Οἱ Μοῖρες μου…

Ἡ προσπάθειά μου νὰ ἀσκήσω ἐπιῤῥοὴ εἰς τὸν νόμον τῆς Εἰμαρμένης μου.!

Ἡ Λάχεσις σχετίζεται μὲ τὴν Γῆ καὶ τὸ παρελθὸν.
Ἡ Κλωθῶ σχετίζεται μὲ τὸ παρὸν καὶ τὴν Σελήνην.

Συνέχεια

Πορεία πρός…

Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ ἐντεῦθεν ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποτελοῦν ἕναν κεντρκὸ πολυπλόκαμο πυρῆνα μὲ ξεχωριστὸ ὄνομα καὶ δῆθεν ξεχωριστὴ κατεύθυνση, (πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) ἕναν κεντρικὸ σχεδιασμὸ, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν πολιτῶν-ψηφοφόρων.

Ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀκολούθησαν καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ἴδιο σχέδιο καἰ ἡ μία σταθερὰ προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἐπομένη (συμπεριλαμβανομένης ὁλοκλήρου τῆς Ἀριστερᾶς). Σκοπός των, ἡ πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων καὶ διάλυσις τῆς χῶρας καὶ τοῦ ἔθνους, τὸ ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν πόρων καὶ ὁ διαμελισμὸς τῆς χῶρας.!
Συνέχεια

Ὅποιος λατρεύει τὸ πᾶν, λατρεύει καὶ τὸ μέρος.

Ὅποιος λατρεύει τὸ πᾶν, λατρεύει καὶ τὸ μέρος.
Ἐάν αὐτὸς λατρεύῃ μόνον μίαν προσωπικότητα, ὅσον ἰσχυρᾶ καὶ ἀγαθὴ καὶ ἀν εἶναι αὐτή, ὑποτιμᾷ τὸ Σύνολον.
Αὐτὸς ποὺ λατρεύει τὴν Φύσιν καὶ τὸ φῶς της, θαυμάζει, ἀγαπᾷ καὶ σέβεται κάθε συνειδητὸ «ἐγώ» ποὺ εἶναι καρπὸς τῆς φύσεως.
Εἶναι ἐραστής τῆς ἀληθείας καὶ αὐτὴν ἀναζητᾷ εἰς ὅλον τὸν ἐπίγειον βίον του, αὐτήν ἀκολουθεῖ καὶ αὐτήν διδάσκει. Συνέχεια

Τὸ ῥόδον ἔχει ἀκάνθας.

Σὲ σένα μιλάω ἄνδρα!
Ποὺ νόμισες ὅτι μπορεῖς νὰ «πλάσῃς» τὴν γυναίκα σου. Νὰ τῆς «δώσῃς ζωή».
Καλὸς ὁ μῦθος τοῦ Πυγμαλίωνος. Ἀλλὰ «κουτσός». Συνέχεια

Ὀκτὼ τύποι ἀνθρώπων ποὺ πρέπει νὰ ἀπομακρύνετε ἀπὸ δίπλα σας

8 τύποι ανθρώπων που πρέπει να απομακρύνετε από δίπλα σας

Είμαστε ότι τρώμε, αλλά σίγουρα και ότι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνδεόμαστε. Αυτοί που βρίσκονται δίπλα μας μπορούν να  κάνουν τη διαφορά – είτε με καλό είτε με κακό τρόπο. Πραγματικά είναι δύσκολο να βρούμε αξιόλογους ανθρώπους για να προσθέσουμε στον εσωτερικό κύκλο μας. Ανθρώπους που θα μας στηρίξουν,  βοηθήσουν, ενθαρρύνουν, παρακινήσουν και εμπνεύσουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσουμε αυτούς που είναι ήδη στο στενό κύκλο μας και μας κρατάνε πίσω. Συνέχεια