Ποιός …ἠλίθιος θά ἐπαναστατοῦσε χρησιμοποιῶντας τά κοινωνικά δίκτυα;

Ἤ, ἔστᾦ, μέσῳ τοῦ διαδικτύου;

Ὅταν ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸν …ἱδρῶτα μας, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀνόητοι γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ δικά τους μέσα (βλέπε καὶ διαδίκτυον) γιὰ νὰ ὀργανώσουμε μίαν, ἂς ποῦμε, ἐπανάστασιν. Αὐτὰ οὔτε μικρά, πολὺ μικρά, παιδιὰ τὰ διανοοῦνται, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἀποφασισμένοι ἐπαναστάτες.  Συνέχεια

Διχασμὸς τῶν κοινωνιῶν ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ …σουβλατζίδικα!!!

Ὅταν ἡ Νέα Τάξις ἐπενδύῃ στὸν …«ὅπως καὶ δήποτε» διχασμὸ τῶν κοινωνιῶν, μὲ εὐτελῆ προσχήματα…!!!

Κουφαλίτσες, ἀντισπισιστές, ἐλπίζω νὰ μὴν πειράξετε, τοὐλάχιστον, τὸ σουβλατζίδικο τοῦ Κάβουρα, στὰ Ἐξάρχεια, ἀπὸ ὅπου τρῶν ὅλα τὰ «μή-γκάου» συντρόφια…
Θὰ ἔχουμε, τότε, ἐμφύλιο στὴν Πλατεία…

Συνέχεια

Ἡ λαοπρόβλητος κυβέρνησις «μας» προστατεύεται ἀπὸ τὸν …λαό!!!

Ἡ λαοπρόβλητος κυβέρνησις «μας» προστατεύεται ἀπὸ τὸν ...λαό!!!

Κάποιο …πουλάκι μοῦ σφύριξε πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὶς …ἀμέτρητες ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ποὺ εἶτε μὲ πολιτικὰ εἶτε μὲ ὑπηρεσιακά, κατέλαβαν ἤδη τὶς θέσεις …ἀμύνης τους, παραλλήλως ἡ προσωπικὴ φρουρὰ τῆς πρωθυπουργάρας μας ἔλαβε αὐξητικὲς …τάσεις μὲ μεγάλο πολλαπλασιαστή. Συνέχεια

Νέα (ἀποτελεσματικότερα) συστήματα καταστολῆς μας!!!

Νέα (ἀποτελεσματικότερα) συστήματα καταστολῆς μας!!!13ΝΕΑ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣ!!!

Συνεχίζουν να ψωνίζουν από τους δολοφόνους του Ισραήλ με τα δικά μας όμως λεφτά.
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη κι ελικόπτερα παρακολουθήσεως θα προμηθευτούν οι ανεπιθύμητοι κυβερνητικοί.

Αν θέλουν θα μπορούν ακόμα και να σκοτώνουν εξ αποστάσεως, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί οι δολοφόνοι.
Όχι φυσικά για την προστασία των πολιτών αλλά για την προστασία των ρουφιάνων της κυβερνήσεως.
Συνέχεια

Ὁ «ἐπίτιμος Ἑβραῖος» Robin Williams

Μεγάλη φασαρία ἔγινε στὴν χώρα μας μὲ τὸν ἐν λόγῳ καλλιτέχνη, ποὺ κατ’  ἄλλους ηὐτοκτόνησε καὶ κατ’  ἄλλους ἐδολοφονήθη.
Ἀκόμη μεγαλυτέρα φασαρία ἔγινε γιὰ τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι σιωνιστὴς ἤ ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, πιστὰ καὶ ὑπάκουα ὄργανα τῶν σιωνιστῶν.

Γιὰ νὰ πάψουν τὰ παραμύθια, ἡ παραφιλολογία καὶ ἡ μ@λ@κί@ μας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ κυττάξουμε πιὸ προσεκτικὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του. Ἔργα καὶ ἡμέρες ὅμως ποὺ κατ’  οὐσίαν ΚΑΙ στήριξαν καὶ ὑπεστήριξαν τὸ ἀποικιοκρατικὸ καθεστὼς τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Νέας Τάξεως.
Διότι ὁ ἐν λόγῳ καλλιτέχνης δὲν διέφερε σὲ κάτι ἀπὸ ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς τοὺς προσκυνημένους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ΠΡΩΤΑ προσκυνοῦν καὶ μετὰ κάνουν καριέρες…..
Καριέρες φυσικὰ εἰς βάρος μας, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δική τους οἰκονομικὴ διασφάλισιν, μὲ …παράπλευρο ἀπώλεια τὴν δική μας ἀτομικὴ ἐλευθερία!!! Συνέχεια

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ μέσα καταστολῆς, φυλακίσεως καὶ ἐλέγχου θεωροῦνται ΝΟΜΙΜΑ στὴν Ε.Ε.

Τί λέγαμε; Λέγαμε πώς τό πρόβλημα εἶναι ΜΟΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ κι ὄχι οἰκονομικό;
Ἔ… Κι ἐπεί δή τό λέγαμε ἐμεῖς πρέπει νά ἰσχύῃ;
Ἔλα ὅμως ποὺ ΙΣΧΥΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Συνέχεια