἀλλὰ αὐτὸ σοῦ τὸ ἐκμυστηρεύομαι φολκλορικῶς καὶ ὄχι ἐπειδὴ ἔχει καθοριστική, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, σημασία.

Leave a Reply