Πίσω ἀπό τήν ἐπίθεσιν στήν ἱστορία μας μήπως κρύβεται ἡ ἐθνική διαίρεσις;

Πίσω ἀπό τήν ἐπίθεσιν στήν ἱστορία μας μήπως κρύβεται ἡ ἐθνική διαίρεσις;

Ἔγραφα ἐχθὲς γιὰ τὸ νέον ἄρθρον τοῦ «ΕΘΝΟΥΣ» ποὺ ἔρχεται γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ταὐτότητά μας.
Ἀνιστόριτο, πιστό, ὅπως πάντα στὶς ἐντολὲς τῆς Νέας Τάξεως, βάσει τῶν ὁποίων δὲν ὑπάρχουν λαοί, ἀλλὰ μόνον μία μάζα. Δὲν ὑπάρχει ἱστορία, παρὰ μόνον ἀμνημοσύνη. Δὲν ὑπάρχει ταὐτότητα ἀλλὰ κωδικός…

Τί θέλουν; Τί πασχίζουν νά μᾶς πείσουν;
Μήπως μᾶς ὑπαγορεύουν ἐντέχνως πώς ἐάν οἱ  Κρῆτες δέν εἶναι Ἕλληνες, πολύ καλά θά  κάνουν νά ἀποκοποῦν ἀπό τόν ἐθνικό κορμό;
Ἐὰν οἱ Κυκλαδίτες δέν εἶναι Ἕλληνες, τότε καλά θά κάνουν νά ἀποκοποῦν κι αὐτοί ἐπίσης; Μήπως τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς Κερκυραίους; Μήπως τό ἴδιο καί μέ τούς Θράκες; Μήπως τό ἴδιο καί μέ τούς (πραγματικούς) Μακεδόνες;
Πᾶμε καλά;
Στὴν οὐσία ὅμως εἶναι ἀλλοῦ τὸ πρόβλημα.
Στὴν οὐσία ἡ πραγματικὴ στόχευσις εἶναι τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ ἡ διχοτόμησίς του!!! Χέστηκαν γιὰ τὴν ἱστορία οἱ ἀνιστόριτοι. Ἰσοπεδώσεις προωθοῦν… Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές τους…

Τί φοβοῦνται; Τί θέλουν νά χώσουν μέσα στά κεφάλια μας; Γιατί τώρα πού ἀρχίσαμε νά ἀναζητοῦμε τίς ῥίζες μας καί νά ἀνακαλύπτουμε τό ποιοί εἴμαστε, κάποιοι λύσσαξαν νά ἀνακόψουν αὐτήν τήν πορεία;

Εὕκολο…
Μία ματιὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, θὰ μᾶς πείσουν, γιὰ τοὺς πραγματικοὺς λόγους, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ «τυχαῖα» γεγονότα.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
ΠΡΕΠΕΙ, γιὰ αὐτούς, ἡ Κρήτη νὰ μὴν εἶναι Ἑλληνική.
Τὸ Αἰγαῖον νὰ μὴν εἶναι Ἑλλληνικὸ Ἀρχιπέλαγος.
Νὰ βγάλουμε τὸν σκασμὸ μὲ τὰ ὅσα ἀνόητα βάλαμε στὰ κεφάλια μας, περὶ ἐξακολουθήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, μέσα στοὺς αἰῶνες.
Νὰ ἀρχίσουμε νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς Κύπρου, τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Κρήτης…. Ἴσως καὶ μερικῶν ἀκόμη νήσων μας….
Καὶ φυσικὰ νὰ ξεχάσουμε τὴν Ἑλληνικὴ Θεσσαλονίκη, τοὺς Ἕλληνες τῆς Θράκης, τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας.
Καὶ οἰ ἐξελίξεις τρέχουν… Κάποιοι βιάζονται ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ πολύ!!!

