WiMAX καὶ ἕνα χαμένο ἀκόμη τραῖνο τῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Εγέννετο Wi-MAX.

Στο μυαλό των περισσοτέρων ειδικών και τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο, ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει η εικόνα , ενός ασύρματου κόσμου, για την  αρχικά μετάδοση και  πρόσβαση στο web, αλλά και σαν επόμενο βήμα, την εκμετάλλευση του συνόλου των υπηρεσιών του. Το χαρακτηριστικό του θα έπρεπε να είναι η ευελιξία, η φορητότητα, η μεγάλη ταχύτητα δεδομένων, η θωράκισή του  σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και η όσο το δυνατόν καλλίτερη συμβατότητά του με υπάρχουσες δομημένες υποδομές και εξοπλισμό, του ΙΤ κόσμου.

Οι ιθύνοντες αυτής της ιδέας, στο επόμενο στάδιο συνέλαβαν την ιδέα του WiMAX, που σε συνεργασία και υποστήριξη απο την Intel, ανακοινώθηκε σαν το πρωτόκολλο μεταδόσεως δεδομένων 802.16x και υποσχόταν πάρα πολλά σαν συνεισφορά στον τρόπο δικτυώσεως με ασύρματες συσκευές. Τι όμως αντιπροσωπεύει το όνομα Wi-MAX;

Ο όρος Wi-MAX είναι συντόμευση των αρχικών για την περιγραφή των όρων Worldwide Ιnteroperability Μicrowave Αccess και δεν αντιπροσωπεύει τίποτα παραπάνω από το σύνολο των standard που χρησιμοποιεί ο κάθε πάροχος για την ασύρματη μετάδοση δεδομένων και τον προκαθορισμένο εξοπλισμό, για τον σκοπό αυτό.  Η μελλοντική υπόσχεση από την χρήση της παραπάνω δικτυώσεως, επικεντρώνεται στην όσο το δυνατόν καλλίτερη εξίσωση, κόστους συντηρήσεως, εγκαταστάσεω και χρήσεως, προς τις υπηρεσίες για τον τελικό χρήστη.

Χαρακτηριστικά.

Το Wi-MAX αν και ασύρματος τρόπος δικτυώσεως, εντούτοις ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά έχει με τα γνωστά μας 802.11x που έχουμε στα σπίτια μας. Τα διαφορετικά του χαρακτηριστικά βρίσκονται στα ακόλουθα:

Εμβέλεια– ακτίνα μεταδόσεως

Στην εμβέλεια που, εξηρτημένης πάντα της συχνότητας, μπορεί να επεκταθεί ως και στα 3,5 με 4,5χλμ σε μη οπτική ζεύξη και στα 10-12χλμ. αν η κεραία/συσκευή λήψεως βρίσκεται εντός οπτικού πεδίου.
Η συχνότητα μεταδόσεως εδώ παίζει πάντα τον καθοριστικό ρόλο, καθώς σε κάθε MHz αυξήσεως, επικρατεί η εξίσωση που λέει ότι  υπάρχει μικρότερη διεισδυτικότητα (penetration), σε σχέση με την δυνατότητα μεταδόσεως δεδομένων (capacity bandwidth). Οπότε στα δίκτυα GSM (τα γνωστά μας κινητά τηλέφωνα) στα 900MHz και 1800MHz, ναι μεν η δυνατότητα καλύψεως είναι πολύ μεγάλη, αλλά αντίστοιχα μικρότερη είναι και η δυνατότητα μεταφοράς πολλών δεδομένων στις συσκευές μας. Για αυτό και οι εταιρείες προχώρησαν στην δημιουργία 3G και GPRS δικτύων που όμως προς το παρόν, δεν έχουν αποφέρει τα αποτελέσματα που περίμεναν. Στο Wi-MAX, η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ανέρχεται στα 5 bps/Hz, με σημερινό όριο για την αρχιτεκτονική του που όμως είναι εφικτά μόνο σε ιδεατές συνθήκες. Να τονισθεί εδώ ότι οι ιδεατές συνθήκες σημαίνουν την μετάδοση των RF συχνοτήτων, χωρίς απώλειες σε κενό περιβάλλον (μηδενικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και εκπομπές), κάτι που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.

Φορητότητα.

Εδώ τα πράγματα είναι λίγο συγκεχυμένα. Φορητότητα στον ΙΤ κόσμο, θεωρείται η εγκατάσταση μια ασύρματης NIC στον φορητό υπολογιστή μας και η σύνδεση του με κάποιο access point σε προκαθορισμένη τοποθεσία (webcafe,hot spots , κτλ.). Στον κόσμο του Wi-Max όμως αυτό, φέρεται ώς μερική αλήθεια. Η συνδεσμολογία αυτή, δεν καλύπτει πλήρως πλέον τον όρο φορητότητας.

Το όνειρο κάθε χρήστη και τεχνικού  ήταν να μπορεί να είναι στο διαδίκτυο, εν κινήσει και όχι καθισμένος και περιορισμένος σε κάποιο χώρο, που θα του διέθετε κάποια σύνδεση μέσα από access point. Θα θέλαμε όλοι μας λοιπόν, να ήμασταν εν κινήσει, στο αυτοκίνητο, στο τραίνο, στο πλοίο κτλ, και να είχαμε μόνιμη σύνδεση. Αυτό λοιπόν επετεύχθη με το τελευταίο πρωτόκολλο του Wi-Max. Το 802.16e

802.16e.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις ανακοινώσεις βάσει του 802.16-2004 standard αλλά και με τις προτιμήσεις των μελών του WiMAX forum (ομάδα εταιρειών που ασχολούνται με το WiMAX) το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, είναι το μοναδικό που μπορεί να φέρει τα ποθητά χαρακτηριστικά της πλήρους φορητότητας.

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις φήμες που θέλουν να ορίζουν τα καινούρια standards, θα φέρει χαρακτηριστικά , όπως δυνατότητα λήψεως και μεταδόσεως δεδομένων εν κινήσει, μέ ταχύτητα χρήστου και οχήματος, έως και 120χλμ την ώρα. Θα έχει το χαρακτηριστικό άμεσης συνδεσιμότητας χρήστου και παρόχου, χωρίς την μεσολάβηση κάποια άλλης κεραίας (σταθμού βάσεως), από την μεριά του τελικού χρήστου. Η συχνότητα που χρησιμοποιείται συνήθως σε διεθνές επίπεδο είναι στα 3,5GHz, όπου ειδικά στην Ελλάδα, όλες οι άδειες έχουν ήδη διατεθεί. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ πάντως πώς η φορητότητα μέ μια τέτοια ασύρματη σύνδεση θα είναι «διάφανη» για τους χρήστες. Δηλαδή ακριβώς οπως μεταδίδεται το σήμα κινητών τηλεφώνων από κυψέλες/κεραίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μπορεί να μεταδίδεται το σήμα πανελλήνια, χωρίς αυτό να γίνεται αισθητό στον χρήστη (π.χ. διακοπές και αλλοιώσεις).

Το μόνο ίσως σημείο προσοχής, είναι η πλήρη ασυμβατότητα με συσκευές προηγουμένων πρωτοκόλλων ασύρματης μεταδόσεως, ακόμα και αν είναι του ίδιου τύπου (Wi-MAX 802.16d – 802.16d+) , που καθιστά ουσιαστικά μονόδρομο, την παρακολούθηση και χρήση του συγκεκριμένου τρόπου μεταδόσεως δεδομένων και προσβάσεως στο web.

Ποιό είναι το κέρδος του τελικού χρήστου;

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεταδόσεως (802.16e) παρουσιάζει το μοναδικό χαρακτηριστικό που στην Ελλάδα ειδικά θα καταρρίψει το μονοπώλιο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο απο την εταιρεία του ΟΤΕ (αν ο συγκεκριμένος πάροχος δεν εκμεταλλευθεί την δική του άδεια χρήσεως συχνότητας).

Προσφέρει την ασύρματη και άμεση σύνδεση του τελικού χρήστου απευθείας με τον πάροχο του, χωρίς να περιμένει για διάθεση DSLAM, ports, και εγκατάσταση δομημένης καλωδιώσεως όπως γίνεται για τις ενσύρματες συνδέσεις σε δίκτυα τηλεφωνίας. Ο τελικός χρήστης δηλαδή θα έχει στην διάθεση του σύνδεση τατύτητας εφάμιλη με DSL, μόνο που θα γίνεται ασύρματα, χωρίς περαιτέρω αιτήσεις και λοιπά γραφειοκρατικά μπερδέματα. Άμεσα μετά από την αγορά του συνδρομητικού πακέτου από κατάστημα, το μόνο που θα έχει να κάνει, θα έιναι να ενεργοποιήσει την σύνδεση του, απλά και μόνο ενεργοποιώντας την συμβατή ασύρματη κάρτα δικτύου του (συμβατή με Wi-MAX).

Αναλογιζόμενοι τώρα, ότι στον ορίζοντα , υπάρχει και η οριοθέτηση των υπηρεσιών και των standards για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, όπου και θα οριστικοποιήσουν τις δυνατότητες του, υπηρεσίες με QoS(Quality of Service), σαν το VoIP (Voice over IP) και σαν το bandwidth streaming για TV και online services, θα είναι προσιτές ακόμα και αν βρίσκεται ο τελικός χρήστης εν κινήσει,  μέσα στο αυτοκίνητο του ή σε κάποιο άλλο όχημα, ταξιδεύοντας.

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Έχει έρθει ήδη αλλά να το προλογίσουμε λίγο. Υπήρξε πιλοτικό πρόγραμμα με εταιρεία φορέα τηλεπικοινωνιών το 2006 (Tellas) που προχώρησε σε εφαρμογή του Wi-MAX επάνω από WCDMA , μάλιστα σε συνθήκες και δοκιμασίες πραγματικού περιβάλλοντος (Bandwidth on Demand, VoIP, Video streaming, QoS, Mobility) που θα γίνουν για το επερχόμενο πρωτόκολλο 802.16e. Τα αποτελέσματα ήταν παραπάνω από ικανοποιητικά, καθώς σε απόσταση 2.5km (μέσο όρο) από την κεντρική κεραία αναμεταδόσεως, ο τελικός χρήστης μπορούσε να απολαύσει πρόσβαση στα 4-5Mbps πραγματικής ταχύτητας (μέσο όρο τα 1,5-2Mbps) και χωρίς κανένα πρόβλημα, VoIP τηλεφωνία σε ποιότητα ψηφιακού σήματος, ΧΩΡΙΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ.

H διαδικασία περιείχε μετρήσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής, όπου το μέγιστο της αποστάσεως ήταν στα 3,8km με σύνδεση στα 2.5 Mbps περίπου και τηρουμένων των υπηρεσιών που έδινε ο πάροχος μέσα από την συχνότητα του Wi-MAX. Η μέτρηση περιελάμβανε χρήση   προγραμμάτων που έχουμε όλοι. Από Ρ2Ρ δίκτυο μέχρι και media streaming (video) μέσα από τον media player που περιείχε το λειτουργικό. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα, ενώ εμείς μιλούσαμε στο VoIP τηλέφωνο πηγαίνοντας από σημείο σε σημείο, εντός του αυτοκινήτου. Για την ακρίβεια, όπως θα δείτε και στην παρακάτω εικόνα, είχαμε:

–         Email client ανοιχτό.

–         ftp browser ανοιχτό.

–         P2P δίκτυο.

–         Web Browser

–         Video on Demand

–         VoIP λειτουργία με Skype ή με την αναλογική συσκευή της δοκιμής που έπαιζε μέσα από Soft-Switch PSTN.

Αυτά όπως είπαμε, για να το τονίσουμε  σε κίνηση με 30-50km την ώρα, μέσα σε αυτοκίνητο, με μια μόνο συσκευή που δούλευε σαν ΝIC για εμάς και φυσικά χωρίς κανένα καλώδιο και καμμία σύνδεση με καλώδιο σε τοίχους ή υποχρεώσεις προς τρίτους (βλ. ασύρματα access points), πέρα από τον πάροχο-φορέα του πιλοτικού.

Ξεκινήσαμε λοιπόν μια ομάδα τεχνικών, διαφόρων εθνικοτήτων μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε διάφορα σημεία, εντός μιας ακτίνας 2-5km στο εύρος εκπομπής, να κάνουμε μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων. Οι μετρήσεις ακολουθούν αλλά πρέπει να περιγράψω το αστείο της εικόνας, για να καταλάβετε ακόμα καλλίτερα τις συνθήκες.

 Φανταστείτε τέσσερα άτομα, κάποιων «διαστάσεων» (καλοπερνάμε βλέπετε!), νύκτα, με συσκευές μετρήσεως και laptops, εντός μικρού αυτοκινήτου. Η εικόνα αυτή, να κινείται εντός πόλεως, στην χρονική περίοδο ακριβώς μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Ίσως για αυτό όταν κάναμε μέτρηση κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, να μας είχαν κυκλώσει διάφοροι τύποι με παλτά και γυαλιά, μέσα στο Πάσχα και βράδυ. Μάλλον δεν θα το ξανακάνουμε…..

Αποτελέσματα Μετρήσεων.

WiMAX καὶ ἕνα χαμένο ἀκόμη τραῖνο τῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα.μετρήσεις με πραγματική ταχύτητα με ειδικά εργαλεία λογισμικού

Οι μετρήσεις φαίνονται και από την εικόνα ότι πήγαν τότε πολύ καλλίτερα από όσο περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι.

