Κῦττα βρὲ παιδί μου κάτι …«πατριῶτες ἐθνικιστές»!!!

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μοῦ ἔστελνε μηνύματα προεκλογικὰ (τὸ 2012) καὶ μὲ θριαμβευτικὸ τρόπο μὲ καλοῦσε νὰ συμμετάσχω στὸν διαφαινόμενο θρίαμβο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, τονίζοντάς μου ὅτι δὲν μπορῶ νὰ δηλώνῳ ἐθνικιστὴς καὶ να μὴν τοὺς ἀκολουθῷ. Συνέχεια

Πᾶρε ἕναν …ἄνδρα Μπούκουρα!!!

Ἐγὼ μάλλον πρέπει νὰ εἶμαι ἀπὸ ἄλλον πλανήτη. Δὲν ξέρω ἀπὸ ποιόν. Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸν δὲν εἶμαι… Ἀποκλείεται…
Δὲν καταλαβαίνω, δὲν συμμερίζομαι καὶ δὲν συμπονῶ τὸν ὁποιονδήποτε ἤ τὴν ὁποιανδήποτε, ἀρνεῖται νὰ πληρώσῃ τὸ τίμημα τῶν ἐπιλογῶν του (ἤ της).
Κι αὐτὸ ποὺ εἶδα στὴν βο(υ)λὴ νὰ συμβαίνῃ, μὲ τὸν Μπούκουρα, ποὺ ἔμπηξε τὰ κλάματα, σὰν κατακαϋμμένη χήρα, τί νά σᾶς πῶ;
Μὲ ξεπέρασε…

Ἤξερα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐγὼ τὰ ἤξερα αὐτά, πὼς ὅταν κάνῃς κάποιες ἐπιλογές, καλὲς ἤ κακές, ὀφείλεις καὶ νὰ πληρώσῃς τὸ ἀνάλογον τίμημα, ἐὰν δὲν «σοῦ βγοῦν».  Δὲν ἤξερα πὼς πᾶς σούρνοντας καὶ ἐκλιπαρῶντας γιὰ συγγνώμες, σὰν μετανοημένη μοιχαλίδα, γιὰ νὰ σώσῃς κάτι ἀπὸ τὰ ἄσωστα… Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 13 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Φυλάκισαν καὶ τὸν Μπούκουρα.
  Ἄς μὴν ἐπαναλαμβάνομαι.
  Εἶναι περιττόν…
  Ἡ ἔννοια τοῦ δικαίου ἔχει χαθῇ… Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 11 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Τ(σ)τσόπουλεν ἀπεχώρησε τοῦ τΣΥΡΙΖΑ.
  Ναί, ἔκανε δεκτὴ τὴν παραίτησιν τὸ Ἀλεξέι.
  Δὲν φεύγει ὅμως ἀπὸ τὴν πολιτική. Παραμένει ἀνεξάρτητος…
  Εὐτυχῶς δῆλα δή…
  Φαντάζεστε, ἐν μέσῳ κρίσεως, νά ξεκινήσῃ τίς ἐπιδρομές, πρό κειμένου νά …τακτοποιήσῃ καί τό ὑπόλοιοπν μισό τῶν Ἀθηνῶν;
  Ἄ πὰ πά…
  Οὔτε νὰ τὸ σκεφθῶ θέλω… 
  Πάντως δὲν στενοχωριέμαι… Ὅλο καὶ κάπου θὰ βρῇ …τροῦπα γιὰ νὰ χωθῇ!!! Συνέχεια