Γιατί ἡ παιδεία;

Τόσα χρόνια λοιπὸν φίλοι μου μου κυττούσαμε (λέμε τώρα) τοὺς κοινωνικοὺς μας ἀγῶνες.

Τόσα χρόνια ἀναζητούσαμε τρόπους γιὰ νὰ βολευθοῦμε καλλίτερα, νὰ χωθοῦμε βαθύτερα καὶ νὰ …πακτωθοῦμε ὁπουδήποτε…

Τόσα χρόνια, ἐν ὀλίγοις, κυττούσαμε στὸ λάθος σημεῖο.

Κι αὐτό, τὸ λάθος σημεῖον, ἴσως νὰ μὴν τὸ ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθῆ, ἀλλὰ σίγουρα ἔχουμε ἀρχίση νὰ βλέπουμε κάποια ἀπὸ τὰ λάθη μας. Κι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερά μας λάθη ἦταν ἡ ψωροκωσταινέικη ὀπτική μας γιὰ τὰ γεγονότα.

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἐὰν αἰσθάνεται κάποιος ὡς παρακατιανός, τότε δρᾶ καὶ ὡς παρακατιανός. Συνέχεια

Ἡ ἀναποδιὰ εἶναι πάντα χρήσιμος!!!

Ἡ ἀναποδιὰ εἶναι πάντα χρήσιμη!!!Καὶ εἶναι χρήσιμος διότι μοῦ διδάσκει τὸ πῶς ΔΕΝ θὰ ξανὰ κάνω τὰ ἴδια λάθη.
Μὲ μαθαίνει νὰ εἶμαι ὑπομονετικός, σὰν ἄνθρωπος, ἀποφασιστικὸς καὶ νὰ μπορῶ πάντα, στὴν ἀναποδιά, νὰ ἑλίσσομαι. Συνέχεια

Οἱ Μοῖρες μου…

Ἡ προσπάθειά μου νὰ ἀσκήσω ἐπιῤῥοὴ εἰς τὸν νόμον τῆς Εἰμαρμένης μου.!

Ἡ Λάχεσις σχετίζεται μὲ τὴν Γῆ καὶ τὸ παρελθὸν.
Ἡ Κλωθῶ σχετίζεται μὲ τὸ παρὸν καὶ τὴν Σελήνην.

Συνέχεια

Πατῶντας στὰ …πόδια μου!!!

Πατῶντας στὰ ...πόδια μου!!!Ὀφείλουμε σιγὰ σιγὰ σιγὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς γύρω μας δὲν ὑπάρχει ,κάτι ἱκανὸ νὰ στηρίξῃ σθεναρῶς τὴν κοινωνία μας. Ἀπο τὸ κράτος, ἔως τὶς ἁπλές, καθημερινές μας σχέσεις, ἡ ἀνταποδοτικότης ἔχει χάσει κάθε ἔννοια καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς αἰσθάνεται ὅλο καὶ βαθύτερα …ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος. Συνέχεια

Πορεία πρός…

Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ ἐντεῦθεν ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποτελοῦν ἕναν κεντρκὸ πολυπλόκαμο πυρῆνα μὲ ξεχωριστὸ ὄνομα καὶ δῆθεν ξεχωριστὴ κατεύθυνση, (πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) ἕναν κεντρικὸ σχεδιασμὸ, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν πολιτῶν-ψηφοφόρων.

Ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀκολούθησαν καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ἴδιο σχέδιο καἰ ἡ μία σταθερὰ προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἐπομένη (συμπεριλαμβανομένης ὁλοκλήρου τῆς Ἀριστερᾶς). Σκοπός των, ἡ πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων καὶ διάλυσις τῆς χῶρας καὶ τοῦ ἔθνους, τὸ ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν πόρων καὶ ὁ διαμελισμὸς τῆς χῶρας.!
Συνέχεια

Τὸ βιβλίον.

Εἶναι μία ἐποχὴ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε κάπως …περίεργη.
Τὸ Βιβλίον, τὸ καλὸ Βιβλίον, διώκεται, ἐξορίζεται, ἀπειλεῖται…
Τὰ κύρια ἀναγνώσματα, ὅταν …«προτείνονται» ἀπὸ τοὺς «κρατοῦντες» καὶ  τοὺς παπαγάλους τους, ἀφοροῦν σὲ κάτι ἀνάλαφρον καὶ …ἀπολύτως στοχευμένον. Οὐσιαστικῶς μᾶς ὠθοῦν στὸ νὰ ἐπιλέγουμε ἀναγνώσματα τέτοια ποὺ θὰ μᾶς ἀποδιαλύσουν τὴν σκέψιν, θὰ μᾶς καταστρέψουν τὴν ἀντίληψιν καὶ θὰ προκαλέσουν μεγαλύτερες συγχύσεις. Συνέχεια