Από όσο φαίνεται, με ένα πρόχειρο benchmark, είχαμε ένα maximum peak transfer, σε τελικό χρήστη, της τάξεως των 4,4Mbps περίπου και με μέσο όρο κοντά στα 1,75mbps, πραγματικής ταχύτητας (!!!), σε απόσταση 2,5km , χωρίς οπτική επαφή (!!!) και εν κινήσει (20km εκείνη την ώρα στο κοντέρ του αυτοκινήτου). Τα προγράμματα είναι νομίζω ορατά στην εικόνα, αλλά ας τα επαναλάβουμε.

-Streaming media player (video)

-Download manager , με αρχεία από τον ftpserver.

-Firefox browser.

-P2P torrent ( !!!! )azureus client (taskbar)

Και φυσικά VoIP υπηρεσία, καταπληκτικής ποιότητας και ακουστικότητας, που προερχόταν κυρίως από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της εταιρείας που παρείχε τον εξοπλισμό για το πιλοτικό μας έργο. Δυστυχώς είμαστε σε άρθρο και δεν είναι εύκολο να παραθέσω την ακουστική συνομιλία, αλλά νομίζω ότι αρκεί να πω, πως τα headers του κάθε πακέτου VoIP για upload, από τα απαιτητικό 54kbps upload per connection, έγινε 8kbps αφού με διαδικασία strip, είχαν αφαιρεθεί όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία (fragments) της συνομιλίας μας. Φυσικά το ίδιο benchmarking έγινε σε διάφορα σημεία, εντός εμβέλειας, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας , και πάντα οι ενδείξεις ήταν παραπλήσιες και χωρίς σημαντικές παρεκκλίσεις. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες και περισσότερα επιχειρήματα για τις δυνατότητες του Wi-Max δικτύου.

Να σημειωθεί μόνο πως μπορεί να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία στην πλήρη εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Wi-Max. Αυτή όμως θα προέρχεται κυρίως από τις δυνατότητες του υπολογιστή σας, καθώς τα δικά μας notebooks, κατέρρευσαν ουκ ολίγες φορές, μιας και η RAM και η υπολογιστική τους ισχύς δεν άντεξε τόσο φόρτο δεδομένων!!!!

Ερωτήματα

Αν και μέσω των παραπάνω μετρήσεων οφείλουμε να πούμε πως, με μια πρώτη ματιά τα ερωτήματα είναι αρκετά, θεωρώ ότι καλό είναι να ανακεφαλαιώσουμε σε πιο απλά Ελληνικά και ίσως πιο «ωφέλιμα» για το κέρδος χρηστών αλλά και φορέων.

-Το 802.16x λοιπόν είναι ο αντικαταστάτης του ενσύρματου δικτύου;

Η απάντηση είναι όχι. Είναι όμως εναλλακτικός  τρόπος δικτυώσεως που θα δώσει το κάτι παραπάνω στους τελικούς χρήστες, στις επιχειρήσεις, αλλά πιθανόν και σε μελλοντικές εφαρμογές που λίγοι πραγματικά έχουν σκεφθεί όπως VoIP (voice over IP), VoD (Video on Demand), mobile Web access (που θα κοστίζει λίγο και θα παρέχει πολλά), κτλ. σε κίνηση!

-Τι χρειάζεται ο τελικός χρήστης για να έχει πρόσβαση σε αυτό;

Μετά την οριοθέτηση των standards για το 802.16e, η εξέλιξη θα είναι τέτοια, που σαν τελικοί χρήστες θα χρειαζόμαστε μια μόνο ασύρματη κάρτα δικτύου συμβατή με Wi-Max και θα έχουμε πρόσβαση σε τηλεφωνία ιντερνέτ και πολυμέσα διασκέδασης χωρίς καμία δέσμευση. Ακριβώς όπως γίνεται με την κινητή τηλεφωνία αλλά με δυνατότητα να μην κόβεται αυτό όταν κινούμαστε.  Σαφώς τώρα αν θέλουμε routers και άλλες δικτυακές συσκευές ενδιάμεσα θα υπάρχουν λύσεις. Αλλά το ζητούμενο είναι το να είσαι προσαρμόσιμος και ευέλικτος, μέσα στο Wi-Max και όχι δεσμευμένος πίσω από σταθερά σημεία. Ο τελικός χρήστης με αυτή την προοπτική, θα πηγαίνει στο κατάστημα θα αγοράζει την κάρτα/CPE ή ακόμα και το κινητό τηλέφωνο με ειδικό λογισμικό και θα το στήνει άμεσα, καθώς ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ mode. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις, driversκτλ. Αληθινό plug‘n play … και το ωραίο της ιστορίας;… ακόμα και σε linux ή android αφού η σύνδεση στο δίκτυο θα γίνεται μέσω κλασσικής τεχνολογίας TCP/IP

