Χέρι-χέρι πηγαίνουν τὰ …«δωράκια» μὲ τὰ ΠΑΣΟΚογενῆ κόμματα!!!

16 δισκετομμύρια δραχμὲς τὴν ἐποχὴ τῆς σαύρας Σημίτη μετέφερε ὁ Τσουκάτος, σύμφωνα μὲ κατάθεσή του, προσφάτως, στὸ δικαστήριο ἀπὸ διάφορες ἑταιρεῖες πέραν τῆς Ζῆμενς.
Σὲ εὐρῶ αὐτὰ μεταφράζονται περίπου στὰ 50.000.000, ἀλλὰ σὲ σημερινὰ χρήματα εἶναι τοὐλάχιστον 100 ἑκατομμύρια. (Ἡ δραχμὴ εἶχε πολλαπλὴ ἀξία τὴν ἐποχὴ τῆς ἀλλαγῆς, ὅταν 145 δραρχμὲς μετεφρασθησαν σὲ 1 εὐρώ).

Ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι, ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ σαύρα, ὁ ὀλετήρας, ἡ σπυριάρα, ποὺ παρίστανε τὸν πρωθυπουργὸ δὲν ἐγνώριζε κάτι.
Εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, ποὺ σήμερα πλαισιώνουν τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΝΔ.

«Ἕνας»

Σημείωσις

Πολλοὶ κακόβουλοι φίλοι, τὴν «λὲν» τώρα τελευταία στοὺς ΠΑΣΟΚους γιὰ τὴν ὁμολογία Τσουκάτου, ὅτι ἐπὶ Σημίτη μετέφερε ἑκατομμύρια εὐρῶ (δισεκατομμύρια δραχμὲς) ἀπὸ εὐγενικὲς χορηγίες.

Ἄλλοι πάλι τοὺς τὴν «λὲν» γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμπλόκαραν τὸ ἄρθρο 16 στὴν ἀναθεώρηση τοῦ 2007.

Τὸ θεωρῶ τελείως ἄδικο, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο κόμμα ποὺ ἐψήφιζε ΓΑΠ γιὰ νὰ σώσῃ τὸ ἔθνος. Δὲν εἶναι ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ εἶναι τώρα, Γιὰ νὰ μὴ πῶ πὼς οἱ περισσότεροι εἶναι φανατικοὶ Μητσοτακικοί…

Νομίζω ὅτι ἡ κριτικὴ στοὺς ΠΑΣΟΚους εἶναι ἄδικος. Ἐξ ἄλλου ὁ Σημίτης δὲν ἤξερε κάτι γιὰ ὅλα αὐτά.

Νὰ σᾶς ζήσουν.

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply