Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».

 Τὸ μόνον ποὺ μπορῶ νὰ πῶ εἶναι ὅτι ἦταν μία ὑπέροχη ἐκδήλωσις…
Εὐχαριστῶ ὅσους ἀπεφάσισαν νὰ «θυσιάσουν» τὴν Κυριακή τους καὶ νὰ παρευρεθοῦν κοντά μας…
Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἦταν ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν τους!

Ἡ ξεφτίλα τῆς Κυριακῆς.

Ἔχουν πλάκα…
Ἀπεμάκρυναν τοὺς δημοσιογράφους ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο γιὰ νὰ μὴ τραβήξουν αὐτὲς τὶς φωτογραφίες.
Εἶχαν ἕνα δίκαιον βουνό. Ξέρετε πόσο πολύ ἐκτίθενται; Ξέρετε πόσο γελοῖοι φένονται οἱ γελοῖοι νεοεισαχθέντες στήν παράταξί τους, πού μέ τόσο πάθος καί σθένος ὑπερασπίζονται κάτι ἄδικο καί ἀνήθικο; Ξέρετε πόσο ἀστεῖο εἶναι τελικῶς νά εἶσαι κυβέρνησις, νά μή σέ σέβεται κανένας, νά σέ γελοιοποιοῦν ἀπό παντοῦ καί οἱ πάντες, νά ἀποδεικνύουν διαρκῶς τήν ἀφερεγγυότητά σου καί νά ἀποκαλύπτουν τά ψέμματά σου μόνον μέ μίαν φωτογραφία ἀκόμη καί μικρά παιδιά καί νά κινδυνεύῃς νά χάσῃς τούς «ἐπενδυτές» πού σέ καλολάδωσαν;
Συνέχεια

Τά ἑλληνικά πότε θά τά κόψουν στά σχολεῖα;

Τέλος τὰ ἀγγλικά!

Τὸ ἀγγλικὸν κόμμα τῆς χἌννας τῆς Σουλτάνας φαίνεται νὰ ὑποχωρῇ! 

Σειρὰ ἔχει τώρα τὸ γαλλογερμανικόν διὰ τοῦ μεγάλου ἀποδομητοῦ τῆς γλώσσης, Γεωργίου Μπαμπινιώτου! 

Εἴδατε τί καλά πού θά φτιάχνουν ὅλοι τους;

Πρό κειμένου νά μήν ἀποδειχθῇ ἡ δική τους ἀμάθεια ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν  κάνουν στὴν ἄκρη καὶ βάζουν στὴν θέσιν τους ὅ,τι τοὺς κατεβῇ στὴν κεφαλή!

Συνέχεια