Συμφωνίες διεφθαρμένων

Ἡ Ἑλλὰς ὑπεδέχθη πρὸ ἡμερῶν τὸν διεφθαρμένο ἑβραῖο Νετανιάχου γιὰ νὰ ὑπογράψῃ μαζύ του …συμφωνία, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐπικαλεῖται «ἀσυλία» στὴν χώρα ἔναντι τῶν βαρυτάτων κατηγοριῶν διαφθορᾶς ποὺ τὸν διώκουν!

Συνέχεια

Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

Δημοκρατικὴ Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα 

Ἡ δημοκρατία ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ ἐπιτυχέστατα καὶ εὐθέως ἀνάλογα μὲ τὸν ἀντιφασισμό. Τὸ τεκμήριο τῆς ἐπιτυχίας στὴν παραπάνω εἰκόνα, ποὺ ἔχει ληφθῆ στὸ Σύνταγμα, κάτω ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία ἔξω ἀπὸ τὸ κοσμηματοπωλεῖο «Καίσαρη».
Συνέχεια

Βανδαλοι ψηφοφόροι βανδαλίζουν ἐλεύθερα

Οἱ βάρβαροι ψηφοφόροι τοῦ Κατρούγκαλου, τοῦ Κούλη καὶ τοῦ Καιάδα, αὐτοὶ ποὺ ἀναίσχυντα δηλώνουν ὅτι τοὺς φταῖν οἱ …ναζί, βανδάλισαν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα νεώτερα μνημεῖα τῆς πρωτευούσης, ἐναποθέτοντας στὴν ἄχραντο μαρμάρινη πρόσοψή του δύο κατάμαυρα (σὰν τὶς ψυχὲς τοὺς) πλαστικὰ ὀγκώδη ἀντικείμενα πρός … «διακόσμηση»!

Συνέχεια

Θρῆνος γιὰ ἕνα «ὁλοκαύτωμα» ποὺ κατήντησε …θρησκεία!!!

Ἡμέρα ὁλοκαυτώματος σήμερα!!

«Ὁλοκαύτωμα», ἡ τέταρτη θρησκεία μὲ βάση τὸν Γιαχβέ! Συνέχεια

Ὁ δολοφόνος ἐπιστρέφει στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος…

Ὁ δολοφόνος ἐπιστρέφει στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος

Ὁ δολοφόνος ἐπιστρέφει στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος… Συνέχεια

Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία

Ἡ τρομοκρατία δὲν κτυπᾶ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ τὴν παράγει παγκοσμίως.
Οὔτε τὴν Οὐγγαρία, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀνθίσταται στὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ τοῦ κλείνῃ τὴν «πόρτα»!

Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία1 Συνέχεια