ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ μέσα καταστολῆς, φυλακίσεως καὶ ἐλέγχου θεωροῦνται ΝΟΜΙΜΑ στὴν Ε.Ε.

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ μέσα καταστολῆς, φυλακίσεως καὶ ἐλέγχου θεωροῦνται ΝΟΜΙΜΑ στὴν Ε.Ε.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν θέλουν τὰ λεφτά μας… Θέλουν τὴν ἐλευθερία μας… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν θέλουν τὰ λεφτά μας… Θέλουν τὴν ἐλευθερία μας… | News.kozaninet.gr

Leave a Reply