Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Ἕνα «πιντί» γιά ὅλες τίς (βρώμικες) δουλειές;

Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Ἕνα «πιντὶ» γιὰ ὅλες τὶς (βρώμικες) δουλειές.Εἶναι πράγματι ἔτσι ἤ ὄχι; Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν…

Τά μάθατε τά νέα;
Τὸ ἐν λόγῳ «πιντὶ» ξανὰ ἐκτύπησε. 
Αὐτὴν τὴν φορὰ μέσῳ Βαρδάρσκας ἐδήλωσε τήν, κατ’ αὐτὸν πάντα, ἀνάγκη ὀνομασίας τῶν βαρδαρσκανῶν μὲ τὸ τιμημένον ὄνομα τῶν Μακεδόνων. 
«Πιντὶ» εἶναι αὐτό… Ὅ,τι τοῦ καπνίσῃ ἤ ὅ,τι τοῦ σφυρίξουν τὰ ἀφεντικά του ὁμολογεῖ… (Ἤ ὅ,τι τοῦ ἔχουν χώσῃ στὸ …κεφάλι του!!! Ἄς ποῦμε, γιὰ νὰ παραμένουμε κόσμιοι!!!) Συνέχεια