Τὰ πουλιὰ τῆς λίμνης…

Τὰ πουλιὰ τῆς λίμνης...12

Νεροκοτσέλα

Νεροκοτσέλα

 

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Καμπίσια Πέρδικα

Καμπίσια Πέρδικα

Στὸ κυνῆγι τοῦ βατράχου

Στὸ κυνῆγι τοῦ βατράχου

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Γκισάρι (Aythya ferina)

Γκισάρι (Aythya ferina)

Πορτραῖτο Κρυπτοτσικνιὰ

Πορτραῖτο Κρυπτοτσικνιὰ

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.

Τὰ πουλιὰ τῆς λίμνης...32

Ἀλκυόνη (Alcedo atthis)

Ἀλκυόνη (Alcedo atthis)

Καστανοπαπαδίτσα (Parus palustris)

Καστανοπαπαδίτσα (Parus palustris)

Δεντροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Δεντροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Ἀλκυόνη (Alcedo atthis)

Ἀλκυόνη (Alcedo atthis)

Πρασινοκέφαλη by night.

Πρασινοκέφαλη by night.

Τὸ φάντασμα τῆς νύκτας. Τὸ Νυκτοποῦλι, ποὺ δὲν τὸ βλέπουμε ποτέ,  ἀλλὰ ζεῖ γύρω μας.

Τὸ φάντασμα τῆς νύκτας.
Τὸ Νυκτοποῦλι, ποὺ δὲν τὸ βλέπουμε ποτέ, ἀλλὰ ζεῖ γύρω μας.

Καμπίσια Πέρδικα

Καμπίσια Πέρδικα

Γερακίνα

Γερακίνα

Μουστακαλῆς (Panurus biarmicus)

Μουστακαλῆς (Panurus biarmicus)

Δεντροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Δεντροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Γερακίνα μὲ νεαρὸ (μᾶλλον) Λαφιάτη.

Γερακίνα μὲ νεαρὸ (μᾶλλον) Λαφιάτη.

Φλῶρος (Carduelis chloris)

Φλῶρος (Carduelis chloris)

(Buteo buteo) Γερακίνα

(Buteo buteo) Γερακίνα

Καλημᾶνα (Vanellus vanellus) Πολυκάρπη Καστοριά

Καλημᾶνα (Vanellus vanellus) Πολυκάρπη Καστοριά

Δενδροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Δενδροτσομπανᾶκος (Sitta europaea)

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ Καρβουνιάρη, ἄς ἀνεβάσῳ ἕναν.

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ Καρβουνιάρη, ἄς ἀνεβάσῳ ἕναν.

Καλόγερος (Parus major)

Καλόγερος (Parus major)

Τὰ πουλιὰ τῆς λίμνης...3

(Buteo buteo) Γερακίνα

(Buteo buteo) Γερακίνα

Ἐλατοπαπαδίτσα (Parus ater)

Ἐλατοπαπαδίτσα (Parus ater)

Καρδερίνα ( Carduelis carduelis)

Καρδερίνα ( Carduelis carduelis)

Σπῖνος Φαλακρὸ (Fringilla coelebs)

Σπῖνος Φαλακρὸ (Fringilla coelebs)

Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)

Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)

Τυτῶ-πορτρέτο

Τυτῶ-πορτρέτο

Μουστακαλῆς (Panurus biarmicus) Πολυκάρπη.

Μουστακαλῆς (Panurus biarmicus) Πολυκάρπη.

Τυτῶ ἤ Ἀνθρωποποῦλι (Tyto alba)

Τυτῶ ἤ Ἀνθρωποποῦλι (Tyto alba)

Μπεκατσίνι ( Gallinago gallinago) Πολυκάρπη

Μπεκατσίνι ( Gallinago gallinago) Πολυκάρπη

Σὲ ἐναέριες ἐπιδείξεις τὰ Γκισάρια σήμερα στὴν λίμνη

Σὲ ἐναέριες ἐπιδείξεις τὰ Γκισάρια σήμερα στὴν λίμνη

 

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος
ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, έδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδὼ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 254 times, 1 visits today)
Leave a Reply