 • Προσφάτως, πολὺ προσφάτως, εἴδαμε  ἔως καὶ …«ἑλληνοκεντρικό» ἀρχαιολόγο-ἱστορικὸ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς ἡ Ἀτλαντίδα ἦταν στὴν …Σαντορίνη, ἄν καὶ ἡ Πλάτων μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὴν θέσιν της στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό. Καὶ φυσικὰ τὸ ἴδιο ἄτομο ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν ὑπεστήριζε ἐπίσης πὼς ἡ Ἀτλαντίδα ἦταν στὸν …Ἀτλαντικό ὠκεανό.
  Τί ἔγινε ξαφνικά;  Ἄλλαξε ἡ περιοχή …ἐνδιαφέροντος τῶν Ἀτλάντων; Καί μήπως, ὅλως …«τυχαίως», οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἀτλάντων εἶναι κάποιοι γνωστοί …«ἐκλεκτοί»; Καί μήπως αὐτοί οἱ «ἐκλεκτοί» ἔχουν ἀποφασίσει πώς ἔφθασε ἡ στιγμή νά χωριστῇ στά δύο τό Ἀρχιπέλαγος;
  Δὲν ξέρω… Ἀναρωτιέμαι… Μὰ ἡ ἐν λόγῳ τοποθέτησις, ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον, διόλου τυχαία εἶναι…
 • Βλέπουμε τὸν κεντρικὸ δήμαρχο (ποὺ χρηματοδοτεῖται φυσικὰ ἀπὸ τὸν Soros καὶ κάνει ΟΛΑ τὰ χατήρια τοῦ Soros) στὴν Βόρειο Ἑλλάδα νὰ μιλᾷ γιὰ «Μακεδόνες», ποὺ ὅμως εἶναι Σλαῦοι,  γιὰ ἑβραϊκὴ Θεσσαλονίκη, γιὰ ἀκύρωσιν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀπὸ σύμβολον τῆς Μακεδονίας, διότι γινόμαστε …γραφικοί…
  Βλέπουμε φυσικὰ τὸ ἐν λόγῳ ὄν νὰ συμμετέχῃ καὶ νὰ ἐγκρίνῃ παρελάσεις ξεβρακωμένων ἤ γκέι ἤ τέλος πάντων ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποδομοῦν τὶς βασικὲς καὶ κεντρικὲς δομὲς τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ…
  Τὸ βλέπουμε ἐπίσης τὸ ἐν λόγῳ ὄν νὰ ὑπερασπίζεται τὸν Κεμάλ, νὰ χαρίζῃ στοὺς Ἑβραίους περιουσιακὰ στοιχεῖα Ἑλλήνων καὶ νὰ μεριμνᾷ γιὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων…
  Πῶς συμπεριφέρεται;
  Σὰν κράτος ἐν κράτει, ἀκυρώνοντας ἱστορία αἰώνων καὶ μεταμορφώνοντας τὴν Μακεδονία σὲ ἀποικία τῶν ἀφεντικῶν του, μὲ ἀπώτερο σκοπό, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, τὴν ἀποκοπὴ τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμό.
  Δὲν τὰ βγάζω ἀπὸ τὸ μυαλό μου… Τὰ βλέπουμε καθημερινῶς.
  Ἕνα δημόσιο ἔργο ἔκανε σὲ τέσσερα χρόνια, ποὺ μόνον αὐτὸς γνωρίζει πόσο κόστισε, ἄν καὶ φρόντισε νὰ μετονομάσῃ πλατεία σὲ κάτι ἀλβανικό. ἤ νὰ καλέσῃ ὅλην τὴν τουρκιὰ ἤ νὰ θεωρῇ τοὺς Ἑβραίους φυσικοὺς …κληρονόμους τῆς πόλεως.
  Προλειαίνει ἐδάφη ἤ κι αὐτό …τυχαῖον;
 • Ἀπὸ τὸ 2010 ὁ 25ος μεσημβρινὸς, ποὺ χωρίζει στὰ δύο τὸ Αἰγαῖον, σὲ ὅλο καὶ σὲ περισσοτέρους τομεῖς ἐφαρμόζεται.
  Ξεκίνησε μὲ τὸ νὰ …ἐρευνᾶται σχέδιον μὴ πτήσεων πέραν τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ, τὸ 2010, καὶ φθάσαμε τώρα, σήμερα, νὰ …ἀπαγορεύεται ἡ ἀλιεία, πέραν τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ.
  Κι αὐτό τυχαῖον; Καί κατά πόσον;
 • Βλέπουμε ἕναν ἀπελπισμένο δήμαρχο Μεγίστης νὰ ζητᾷ ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες νὰ προστατεύσουν τὸ ἀκριτικό μας νησί. Καὶ φυσικὰ ΟΛΟΙ οἱ κρατοῦντες ἀν τὶ νὰ μεριμνοῦν, πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν,  φροντίζουν  νὰ ἀκυρώσουν τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.
  Καὶ παραλλήλως βλέπουμε κάτι …νεο«σωτῆρες» νὰ προσεγγίζουν μὲ …ἐξωγήινο τρόπο, ὡς ἄλλοι Δίες, τὶς ἀκριτικές μας περιοχές, θέτοντας σὲ κίνδυνο ἀκόμη καὶ τὴν ΑΟΖ τους…
 • Βλέπουμε μία συστηματικὴ ἐπίθεσιν, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, στὴν ἱστορία μας, στὴν ταὐτότητά μας, στὶς μνῆμες μας, δίχως ἀποδείξεις ἤ μὲ ἀλλοιωμένες ἐνδείξεις, ἀλλὰ καμμία προσπάθεια ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος νὰ ἀπαντήσῃ μὲ σωστὰ καὶ ἀληθῆ ἐπιχειρήματα. Βλέπουμε ἀκόμη καὶ ξένους ἠθοποιοὺς νὰ πασχίζουν νὰ προστατεύσουν τὴν ἱστορία μας, ἀλλὰ οὐδὲ ἕναν ὑπουργὸ ἀ-πολιτισμοῦ ἤ ἀ-παιδείας.
  Συστηματικὰ τὰ παιδιά μας διδάσκονται στὰ σχολεῖα τους γιὰ πρώτους Ἕλληνες ποὺ ἐμφανίστηκαν στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο κάπου ἀπὸ τὸ …πουθενά, κάποτε, δίχως ταὐτότητα, γλῶσσα, καταβολὲς ἀλλὰ σὰν …βατράχια, πηδῶντας ἐπάνω ἀπὸ τὰ νησιά, κατάφεραν ὄχι μόνον νὰ φθάσουν ἐδῶ ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς ἐκπολιτίσουν καταλλήλως. Κι ἐμεῖς ἔως τότε ἤμασταν …ΟΥΓΚ!!!
 • Βλέπουμε φυσικὰ στὴν Θράκη τοὺς  «Γκρίζουν Λύκους» νὰ ἁλωνίζουν, νὰ ἐκτουρκίζουν, νὰ προπαγανδίζουν γιὰ μίαν μεγάλη Τουρκία, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο ἀ-παιδείας ἔχει ψηφίσει νόμο διδαχῆς τῶν τουρκικῶν στὴν δευτεροβάθμιο ἐκπαίδευσιν. (Καὶ μὴν νομίζουν κάποιοι πὼς θὰ γλυτώσουν τὰ δικά μας παιδιά, διότι δὲν θὰ εἶναι στὴν Θράκη… Λάθος!!! Ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν Γυμνασίων θὰ ὑποχρεοῦνται στὴν διδαχὴ τουρκικῶν… Καὶ κατὰ τὴν δήλωσιν Γιαννάκου εἶναι …Νόμος τοῦ κράτους πλέον κι ὀφείλουμε νὰ ὑπακοῦμε!!!)
  Τυχαῖον κι αὐτό;
 • Βλέπουμε λυσσαλέες προσπάθειες ἀνεξαρτησίας τῆς Κρήτης καὶ πίσω τους «βαρβάτα» ὀνόματα, ὅπως οἱ Βαρδινογιάννηδες.. ἤ οἱ ἀπόγονοι τῶν Βενιζέλων. Ἀλήθεια, γιατί ἄρα γέ, εἰδικῶς στήν Κρήτη, τά τελευταῖα χρόνια αὐξάνονται οἱ προπαγανδιστικές τάσεις; Τό ἔχουν προαποφασισμένο καί περιμένουν νά μᾶς τό ἀνακοινώσουν;
 • Βλέπουμε μίαν Κύπρο νὰ ἔχῃ κυριολεκτικῶς ὑποδουλωθεῖ στὰ συμφέροντα τοῦ Ἰσραῆλ. Τὸ ἴδιο τὸ Ἰσραὴλ θὰ κληθῆ νὰ τὴν προστατεύσῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνο.
  Πῶς τό λέγαμε αὐτό στήν ἱστορία; Ἔ;
  Μήπως πώς λαός πού ἀναζητᾶ σωτῆρες καταλήγει μέ ἀφεντικά;
 • Καὶ φυσικὰ ἔχουμε μίαν …«κυβέρνησιν» ἀπ’  εὐθείας διορισμένη ἀπὸ τὰ …ἀφεντικά της, ποὺ κύριον μέλημά της εἶναι τὸ νὰ μᾶς ἀχρηστεύσῃ κάθε φυσικὸ πόρο, κάθε δυνατότητα αὐτοδυναμίας καὶ κάθε δικαίωμα ἐλεύθερίας.
  Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ τώρα… Τώρα ποὺ συμβαίνει γύρω μας τοῦ μακελέματος.

