Πατῶντας στὰ …πόδια μου!!!

Πατῶντας στὰ ...πόδια μου!!!Ὀφείλουμε σιγὰ σιγὰ σιγὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς γύρω μας δὲν ὑπάρχει ,κάτι ἱκανὸ νὰ στηρίξῃ σθεναρῶς τὴν κοινωνία μας. Ἀπο τὸ κράτος, ἔως τὶς ἁπλές, καθημερινές μας σχέσεις, ἡ ἀνταποδοτικότης ἔχει χάσει κάθε ἔννοια καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς αἰσθάνεται ὅλο καὶ βαθύτερα …ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος.

Αὐτὸ δὲν εἶναι κακό.
Ἀντιθέτως μάλιστα…
Μᾶς ἀναγκάζει σιγὰ σιγὰ νὰ μάθουμε νὰ βασιζόμεθα (καὶ πάλι) μόνον στὶς δυνάμεις μας καὶ στὰ ὅσα ἀντέχουμε ἤ μποροῦμε νὰ κάνουμε.
Αὐτὴ ἡ νέα κατάστασις εἶναι καὶ ἡ μόνη ποὺ μᾶς ταιριάζει.
Ὅσο δύσκολα κι ἐὰν φαίνονται κάποια πράγματα, ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο καὶ τὴν ἀφοσίωσίν μας γιὰ νὰ τὰ κατακτήσουμε.
Ἐδῶ εἶναι ποὺ πλέον φθάνουμε στὴν μεγάλη καμπή… Ἐδῶ εἶναι ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ζωὴ ἤ τὴν …ὑπ-αρξιν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Πατῶντας στὰ …πόδια μου!!!

Leave a Reply