Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

350.000 γιὰ …ἐγκυκλοπαίδεια!!!!!!

«Υπήρχε πρόθεση μέλος της κυβερνήσεως Παπαδήμου να ξοδέψει νομότυπα και νομιμότατα 350.000 ευρώ για την αγορά εγκυκλοπαίδειας σε ένα υπουργείο». Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 19 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

  • Πλάκωσαν οἱ …«προοδευτικοὶ» γιὰ νὰ μᾶς σώσουν!!!
    Καλά, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ Ἑλλαδο-Πακιστᾶν πλάκωσαν οἱ ἐπαγγελματίες προοδευτικάριοι, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς σώσουν.
    Τὶ Σαρ-Ῥαγκούσηδες, τὶ Καμίνηδες, τὶ Ἀνδρουλάκηδες, τὶ Σκυλακάκηδες, τὶ Τ(σ)ατσόπουλοι…
    Μὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς ἐκεῖ ἦταν καὶ ὁ Τσούκαλης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ… (Ξέρετε… Ὅλος ὁ σιωνισμὸς τοῦ πλανήτου ἐκεῖ δίδει τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴν καταπάτησιν τῶν ἐλαχίστων δικαιωμάτων ποὺ μᾶς ἀπέμειναν…!!!) Συνέχεια
Ὁ Μπένυ ξανακτυπᾶ!

Κι ὄχι μόνον ξανακτυπᾶ, ἀλλὰ ἐπιστρατεύει κι ὅλα τὰ νεοταξίτικα σούργελα ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὴν οὐσία ἡ κατάῤῥιψις τοῦ νομομαγειρέματος Ῥαγγούση ἐνόχλησε πολύ. 
Ἔτσι, γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον, μὲ τὴν στήριξιν ΝΔούλας καὶ ΔΗΜΑΡ ὁ Μπένυ θὰ εἰσηγηθῇ νέα νομομαγειρέματα. Τὸ ἐὰν θὰ εἶναι συνταγματικὰ ὀρθὰ ἤ ὄχι, ἀφῆστε τὸν Μπένυ νὰ ξέρῃ καλλίτερα. Ἄλλως τέ, ποιός θά μποροῦσε νά ἀκυρώσῃ ταχύτερα κάθε συνταγματικό ἄρθρο; Μόνον ὁ Μπένυ! Τὸ ἔχει πράξῃ πολλάκις κατὰ τὰ παρελθόν, θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ μὲ περίσσιο θράσος τώρα. 

Τί θέλει νά κάνῃ; 
Νὰ φέρῃ ἕναν νέο νόμο ποὺ θὰ ἀθώώνῃ ἀπολύτως, γιὰ παράδειγμα, κάποιον ἐγκληματία. Τί σημασία θά ἔχῃ ἐάν ὁ ἐγκληματίας θά ἔχῃ βιάσῃ, σκοτώσῃ, γενοκτονήσῃ μερικούς Ἕλληνες. Ἅπαξ καὶ δηλώσει πὼς ἐδέχθῃ τὴν ὁποιαδήποτε ῥατσιστικὴ  ἐπίθεσιν, τὰ ἐγκλήματα ἀγνοοῦνται, τοῦ πληρώνουμε τὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ἑλληνοποιεῖται αὐτομάτως καὶ τελικῶς μᾶς κάθεται στὴν πλάτη κουνῶντας τὰ πόδια καὶ οὐρλιάζοντας ἔξαλλος ἀπὸ χαρά, διότι τέτοια παγκόσμια κορόιδα πουθενὰ στὸν κόσμο ἄλλα. 

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Καλῶς τὸν Χριστοφόρο! Ἡμέρες ἀρκετές τὸν περιμέναμε! Εἴχαμε μείνει σὲ κάτι Μπαμπινιώτηδες, ἐὰν θυμᾶσθε καλῶς φυσικά….

Τώρα λοιπόν πιάνει τὰ παιδιά του, τὰ συμπεθεριά του καὶ τοὺς …Λιάκους… Ἔχουν σχέσι; Ἀ πὰ πά…. Σχέσις μόνον; Ἐξ αἵματος δέσιμο ὀρθότερα… Καὶ πολλά ἄλλα….
Γενικῶς τὸ «κουβάρι» ποὺ ξετυλίγει μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε, κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος, τὸν βασικὸ σκελετὸ ποὺ ἐστήθη, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομηθῇ πλήρως ἐθνικὴ συνείδησις, ἱστορία, ἤθη, ἔθιμα μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ  πρῶτα ἀπὸ ὅλα, γλῶσσα καὶ παδεία. Οἱ πρωταγωνιστὲς ὅλης αὐτῆς τῆς κωμωδίας τοὐλάχιστον …ἐπίτημοι, προβεβλημένοι ἔως …ἀηδίας καὶ πάντα, μὰ πάντα, μὲ ἕνα …«παπικὸ ἀλάθητο» νὰ τοὺς συντροφεύῃ.
Συνέχεια