Φανατισμὸς ποὺ τροφοδοτοῦν οἱ …ἀνόητοι!!!

Εἰκόνα ἀπὸ Νῖκο Ῥούσση

Πιστεύω, χρόνια τώρα, πὼς ἐὰν δὲν μάθουμε νὰ ἑστιάζουμε στὰ ἀναγκαία καὶ στὰ χρήσιμα, προκοπὴ δὲν θὰ δοῦμε.
Πιστεύω ἐπίσης πὼς ἐὰν δὲν ξεπεράσουμε κάθε εἴδους προσκολλήσεις μας, ποὺ μᾶς κρατοῦν δεσμίους σὲ καθεστὼς ἐξαρτήσεως, ἐπίσης δὲν πρόκειται νὰ διαφύγουμε τῶν κακῶν ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσουν (;;;) ἢ ποὺ μᾶς …«ἀναλογοῦν».
Μά, ἐπίσης, πιστεύω πὼς τὸ μεγαλύτερό μας ἀγκάθι, ποὺ ὅλοι μας, μὲ τὸν δικό μας τρόπο, πρέπει νὰ ξεφορτωθοῦμε, εἶναι ὁ κάθε λογῆς φανατισμός. Κάθε λογῆς, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται. Κι αὐτὸ διότι ὁ φανατισμὸς θολώνει τὸ μυαλό, περιορίζει τὶς σκέψεις καὶ μηδενίζει σχεδὸν τὴν ἀντιληπτικότητα. Συνέχεια

Σκυθόπολις, τὸ ὄνειδος τοῦ χριστιανισμοῦ

Ἡ Σκυθόπολις, ἢ Μπετσηᾶν, πόλις τοῦ Ἰσραῆλ, ἄγνωστος στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς.
Εὑρίσκεται ὀκτὼ (8) χιλιόμετρα δυτικῶς του Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ 28 χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Τιβεριάδος.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν ἀποκαλοῦσαν Σκυθόπολι λόγῳ τῆς καταλήψεώς της ἀπὸ τοὺς Σκύθες τὸ 631 π.χ.. Συνέχεια

Τί συμβαίνει μέ τό Ἰσλάμ;

Ἀρκετὰ πολύπλοκο θέμα……
Μὲ ῥίζες βαθειὲς.
Ῥίζες ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀπελπισία, τὴν ἀμορφωσιά, τὴν καταπίεση, τὴν δεισιδαιμονία, τὴν Ἐθνικὴ ταπείνωση, τὴν καταλήστευση χωρῶν καὶ τὴν ἀκραία φτώχεια τῶν λαῶν αὐτῶν.
Ὅλα αὐτὰ ἐπάνω σὲ μιὰ βάση ποὺ δὲν λέγεται ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, δὲν λέγεται ΕΠΙΣΤΗΜΗ, δὲν λέγεται ΕΡΕΥΝΑ ἀλλὰ λέγεται «ΠΙΣΤΗ»! Συνέχεια

Κινδυνεύουμε ἀπό τούς «ναζί» ἤ ἀπό τούς …ἀντιναζί;;; (α)

Ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης» τῶν ἡμερῶν μας «καταδικάζει εἰς ἀπομόνωσιν» κάθε ἕναν ποὺ θὰ ἐκφέρῃ λόγο σκεπτομένου, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν πρὸς προβληματισμόν, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸς ὁ λόγος προέρχεται ἀπὸ πρόσωπα ποὺ εἶτε συνεργάζονται εἶτε συμφωνοῦν στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν θέσεῶν της εἶτε ἀκομη καὶ συντάσσονται ἀπολύτως μὲ κάθε τοποθέτησιν τῶν «πολιτικῶς ὀρθῶν ὄντων».
Διότι τὰ «πολιτικῶς ὀρθὰ ὄντα» εἶναι μία νέα κατηγορία ἀτόμων, ποὺ διαθέτουν ἐν τελῶς «ῥοζουλί» ἀντιλήψεις, ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ.
Γιὰ παράδειγμα, τὰ «πολιτικῶς ὀρθὰ ὄντα» εἶναι πρόσωπα ποὺ ἀποδέχονται ὡς μοναδική τους πραγματικότητα τὸ δικαίωμα τῶν Συνέχεια

Τελικῶς τά προσκυνήματα θεραπεύουν;

 

Ἄν ἦταν μὲ τὰ προσκυνήματα νὰ γινόμασταν καλά, πρῶτοι στὴν γραμμὴ θὰ ἦσαν οἱ παπᾶδες.
Εἴδατε κάποιον παπᾶ στήν Τῆνο νά προσκυνᾶ ἔτσι;
Γιὰ τὸν κόσμο δὲν λέω τίποτα… Συνέχεια

Τώρα χαιρόμαστε πού γκρεμίζουν τζαμιά;

Καταστραμμένο τζαμί στη Λουάντα (Αγκόλα)

Καταστραμμένο τζαμί στη Λουάντα (Αγκόλα)

Γιατί; Ποῦ χάθηκε μωρέ πατριῶτες ὁ Ἕλλην; Ποῦ εἶναι ἡ φυσική μας τάσις γιά δίκαιον, γιά ἀνεξιθρησκεία καί γιά ἰσονομία;
Μάθαμε πὼς στὴν Ἀνγκόλα γκρεμίζουν τζαμιά, διότι οἱ χριστιανοὶ εἶναι περισσότεροι τῶν ἰσλαμιστῶν…
Καὶ κάποιοι ἐχάρησαν… Ὤ μεγαλεῖα!!! Ἐπὶ τέλους… Νὰ πληρώσουν καὶ οἱ ἰσλαμιστὲς λίγο γιὰ τὰ τόσα τους ἐγκλήματα…
Σωστά; Ἔτσι δέν σκέπτονται οἱ περισσότεροι γύρω μας; Συνέχεια