-Γιατί οι φορείς κινητής ή και σταθερού internet να δώσουν Wi-MAX; Τους συμφέρει;

Αν και σίγουρα, ένα τέτοιο άρθρο δεν είναι ικανό να δώσει όλα τα πλεονεκτήματα, αρκεί να πούμε πως, ειδικά με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό του πιλοτικού, δεν υπάρχει rollout τεχνικών συντηρήσεως ούτε μεγάλη ανάγκη για customer care, μιας και η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Όσον αφορά στο Business case, μπορώ να πώ το πιο απλό όλων… ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ… τηλεφωνία, web,VoIP,Video on Demand και φυσικά οι πάροχοι σε δικές τους υποδομές και όχι σε νοικιασμένα κυκλώματα.

Όμως το πανελλήνιο ασύρματο δίκτυο με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι φυσικά που εναντιώνεται στις μεταδόσεις με 3G και 4G που χρυσοπληρώνουμε όλοι για μερικά ΜΒ δεδομένων. Άρα εδώ μπορεί να βρίσκεται μια πολύ μεγάλη αιτία στο γιατί ακριβώς έχει πέσει σε λήθη η χρήση του WiMAX

-Είναι η Ελλάδα έτοιμη για το Wi-MAX;

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) σε μία μόνο πλειοδοσία, πούλησε όλη την άδεια χρήσεως της μπάντας του Wi-MAX, σε πανελλήνιο εύρος εκπομπής το 2007. Αν τώρα αναλογιστούμε τις εφαρμογές που μπορεί να προκύψουν απότην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας, ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει τηλέφωνο – δομημένες υποδομές, (τηλε-ιατρική, επικοινωνία, ταχυδρομείο, πρόσβαση σε εξυπηρέτηση κρατικών υπηρεσιών κτλ.) είναι σημαντικό να αναρρωτηθούμε γιατί ακόμα και σήμερα οι κάτοχοι αδείας φάσματος στα 3,5GHz συνεχίζουν και την κρατούν αδρανοποιημένη.

Το μέλλον είναι ασύρματο;

Αν όσα υπόσχεται το Wi-MAX γίνουν πραγματικότητα (από όσο φαίνεται μπορεί να το κάνει), τότε το σίγουρο είναι πως κερδισμένοι θα είναι όλοι. Αλλά κυρίως,  θα είναι οι τελικοί χρήστες, που θα έχουν αμέσως καλλίτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες του internet μέσω του TCP-IP οπουδήποτε και οποτεδήποτε στον κόσμο. Το κυριότερο όμως θα είναι εκείνο που θέλουμε όλοι. Μια εύκολη, απρόσκοπτη και καλλίτερη πρόσβαση στον κόσμο του internet.

Αναμείνατε λοιπόν όταν οριστικοποιηθούν τα standards του Wi-MAX, όσον αφορά στο 802-16e και φυσικά  ας ευελπιστούμε ότι οι ιθύνοντες των τηλεπικοινωνιών εδώ, δεν έχασαν ακόμα ένα τραίνο της τεχνολογίας.

Reference links:

Για το Wi-Max

http://www.wimax.com

http://wimaxforum.org

http://www.intel.com/go/wimax

http://www.wimaxxed.com

Εταιρίες συμμετοχής πιλοτικού  Wi-MAX:

http://www.tellas.gr

http://www.somanetworks.com

http://www.telecron.com

Ασφάλεια ασυρμάτων δικτύων:

http://www.fortresstech.com

http://www.rajant.com

Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας
IISCA Sec Group

Σημείωσις

Ἄν καὶ ἡ ἀσύρμανη τεχνολογία ΔΕΝ μοῦ ἀρέσῃ, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσῳ πὼς σὲ κάποιες περιπτώσεις εἶναι καὶ σημαντικὴ καὶ ἀπαραίτητη. Ἁπλῶς, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον τὸ wimax  τεθῇ σὲ ἐφαρμογή, τότε καλὸ θὰ ἦταν νὰ περιοριστῇ σὲ συγκεκριμένες, μὴ πυκνοκατοικημένες περιοχές, γιὰ τὴν ὑγεία τῶν κατοίκων.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Τὸ τελευταῖο πράγμα ποὺ ἔχει ἐρευνηθεῖ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς «ἀοράτου ἐπικονωνίας» στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.
Ἐὰν μάλιστα συνδυάσουμε καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν κινητῶν…
…ἔ, τότε…

Φιλονόη

(Visited 421 times, 1 visits today)
Leave a Reply