Μία φιλόξενος λίμνη…

Λίμνη τῆς Καστοριὰς «Μία φιλόξενη λίμνη»

Τὸ μεγάλο ταξείδι, γιὰ ὅλα τὰ ἀποδημητικά, ἔχει πλέον ἀρχίση.
Ἐρχόμενα ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ἀφρικὴ θὰ διανύσουν πολλὲς χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ να φθάσουν στὰ μέρη ἀναπαραγωγῆς τους, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕως τὶς χῶρες τοῦ μακρινοῦ βορρᾶ. Συνέχεια

Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης…

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus).

Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης...1
Αὐτὸ τὸ εἶδος γίνεται ὅλο καὶ πιὸ σπάνιο γι’ αυτὸ τὸν λόγο μοῦ προεκάλεσε ἰδιαίτερη χαρὰ τὸ κοπαδάκι 10 ἀτόμων ποὺ εὑρέθη περαστικὸ σήμερα στὴν λίμνη τῆς Καστοριᾶς, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ φωτογραφίζω αὐτὸ τὸ εἶδος στὴν λίμνη. Μοιάζει ὀπτικὰ μὲ τὴν Τουρλίδα (Numenius arquata) εἶναι ὅμως μικρότερος καὶ μὲ Συνέχεια

Ξεψυχισμένοι κορμοράνοι

 Ὁ λιμὸς τῶν κορμοράνων

Μαμά, μαμά… Πᾶμε νὰ δοῦμε τὴν λίμνη ποὺ ἐπάγωσε!!!

Τὸ θέατρο ἔχει στηθεῖ, περιχαρεῖς προστρέχουν ὅλοι, Καστοριανοὶ καὶ τουρίστες νὰ πιάσουν πρώτη θέσι. Πανέμορφο τὸ θέαμα. Ἡ λίμνη δὲν παγώνει πάντα, σὲ ἀντίθεσι μὲ ἐφέτος ποὺ ἐπιμένει ἐδῶ καὶ τέσσερεις ἑβδομάδες νὰ μένῃ πεισματικῶς κρυμμένη κάτω ἀπὸ τὸν πάγο.  Συνέχεια

Θαλασσαετὸς κατὰ ἀρκούδας!!!

Ἀετὸς ἐπιτίθεται σὲ ἀρκούδα!!!

Ὅταν ἡ λίμνη παγώνῃ, πολλὰ περίεργα συμβαίνουν.

Εἰκόνες ἀπὸ national Geografik ζοῦμε τὶς τελευταίες ἡμέρες στὴν Καστοριά.

Θεωροῦσα ἀπίστευτο τὸ γεγονὸς νὰ φωτογραφίσω μίαν ἀρκούδα ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη, νὰ τρέφεται μὲ νεκροὺς κύκνους.
Συνέχεια

Βόλτες …ἀρκουδίσιες στὴν Καστοριά!!!

Αὐτὴ ἡ Ἀρκουδίτσα εἶναι ποὺ ἀνεστάτωσε σήμερα τὴν πόλι τῆς Καστοριᾶς, μὲ τὶς βολτίτσες ποὺ ἔκανε ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη.

Συνέχεια