Κι ὅλα αὐτά, μαζὺ μὲ πάρα πάρα πολλὰ ἄλλα, συμβαίνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ!!!!!
Μήπως νά φοβόμαστε τά χειρότερα; Ἤ μήπως κακῶς φοβόμαστε καί πρέπει νά ἀρχίσουμε νά τρέχουμε γιά νά γλυτώσουμε;
Μήπως ἡ Ἑλλάς, ὡς χώρα, ἔως τήν Λάρισσα πολύ θά μᾶς εἶναι; Ἤ μήπως γιά …ἀντιστάθμισμα θά μᾶς δώσουν λίγο ἀπό τήν …Πόλιν, γιά νά μᾶς τήν ξαναπάρουν πίσω; Κι ὅλα αὐτά τί θά ἔχουν ὡς ἀντάλλαγμα; Τό Αἰγαῖον;
Κι ἐάν δέν συμβαίνῃ κάτι ἀπό τά παραπάνω,  τότε γιατί ὅλοι αὐτοί μαζύ, ταὐτοχρόνως, συγχρονισμένως καί ἀπολύτως συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, βιάζονται τόσο πολύ;

Εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα.
Ἡ πολιτεία, οἱ «κυβερνῆτες» καὶ ἡ ἐκκλησία εἶναι στὸ ἴδιο παιχνίδι. Δὲν θὰ ἀκούσουμε κουβέντα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς διασώσεώς μας.
Δὲν θὰ ἐνδιαφερθῆ κάποιος, διότι κι αὐτοὶ μεριμνοῦν γιὰ τὴν δική τους σωτηρία.
Δὲν ἔχουμε κάποιον.
Εἴμαστε μόνοι μας…
Κι ὅλα ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν στὸ πῶς ἐμεῖς συνειδητοποιοῦμε τὴν ταὐτότητά μας καὶ τὴν εὐθύνη μας.
Ὅλα δῆλα δὴ ξεκινοῦν καὶ καταλήγουν στὸ πόσο ἕτοιμοι, πεπαιδευμένοι καὶ ἱκανοὶ εἴμαστε νὰ ἀναλάβουμε τὶς σωστὲς δράσεις.

Ἄς σκεφθοῦμε… Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀργά.
Ἤ τὸ βάζουμε στὰ πόδια ἤ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ σώσουμε κάτι… Ἴσως καὶ μόνον τὴν ἀξιοπρέπειά μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὰ σχέδιά τους ἐξελίσσονται ἄριστα. Πάντα, παντοῦ, σὲ κάθε γωνιά, ἔχουν στρίψει πρῶτοι κι ἐμεῖς ἀγκωμαχοῦμε γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν γωνία. Γιὰ τὴν ὥρα εἶναι δεδομένο αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Μὰ πρέπει νὰ ἔλθῃ, πρὸ κειμένου καὶ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός, ΟΛΟΙ μας, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ ἀνοίξῃ ΟΛΑ του τὰ χαρτιά. Τότε, καὶ μόνον τότε, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα. Μὰ γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα πρέπει νὰ πιάσουμε πᾶτο. Κανονικὸ πᾶτο… Ὄχι ὑποθετικό.

