Μακάρι νὰ γινόμασταν …Ζάμπια!!!

Μακάρι νὰ γινόμασταν ...Ζάμπια!!!«Μέσα σὲ πέντε μῆνες, ἰσοπεδώσατε τὴν Ἑλλάδα σὲ ἐπίπεδο Ζάμπια»,
εἶπε ὁ Ἀντώνης Σαμαράς…

Ζάμπια

  •  ΦΠΑ 16%.
  • Ἀνάπτυξις  ΑΕΠ: 7,4%
  • Ἀνεργία 13,2%

Ἑλλάδα

  • ΦΠΑ 23%
  • Ἀνάπτυξις ΑΕΠ: 1,7%
  • Ἀνεργία

Πόντος ἑν Ἄστρον Φωτεινόν

φωτογραφία

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply