Ἡ συμμορία τῶν 300 ἐπαναλαμβάνει τὸ ἔγκλημα εἰς βάρος μας!!!

Ἡ φωτογραφία, «δωράκι» ἀπὸ τὸν Γιῶργο, καταδεικνύει τὸ ΠΩΣ θὰ καταλήξουν ΟΛΑ τὰ μέλη τῆς συμμορίας!!!

Ἡ φωτογραφία, «δωράκι» ἀπὸ τὸν Γιῶργο, καταδεικνύει τὸ ΠΩΣ θὰ καταλήξουν ΟΛΑ τὰ μέλη τῆς συμμορίας!!!

Ἡ γενοκτονία συνεχίζεται.
Τὸ ἔγκλημα εἶναι διαρκείας.
Μὰ γιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε θὰ πάρη λίγο καιρό.

Μόνον ποὺ αὐτὸ τὸ «ΟΧΙ», ποὺ τόσοι καὶ τόσοι ἐδήλωσαν στὶς κάλπες τοῦ δημοψηφίσματος, ἦταν βέβαιον πὼς θὰ …«μεταλλαχθῆ» σὲ «ΝΑΙ», πρὸ κειμένου νὰ μὴν …«πονέσουν» οἱ ἀξελοκαμμένοι.
Συνέχεια

Καὶ 8.000 τὸν μήνα, καὶ ἀναρχικός, καὶ κατὰ τῆς ἐξουσίας…

Ποῦ στά κομμάτια τούς εὑρίσκουμε μωρέ;
Τούς ψάχνουμε πολύ;
Μισθὸς βουλευτοῦ, σὲ ἄτομο ποὺ ἀρνεῖται τὴν ἐξουσία… Δῆλα δὴ μισθὸς βουλευτοῦ σὲ ἄτομο ποὺ πολεμᾶ τὸ βουλευτιλίκι. 
Καί γιατί δέν παραιτεῖται τοῦ μισθοῦ του, γιά παράδειγμα; 
Ἤ μήπως κι αὐτός, ὅπως ὁ μπουμποῦκος κι ὁ Μάκης, ἀνέβηκε καί τώρα μᾶς βλέπει ἀπό τά ὑψηλά;

Συνέχεια

Ὁ Μάκης παράτησε ὁριστικῶς τὸ τσεκούρι!!!

Ἐγὼ τὸν Μάκη τὸν ἤξερα φανατικό. Πολὺ φανατικό!
Κι ἀπεδείχθῃ τελικῶς πὼς εἶναι!
Εἶναι φανατικὸς μὲ τὴν ἐξουσία, μὲ τὴν καρέκλα, μὲ τὸ βόλεμα… Συνέχεια

«Ἐὰν κοποῦν τὰ βουλευτικὰ προνόμια, καταργεῖται ἡ δημοκρατία!!!»

Ἤθελα νὰ ἤξερα τὸ ποῦ τοὺς εὑρίσκουν.
Μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι τὰ πράγματα, ὑπάρχει ἕνας κουβάς, συγκεκριμένος κουβάς, ὅπου μέσα του κλωνοποιοῦν διάφορα γονίδια. Ὅταν θέλουν νὰ φτιάξουν βο(υ)λευτή, τότε ἁρπάζουν μερικὰ μετηλλαγμένα, τὰ χώνουν στὸ  κεφάλι του καὶ ἔτσι λαμβάνει τὸ …χρίσμα ὁ ὑποψήφιος!!!
Δὲν ἔχει σημασία σὲ ποιὰν παράταξι ἀνήκει!!!
Γιὰ νὰ πάρῃ τὸ χρίσμα πρέπει νὰ πάρῃ μία χούφτα μετηλλαγμένα… Ἐνέσιμα… Νὰ μὴ χαθῇ σταγόνα!
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ   εἶναι πανέτοιμος γιὰ νὰ τὸν κυκλοφορήσουν!!!
Συνέχεια

Τὰ βολεμένα παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!


Καὶ γενικότερα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ!

Ἐν τάξει, γνωρίζουμε τὴν λογική τους. 
Ὅλοι οἱ δικοί τους πρέπει νὰ εἶναι στὸ Δημόσιον, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἄγχος γιὰ τὸ αὔριο!
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ εἶναι τὸ ποιὸς θὰ χρηματοδοτῇ αὐτὸ τὸ ἀδηφᾶγο Δημόσιον.
Διότι  μὲ τὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν ξεκινήσει κατὰ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, μᾶλλον θεωροῦν πὼς τὸ ὑδροκέφαλον τέρας, ποὺ ἐκτρέφεται τόσες δεκαετίες, θὰ ἔχῃ καὶ τρόπους αὐτοσυντηρήσεως. 
Συνέχεια