Τὴν γεωργία μᾶς τὴν ἐδίδαξαν …βάτραχοι!!!

φωτογραφία

(Visited 1,433 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Πίσω ἀπό τήν ἐπίθεσιν στήν ἱστορία μας μήπως κρύβεται ἡ ἐθνική διαίρεσις;

 1. Έχω κάνει έκτεταμένα σχόλια στο ΦΒ. Εδώ εν ολίγοις, η επιλογή του χάρτη με τις ετερόκλητες σημαίες σαν το κράχτη δια την ανάγνωση του άρθρου, ‘ηταν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ ΓΙΑΤΡΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Τοιούτου είδους αναρτήσεις/δημοσιεύματα πρέπει να περνάνε πολύ προσεκτικό proofreading and editing από πραγματικά ειδικούς και γνώστες, ούτως ώστε και ο σκοπός του συγγραφέα και η υπόθεσις και θέσεις για την Αλλάδα να εξυπηρετούνται επιτυχώς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπω στα σχόλιά μου στο ΦΒ,

  • Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιον Στέφανε. Ὁ χάρτης (κράχτης) ὅπως λές, παρουσιάστηκε γιὰ νὰ ἀποδομηθῇ κι ὄχι γιὰ νὰ «μαζέψῃ» κόσμο.
   Προσωπικῶς εἶμαι κατὰ τῆς διασπορᾶς ὑπερβολικῶν τίτλων, ποὺ στοχεύουν στὸ νὰ τραβήξουν κόσμο/ἀναγνῶστες.
   Ἐὰν ἔχῃς παρακολουθήσῃ τὶς ἀναρτήσεις μου, μᾶλλον …ἀντιπωλησιακὲς εἶναι.

   • Τὰ σχόλιά σου δὲν τὰ εἶχα διαβάση, διότι δὲν ὑπῆρχαν στὴν σελίδα σου. Τὰ «ἀνεκάλυψα» σήμερα σὲ σελίδα φίλου σου.
    Ἀπαντῶ καὶ γιὰ τὰ σχόλια ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα, ποὺ δὲν ἔγραψες:

