Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία

Ἡ τρομοκρατία δὲν κτυπᾶ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ που τὴν παράγει παγκοσμίως.
Οὔτε τὴν Οὐγγαρία, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀνθίσταται στὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ τοῦ κλείνῃ τὴν «πόρτα»!

Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία1

Ὄσο οἱ κοινωνίες τῶν ἀντιφασιστῶν ἠλιθίων ἀρνοῦνται νὰ δοῦν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κάθε μάσκα τρομοκράτου, ἡ τρομοκρατία θὰ προωθῆ τὰ σιωνιστικὰ συμφέροντα, κάτω ἀπὸ τὰ ἀνοικτὰ πόδια ἐκείνων ποὺ ἐπιμένουν νὰ βλέρπουν πλασματικοὺς ἐχθρούς!

Εἶναι θέμα κοινῆς λογικῆς νὰ καταλάβουμε ὅτι πάντα ὁ ἐγκληματόας ἐπιδιώκει τὴν ἀπόκρυψη τοῦ δακτυλικοῦ του ἀποτυπώματος!

Καλέλντζης Ἀριστοτέλης

εἰκόνα

(Visited 157 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία | GRnea.gr

Leave a Reply