Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐγγίζεται ἡ …«ἁγία οἰκογένεια»;

Στὶς Εὐρωεκλογὲς στηρίζουμε ἀριστεῖα.
Στηρίζουμε τὴν κόρη τῆς καθηγητρίας τοῦ ΑΠΘ κυρίας Παναγιωταρέα.

Στηρίζουμε τὸν ἀγώνα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐνάντια στὴν ἐπέλαση τοῦ λαϊκισμοῦ. Συνέχεια

Πολλὰ …«σκοτάδια» (πάλι) ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολιν.

Ἐνδιαφέρουσες οἱ ἀνακοινώσεις. Ἡ μελέτη Λεφαντζῆ ἐπίσης σημαντική, γιὰ τὸ πῶς, πότε, καὶ μὲ ποιὸν τρόπο ἐδομήθησαν τὰ περὶ τοῦ μνημείου.
Αὐτὰ ὅμως ποὺ καὶ πάλι ΔΕΝ μᾶς εἶπαν ἦσαν ἐξ ἴσου σημαντικὰ καὶ σαφῶς πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς εἶπαν.
Διότι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἐντὸς τοῦ μνημείου ἐμεῖς μαθαίνουμε …ΤΙΠΟΤΑ!!! Συνέχεια

Ὅταν οἰ Βρεταννοὶ …«σκάλιζαν» τὸν τάφο τῆς …Παναγιωταρέα!

Οἰ Βρεταννοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ σκοτώνουν κακὰ κομμούνια, εἶχαν κι ἄλλα χόμπυ… Συνέχεια

Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.

Ἡ Ἄννα Παναγιωταρέα τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό μας Ἀντωνάκη Σαμαρᾶ ὐπεύθυνη τύπου τοῦ τάφου, στὸν λόφο Καστᾶ, στὴν Ἀμφίπολη.

Ὁ  Δημήτρης Παντερμαλῆς εἶναι σύζυγος τῆς Παναγιωταρέα καὶ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.στο Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως. Συνέχεια