Πρωτομαγιὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν κόσμο.

H πρώτη Μαΐου είναι συνδεδεμένη με μια διάθεση πιο ανάλαφρη. (Και) φέτος μας βρίσκει σε προεκλογική περίοδο. Ευκαιρία λοιπόν να αποδράσουμε και να ξεφύγουμε από τα καθημερινά προβλήματα. Η ημέρα θα βρει πολλές οικογένειες στην εξοχή,να μαζεύουν λουλούδια και να έρχονται κοντά στη φύση (καιρού επιτρέποντος).  Όμως αυτή η ημέρα δεν είναι τυχαία.

Είναι αφορμή για έθιμα και εκδηλώσεις που έχουν την ρίζα τους στην αρχαιότητα. Από γενιά σε γενιά έχει περάσει το έθιμο του μαγιάτικου στεφανιού, που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά, μια γιορτή της άνοιξης και της φύσης. Είναι η λεγόμενη κατά την αρχαιότητα «γιορτή των ανθέων». Ιδρύθηκε πρώτα στην Αθήνα, όπου με μεγαλοπρέπεια βάδιζαν προς τα ιερά πομπές με κανηφόρες, που έφερναν άνθη. Έπειτα τα Ανθεστήρια διαδόθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας και πήραν πανελλήνια μορφή. Όλες οι εκδηλώσεις της ημέρας ήταν αφιερωμένες στην γονιμότητα και την καρποφορία της γης.
Συνέχεια

Ὑπερασπιζόμενοι τὴν Πρωτομαγιὰ ὡς …ἐργατική!!!

Ἀναμνήσεις τῆς «Ἐργατικῆς Πρωτομαγιᾶς» στὶς χῶρες τοῦ κομμουνιστικοῦ παραδείσου (πρώτη φωτογραφία).

Ὁμολογία Ἕλληνος τῆς Ἀλβανίας: «Ἐμεῖς κάναμε πὼς δουλεύαμε κι αὐτοὶ ἔκαναν πὼς μᾶς πλήρωναν»,  ὅταν ἐρωτήθη γιὰ τὸ πῶς περνοῦσαν στὸν «παράδεισο τοῦ Χότζα». Συνέχεια

Θέλουμε «ἐργατική» Πρωτομαγιά;

Ἀνάθεμα κι ἐὰν ξέρουν πολλοὶ ἀριστεροὶ τὸ τὶ ἑορτάζουν τὴν 1η Μαΐου….

Ἀπό ποῦ βγῆκε τό «ἐργατική»;;; Συνέχεια

Ὑπὲρ τῆς …κλιματικῆς ἀλλαγῆς διαδηλώνουν στὶς ΗΠΑ!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν Πρωτομαγιὰ

Μὲ τὸν νοῦ στὴν σημερινὴ Πρωτομαγιά, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ μηνός, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ θεότητα Μαία (ῥωμαϊκὰ Maia-Μάγια), ποὺ σημαίνει τροφὸς καὶ μητέρα, ποὺ ὅμως τελικῶς εἶναι ἡ γῆ.
Μία ἡμέρα ἑορτῆς τῶν λουλουδιῶν τῆς Ἀνοίξεως, ὡς μία εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦμε τὰ προβλήματα καὶ τὴν προστασία τοῦ πλανήτου μας. Συνέχεια

Διότι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν εἶναι …Ἀργία!!!

Ἡ Ἄνοιξις, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐτιμᾶτο μὲ πολὺ μεγάλες ἑορτὲς καὶ προσφορές, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουν ὅλοι οἱ τότε κάτοικοι τοῦ πλανήτου, τὴν σημαντικότητά της γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ Ἐαρινὴ Ἰσημερία ἦταν (καὶ τείνει νὰ ἐπαναπροσδιορισθῇ) ὡς μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἑορτὲς παγκοσμίως, τοὐλάχιστον γιὰ τὸ Βόρειο Ἡμισφαίριον. Ἴχνη (ἢ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀκόμη καὶ ἐμφανέστατες ῥίζες) διαπιστώνονται σὲ πολλοὺς λαούς, ποὺ ἐξαρτῶντο ἀπὸ τὴν καρποφορία τῆς Γῆς .

Συνέχεια

Ἡ Πρωτομαγιά σὲ τοῦτο τὸ κόκκινο ἂς εἶναι ἀφιερωμένη.

Ἡ Πρωτομαγιά σὲ τοῦτο τὸ κόκκινο ἂς εἶναι ἀφιερωμένη.
Ἐδῶ, σέ τοῦτον τὸν τόπο ὅπου ὁ ἑλληνισμὸς πραγματοποίησε τὸ ὕψιστο ἅλμα γεννῶντας τὰ δύο μέγιστα ἐπιτεύγματα τῆς οἰκουμένης: τὴν κριτικὴ σκέψι καὶ τὴν πολιτικὴ κοινωνία, τὰ ὁποῖα ἀμφότερα εἶναι σήμερα σὲ κάθετο πτώσι.
Ἐδῶ στὸν τόπο ποὺ προτεραιότητα εἶχε πάντοτε τὸ ἀληθινό καὶ ὂχι τὸ χρήσιμο. Συνέχεια