Δὲν εἶναι …ταινία τρόμου!!!

Ὅπως στὶς ταινίες τοῦ Hollywood. Συνέχεια

Θά μᾶς μιλήση κάποιος γιά τήν ἀμερικανοκινεζική συμφωνία;

Ὁ πρόεδρος Τρὰμπ ὑπέγραψε, πρὸ δύο ἡμερῶν, τὴν νέα ἐμπορικὴ συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας (1η φάσις).
Συνέχεια

Γιατί μᾶς …προτιμοῦν (καὶ) οἱ Μπαγκλαντεσιανοί;

Τὸ Μπαγκλαντὲς δὲν ἔχει πόλεμο.

Ἂς δοῦμε ποιοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ μᾶς …κουβαλῶνται ἐδῶ οἱ Μπαγκλαντεσιανοί.
Ἀφοῦ δὲν ἔχουν πόλεμο ἄρα δὲν λογίζονται ὡς πρόσφυγες καὶ ἄρα δὲν δικαιοῦνται δεκάρα τσακιστή, μὰ  οὔτε ἐπιδόματα, οὔτε ξενοδοχεῖα οὔτε κάτι ἄλλο, ὁ,τιδήποτε!!!

Ἀκόμη καὶ πόλεμο ὅμως νὰ εἶχαν, μεσολαβοῦν κάπου …δέκα χῶρες, ὅποτε ὁ ὁρισμὸς τοῦ πρόσφυγος παύει νὰ ἰσχύῃ.
Συνέχεια

Δρόμοι ἑλληνοκινεζικῆς φιλίας πρό τῶν πυλῶν;

Τὸ ἔγραψαν κι ἄλλοι, ἀλλὰ ἂς τὸ γράψω κι ἐγώ, ἐφ΄ ὅσον σὰν Ἕλλην κατ’ ἀρχὰς ἔχω ἄποψη καὶ γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὅποτε τὸ «δικαιοῦμαι».

Γιὰ νὰ γίνῃ μία ἐπίσκεψις ἀρχηγοῦ κράτους καὶ δὴ μίας ὑπερδυνάμεως, ἀπαιτεῖται προετοιμασία μηνῶν.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κινέζος πρόεδρος ἦλθε «ἐσπευσμένως» σὲ μίαν ἑβδομάδα εἶναι ἠχηρότατο μήνυμα στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴν φίλη σύμμαχο Τουρκία.

Στὸν μεταμονοπολικὸ κόσμο ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κρατῶν ὅπως ἡ Ἑλλὰς (βάσαλ στέητς πλέον καὶ μὲ βούλα) εἶναι μία πολιτικὴ μὲ ὑψηλὰ ῥίσκα.
Καθὼς κορυφώνεται ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δὲν θὰ μποροῦσε ἡ Ἑλλὰς νὰ κάνῃ τέτοια ἀνοίγματα, ἐὰν δὲν εἶχε «ἰσχυρὲς» πλάτες.
Εἶναι φανερὸ λοιπὸν ὅτι ἔχει τὶς πλάτες κυρίως τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Γαλλίας.
Συνέχεια

Δύσκολη περίοδος ξεκινᾶ γιὰ τὴν χώρα…

Μία μικρᾶ ἀνάλυσις-προσέγγισις τῶν ἐξελίξεων

Ἀρχίζουν τὰ δύσκολα γιὰ τὴν περιοχή μας, ὅπως ὅλα δείχνουν, σιγά-σιγά.
(Ἀπὸ τὰ τέλη τῆς ἐπομένης ἑβδομάδος καὶ μετά, ἔως καὶ ὅλον τὸν Ἰούλιο).
Γιατί αὐτό; Τί εἴδους κυρώσεις μπορεῖ νά λάβῃ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐναντίον τῆς Τουρκίας, πλὴν φυσικὰ τῶν φραστικῶν, τήν στιγμή πού δέν εἶναι ἐνιαία καί δέν ἔχει στρατό; Συνέχεια

Φωτιὲς στίς διεθνεῖς οἰκονομίες ὁδηγοῦν σέ σοβαρές κοινωνικές ἀνατροπές;

Καθ’ ὅν χρόνο τὸ timeline συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ ἐργασιακά, τὰ κότερα καὶ τὸ ὕποπτο παρελθὸν τῶν πατεράδων τῶν σημερινῶν πολιτικῶν, οἱ διεθνεῖς ἀγορὲς ἔχουν πάρει φωτὰ ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ ἀντιπαράθεση Τρὰμπ-Κίνας.

Δασμοὺς στὰ κινεζικὰ προϊόντα ὁ Τράμπ, δασμούς, ὡς ἀντίποινα, στὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα οἱ Κινέζοι.
700 μονάδες κάτω ὁ Dow Jones καὶ τὸ μέλλον ἄγνωστο.
Συνέχεια