Διαμάντι τοῦ Πόντου

Σινώπη.
Τὸ διαμάντι τοῦ Πόντου.

Ἀπὸ ἐδῶ ξεκίνησε ἡ ἑλληνικὴ ἀποίκισις καὶ ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ Πόντου καὶ ἐδῶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταία ἐλεύθερα ἑλληνικὰ σημεῖα πρὶν ὁ στρατὸς τοῦ Μεχμὲτ Φατὶχ τοῦ Β’ κυριεύσῃ αὐτὴν τὴν πόλη καὶ λίγο ἀργότερα καὶ τὴν Τραπεζούντα.
Μέχρι τὴν μοιραία Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ 1922, ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Σινώπης εἶχε ἀνακάμψη καὶ ἀποτελοῦσε σχεδὸν τὸ 55% τοῦ πληθυσμοῦ. Δυστυχῶς μὲ τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἀνταλλαγή, ἐξεῤῤιζώθη καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πόλη.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply