Λαλίστατοι …«Λωλοστεφανῆδες»;

Ἤ κάτι πολύ (μὰ πάρα, πάρα πολύ) χειρώτερον;

Βγαίνει ὁ ἕνας καὶ δηλώνει πὼς τὸν ἐτουλούμιασαν στὸ ξῦλο ὀκτὼ ἄτομα…
Πάει στὸ νοσοκομεῖο καί, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου, διαπιστώνεται (μὴν γελᾶτε!!!) …«βαρεία σωματικὴ βλάβη» καί, ἐν συνεχείᾳ,  συλλαμβάνονται ὀκτὼ ἄτομα, γιὰ πρόκλησιν (μὴν γελᾶτε λέμε!!!) …«βαρείας σωματικῆς βλάβης καὶ ἐξύβρισιν».

Συνέχεια

Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

350.000 γιὰ …ἐγκυκλοπαίδεια!!!!!!

«Υπήρχε πρόθεση μέλος της κυβερνήσεως Παπαδήμου να ξοδέψει νομότυπα και νομιμότατα 350.000 ευρώ για την αγορά εγκυκλοπαίδειας σε ένα υπουργείο». Συνέχεια

Εἴδατε κάπου τόν σαρῬαγκούση;

Εἴδατε κάπου τόν σαρῬαγκούση;Αὐτὸ τὸ ἀπέραντα ἀνήθικον ἄτομον, αὐτὸ τὸ πολιτικὸ τίποτα, αὐτὸ τὸ κατάντημα τῶν ἐκτρωμάτων, ἐπρότεινε πρὸ τριῶν περίπου ἐτῶν τὴν Ἑλληνοποίησιν κάθε ΛΑΘΡΟεισαγωμένου, μὲ ἕναν νόμο ποὺ καταπατοῦσε τὸ Σύνταγμα, τὸ ἦθος καὶ τὴν ἴδια τὴν Πατρίδα. 
Βρῆκε ὑποστήριξιν ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα πολιτικὰ τίποτα, βρῆκε καὶ μερικοὺς ἀνεγκεφάλους, ποὺ ζητοῦσαν συγγνώμη Συνέχεια

Βρὲ τὸν σα-Ῥαγκούση! Ἀκόμη καὶ τὸ σπίτι του τοῦ πληρώνουμε!

 

Βρὲ τὸν σα-Ῥαγκούση! Ἀκόμη καὶ τὸ σπίτι του τοῦ πληρώνουμε!Μεγάλη μορφή παρακαλῶ!
Ἀπὸ νόμους καὶ νομοσχέδια καὶ νομομάθειες εἶναι μανίτσα!
Καμμίαν τρύπα δὲν ἄφησε ποὺ νὰ μὴν ἐκμεταλλευθῇ!
Τί πολύτεκνος, τί δάνεια ἀπὸ Ο.Ε.Ε., τὴ ἐργαζομένη τὴν σύζυγο ἔβγαλε κι ἂς εἶναι οἰκοκυρά…
Τί εἶναι ἐτοῦτοι; Τί στά κομμάτια ἔχουν μέσα στό κεφάλι τους; Τίποτα; Συνέχεια