Δὲν εἶναι …ταινία τρόμου!!!

Ὅπως στὶς ταινίες τοῦ Hollywood. Συνέχεια

Φωτιὲς στίς διεθνεῖς οἰκονομίες ὁδηγοῦν σέ σοβαρές κοινωνικές ἀνατροπές;

Καθ’ ὅν χρόνο τὸ timeline συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ ἐργασιακά, τὰ κότερα καὶ τὸ ὕποπτο παρελθὸν τῶν πατεράδων τῶν σημερινῶν πολιτικῶν, οἱ διεθνεῖς ἀγορὲς ἔχουν πάρει φωτὰ ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ ἀντιπαράθεση Τρὰμπ-Κίνας.

Δασμοὺς στὰ κινεζικὰ προϊόντα ὁ Τράμπ, δασμούς, ὡς ἀντίποινα, στὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα οἱ Κινέζοι.
700 μονάδες κάτω ὁ Dow Jones καὶ τὸ μέλλον ἄγνωστο.
Συνέχεια

Γιατί ἐξετοξεύθησαν τά ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τόν Ἀπρίλιο;

Αὐτὸς ἦταν ὁ ἐκπληκτικὸς λόγος ποὺ ἐξετοξεύθησαν τὰ ἐπιτόκια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων τὸν Ἀπρίλιο!

Καθώς άρχισαν οι εμπορικοί πόλεμοι, ο υπόλοιπος κόσμος ξεφορτώθηκε πουλώντας περισσότερα κρατικά ομόλογα τον Απρίλιο από ό, τι σε κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2016…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (σε δις δολάρια)

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντισταθμίσεως κινδύνου ήταν αγοραστές, όπως υποδηλώνει η αύξηση των αποκτήσεων ομολόγων από τα νησιά Καϋμάν. Συνέχεια

Διεθνῶν ἐξελίξεων οὐσιώδεις λεπτομέρειες

Δύο λόγια ἐκτὸς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητος.

Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῶν ἡμερῶν εἶναι ἡ ἀπολύτος ἐπικράτησις τοῦ Ξῖ στὴν Κίνα. Δεν εἶναι κάτι καινούργιο, ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας συνετελέσθη σὲ διάφορες φάσεις πέρυσι ἀλλὰ ἐπισημοποιήθηκε τώρα μὲ τὴν de facto διὰ βίου τοποθέτησή του στὴν προεδρία.

Συνέχεια

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (β)

Οἱ Ἀμερικανοὶ θέλουν τὸ Νότιο Τόξο δικό τους.
Νότιο Τόξο σημαίνει Βόρειος Ἤπειρος, Σκόπια, Μαυροβούνιον, Κόσσοβο, Θρᾴκη, Βουλγαρία.
Ἡ Τουρκία καὶ ἡ Μολδαβία στέκουν ἀπέναντί τους.
Συνεπῶς ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ διαλέξῃ. Συνέχεια

Γερμανικὲς παγκοσμιοποιημένες διασώσεις κι ἄλλες ψευδαισθήσεις

Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, οἱ Γερμανοὶ (μία οἰκονομία ποὺ ὀφείλει σχεδὸν τὸ 50% τοῦ ΑΕΠ της στὶς ἐξαγωγὲς καὶ λόγῳ συγκυριῶν παγκοσμιοποισήσεως καὶ Ἡνωμένης Εὐρώπης, ποὺ ἐλειτούργησαν καταλυτικὰ ὑπέρ της), προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἀπὸ τὴν μία μποροῦμε νὰ μεταβληθοῦμε ὅλοι σὲ μικρὲς Γερμανίες μὲ πλεονάσματα, ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως ἐντέχνως τραβοῦν τὸ χαλὶ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τῶν «ἑταίρων» κρατῶν μελῶν πρὸς ὄφελός τους, δρώντας ὡς ἕνα σφουγγάρι ποὺ ἀποῤῥφᾶ τὴν ῥευστότητα τοῦ Νότου ἰδίως, ἐπενδύοντας κυρίως ἐκτὸς Εὐρώπης. Τὸ σύστημα πληρωμῶν τοῦ Target 2 τῆς ΕΚΤ εἶναι μία ζωντανὴ καθημερινὴ ἀπόδειξις, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες.
Συνέχεια