Ῥομποτικὰ συστήματα στὸν ῥωσσικὸ στρατό…

Ῥομποτικὰ συστήματα στὸν ῥωσσικὸ στρατό...Ἡ παρουσίασις νέων καὶ ἄκρως ἐξελιγμένων ὀπλικῶν συστημάτων ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ἔχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο θεωρῶ…

Μιλᾶμε γιὰ ἕνα μπαρὰζ ἀποκαλύψεων, τόσο στὰ πεδία μαχῶν τῆς Συρίας, ὅσο καὶ σὲ στρατιωτικὲς ἐκθέσεις ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ. Συνέχεια

WiMAX καὶ ἕνα χαμένο ἀκόμη τραῖνο τῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Εγέννετο Wi-MAX.

Στο μυαλό των περισσοτέρων ειδικών και τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο, ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει η εικόνα , ενός ασύρματου κόσμου, για την  αρχικά μετάδοση και  πρόσβαση στο web, αλλά και σαν επόμενο βήμα, την εκμετάλλευση του συνόλου των υπηρεσιών του. Το χαρακτηριστικό του θα έπρεπε να είναι η ευελιξία, η φορητότητα, η μεγάλη ταχύτητα δεδομένων, η θωράκισή του  σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και η όσο το δυνατόν καλλίτερη συμβατότητά του με υπάρχουσες δομημένες υποδομές και εξοπλισμό, του ΙΤ κόσμου. Συνέχεια

Τὰ ἀσήμαντα σημαντικά!

Το σύστημα κατάφερε να κάνει τα σημαντικά ασήμαντα και τ’ασήμαντα σημαντικά. Συνέχεια

Τεχνολογία ΔΙΧΩΣ πνευματικότητα.

Τὸ μεγάλο «δυστύχημα» τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι πὼς ἀνεπτύχθη τεχνολογικῶς χωρὶς παράλληλα νὰ ἐξελιχθῇ πνευματικῶς…
Μόνο ἡ ἐπιστροφὴ στὴν βάσι, δηλαδὴ στὸ Ἑλληνικὸ Ἰδεῶδες εἶναι αὐτό που θὰ ἀποκόψη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα . Συνέχεια

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! Ἀνθρώπινα ὄργανα γιὰ μεταμόσχευση μὲ …3D ἐκτυπωτή!!!

Βεβαίως τα συστήματα τρισδιάστατων εκτυπωτών μπορούν να κάνουν θαύματα με σοκολάτα, να δημιουργήσουν παπούτσια, να επιδιορθώσουν αυτοκίνητα και να βοηθήσουν αστροναύτες και άλλους πολλούς . Ωστοσο οι επιστήμονες εργάζονται πάνω στη δημιουργία πρότυπων που δεν είναι άπλα για διασκέδαση. Αναπτύσσουν, τρισδιάστατα συστήματα που μπορούν να σώσουν και να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων με την «εκτύπωση» έξωλειτουργικων ανθρώπινων οργάνων. Συνέχεια

Τί ἀπό τά δύο;

Τὸ πρῶτο παιδὶ ἔχει πολλὰ νὰ κάνῃ. Πάρα πολλά.
Ἔχει νὰ πατᾷ εἰκονικὰ πλήκτρα, νὰ ἐπιλέγῃ παιχνίδια, χρώματα, εἰκονικὴ δράσιν…
Ἔχει νὰ ἐπιλέξῃ ἀπὸ τὸ ἐὰν θὰ ταξειδεύσῃ στὸ διαδίκτυον ἤ ἐὰν θὰ μιλᾷ μὲ τοὺς φίλους του…
Ἔχει νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κάνῃ εἰκονικὰ ταξείδια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἤ στὸ διάστημα….
Ἀλλὰ δὲν ἔχει κάτι ἰδιαιτέρως πολύτιμο καὶ δὲν θὰ τὸ διδαχθῇ ποτέ:  Ούδέποτε θὰ μάθη τοὺς κανόνες τοῦ σεβασμοῦ πρὸς κάθε ὄν, φυσικὸ νόμο ἤ συμπαντικὴ κατάστασιν. Θὰ τὰ μετατρέπη ΟΛΑ μέσα του σὲ εἰκονικὲς εἰκόνες καὶ θὰ ἐξαρτῶνται, τὰ πάντα, ἀπὸ τὶς διαθέσεις του, νὰ πληκτρολογήσῃ ἤ ὄχι… Συνέχεια