Διαμάντι τοῦ Πόντου

Σινώπη.
Τὸ διαμάντι τοῦ Πόντου.

Ἀπὸ ἐδῶ ξεκίνησε ἡ ἑλληνικὴ ἀποίκισις καὶ ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ Πόντου καὶ ἐδῶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταία ἐλεύθερα ἑλληνικὰ σημεῖα πρὶν ὁ στρατὸς τοῦ Μεχμὲτ Φατὶχ τοῦ Β’ κυριεύσῃ αὐτὴν τὴν πόλη καὶ λίγο ἀργότερα καὶ τὴν Τραπεζούντα. Συνέχεια

Μακάρι νὰ γινόμασταν …Ζάμπια!!!

Μακάρι νὰ γινόμασταν ...Ζάμπια!!!«Μέσα σὲ πέντε μῆνες, ἰσοπεδώσατε τὴν Ἑλλάδα σὲ ἐπίπεδο Ζάμπια»,
εἶπε ὁ Ἀντώνης Σαμαράς…

Ζάμπια

Συνέχεια