    1ον. (λοιπόν) Ξένοι (μὴ ἑλληνομαθεῖς) ἐπισκέπτες στὴν σελίδα ΔΕΝ μπαίνουν διότι καὶ τὸ πολυτονικὸ τοὺς ἐμποδίζει ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχουμε τόσο μεγάλες …φιλοδοξίες. Δὲν στοχεύουμε ἐκεῖ καὶ δὲν προτιμοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς εἶναι εὔκολο. Στόχος μας, φίλοι μας, ἀναγνῶστες μας παραμένουν Ἕλληνες.
    2ον. Ὁ χάρτης ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ τοὺς σχεδιασμοὺς ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν εἰκονική μας πραγματικότητα. Δὲν τὸν ἔφτιαξα ἐγώ, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔφτιαξαν ἐπίσης ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ παίζεται εἰς βάρος μας.
    3ον. Τὸ νὰ ἐθελοτυφλοῦμε συνειδητῶς, μᾶς μετατρέπει σὲ αὐτὸ ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ κάνουμε. Δῆλα δὴ συνειδητὰ κι ἐλεγχόμενα ὄντα, ποὺ ὅ,τι κι ἐὰν τοὺς ὑπαγορεύσουν θὰ τὸ κάνουν, δίχως πολλὲς ἀντιδράσεις. Ἡ πραγματικότης εἶναι αὐτὴ ποὺ βλέπεις στὸν χάρτη. Τὸ ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
    4ον. Τὸ πολυτονικὸ εἶναι ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ἐπιλογή, ἀφορᾶ σὲ ΕΜΕΝΑΝ, καθὼς καὶ σὲ λίγους, ὄχι γραφικούς, ἀλλὰ ἀπολύτως ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ γιὰ τὰ καλὰ ποὺ προσφέρει ἡ γλῶσσα μας, ὅταν τὴν χρησιμοποιῇ κάποιος μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Τὰ κείμενα γράφονται γιὰ ὅσους λοιπὸν ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ἀποφασίζουν νὰ συμμετάσχουν σὲ ἀπὸ κοινοῦ πορεία πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ποὺ πρὸ ἀνέφερα. Δὲν σκοπεύουν στὸ νὰ μειώσουν ἤ νὰ ἀπαξιώσουν κάποιον, ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ τὰ διαβάσῃ, οὔτε καὶ τὴν νέα τεχνολογία, ποὺ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ἀρνεῖται νὰ τὰ ὑποστηρίξῃ. Ἁπλῶς οἱ φίλοι μας δὲν στέκονται στὸ πολυτονικὸ ἀλλὰ σὲ αὐτὰ ποὺ γράφονται. Ἐὰν θέλαμε σκέτο κοινό, νὰ εἶσαι βέβαιος πὼς θὰ στοχεύαμε στὸ κοινό. Σαφῶς καὶ ὅσο περισσότεροι διαβάσουν τὶς καταγγελίες μας, θὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα τῆς ὅλης προσπάθειας. Ἀλλά μήπως πιστεύεις πώς οἱ περισσότεροι πού μαθαίνουν μίαν πληροφορία, τήν καταγράφουν ἐκεῖ πού πρέπει γιά νά «συνδεθῇ» μέ τά προηγούμενα καί τά ἐπόμενα;
    5ον. Μέσα στὸ ἄρθρον δίδονται ΟΛΕΣ οἱ παράμετροι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ ὅσα ἰσχυρίζομαι. Ἐπίσης δίδονται καὶ τὰ παρασκηνιακὰ δεδομένα. Στὸ πέρας τοῦ ἄρθρου δίδεται κι ἕνας σύνδεσμος συγκεκριμένος. Νομίζω πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα, τὰ θέματα τῆς παιδείας (κοινὰ μὲ τὰ ἐθνικά) καὶ τὰ θέματα τῆς γλώσσης (ἐπίσης κοινά) ἀντιλαμβάνονται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια πὼς πίσω ἀπὸ τὸν ἀφελληνισμό μας κρύβεται ὡς ἀποτέλεσμα-στόχος-προγραμματισμὸς ὁ παραπάνω χάρτης. Ἡ ἀνάληψις (ἐπισήμως) τῆς διακυβερνήσεως τῆς Θράκης ἀπὸ τοὺς «Γκρίζους Λύκους», εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπιβεβαίωσις τῶν ὅσων παρασκηνιακῶς στήθηκαν τόσες δεκαετίες.
    6ον. Τὸ νὰ βλέπουμε τὸ δάκτυλο καὶ νὰ χάνουμε τὸ δάσος, εἶναι μία ἄλλη πραγματικότης, ποὺ δομήθηκε πολὺ προσεκτικά, ἐδῶ κι αἰῶνες, καὶ ἀφορᾶ στὸ πῶς μᾶς ἐκπαιδεύουν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίζουμε τὸν κίνδυνο πρὶν μᾶς πλησιάσῃ (προμηθιακὴ στάσις), γιὰ νὰ προετοιμαζόμεθα ἀναλόγως γιὰ τὴν ἀντιμετώπισίν του. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ βέβαια εἶναι καὶ ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀνεκοινώθῃ στοὺς πληθυσμοὺς …κατόπιν ἑορτῆς, μοιράζοντας ἐλπίδες καὶ παραπληροφορήσεις γενικῶς, ἀλλὰ καὶ τώρα, ποὺ οἰ περισσότεροι, γιὰ παράδειγμα, ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πορτοφόλι τους, τὸ ποδόσφαιρο, τὴν γκόμενα, τὸ ἐὰν εἴμαστε ἤ ὄχι ῥατσιστές, τὴν Μύκονο ποὺ χάνουν, τὴν ἀποτρίχωσίν τους καὶ τέλος πάντων μὲ ὅλα τὰ ἄσχετα, γιὰ νὰ διαπιστώσουν κάποιαν στιγμὴ πὼς …ναί, ἴσως, μπορεῖ πράγματι νὰ χάνουμε τὴν Θράκη, ἀλλά τί μποροῦμε νά κάνουμε τώρα πιά;

    Τέλος, ὅταν θέλῃς κάποιος νὰ διαβάσῃ κάτι συγκεκριμένο, τοῦ δίδεις τὸν ἀκριβῆ σύνδεσμο.

Leave a Reply